Tweede team: “Eerlijk delen”


WEDSTRIJDVERSLAG | Het tweede team van De willige Dame slaagde er op dinsdagavond 5 februari dan eindelijk in om de hatelijke nul qua vergaarde matchtpunten weg te poetsen.

 

Door Wim Platje

 

In de belendende percelen van de Trinitatiskapel werd het vierde team van Erasmus op een gelijk spel gehouden en de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat het tweede team van DWD eigenlijk zichzelf een beetje te kort deed, want van de vier verloren partijen hadden die van Cor Paans en Wim Platje eigenlijk in remise moeten eindigen. Het tweede team heeft echter nog een paar zware klussen voor zich om zich in de tweede klasse A, waarnaar het op verzoek van de competitieleider promoveerde, te kunnen handhaven.

Al vaker heb ik hier gewag gemaakt van het probleem dat zich voordoet als een speler tevens verslaggever is. Tenminste, het is een probleem als het een speler zoals ik betreft, die het in zijn eigen partij al lastig genoeg heeft en waarvoor een enkele blik op de andere borden zeker niet genoeg is om een min of meer betrouwbaar verslag te schrijven. Ondanks het feit, dat ik ook nu weer vrijwel nergens heb kunnen kijken, ligt er nu toch weer een wedstrijdverslag voor u. Wie niet sterk is moet slim zijn en wie gebrek heeft aan voldoende informatie moet in dat geval zijn bronnen elders zoeken.

Vaak krijg ik de notatieformulieren van spelers mee, soms interview ik ze achteraf en af en toe maak ik dankbaar gebruik van hetgeen de verslaggevers van de tegenpartij tijdens de wedstrijd hebben opgemerkt en op hun eigen site hebben laten zetten. In dit geval heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de observaties van Bram de Knegt van Erasmus, die ik heb omgewerkt tot een echt DWD-verslag. Daar gaat-ie:

Niet zijn avond

Al vrij snel keken we tegen een achterstand aan. Kennelijk had Nick Kimenai, aan het vijfde bord met zwart spelend tegen Bram de Knegt, zijn avond niet. Op de zevende zet gaf hij de d-pion cadeau en op de tiende zet de e-pion. Dat was zo erg nog niet, maar toen hij na Pxe5 van Bram met de loper vanaf g4 de loper op e2 sloeg in de veronderstelling dat de aangevallen dame op d1 wel terug zou slaan ging het mis. De witte dame sloeg niet terug, maar ging onder dekking van het paard op e5 direct naar d7 met schaak. De volgende zet zou mat op f7 hebben betekend. Om kwart voor negen stond het derhalve 1-0 voor Erasmus.

In de consistoriekamer stonden de borden één, twee en drie opgesteld. Een rondje langs de borden in het eerste uur gaf het volgende te zien: John van Waardenberg speelde met zwart aan het eerste bord tegen Cor van As. Cor bezat het loperpaar, maar kon daar niet zoveel mee. Aan bord twee nam Pieter Sandijck het met de witte stukken op tegen Erasmiaan Emil Verhoef. Van duidelijk voordeel voor een van beide spelers was in het eerste uur nog geen sprake. Aan het derde bord speelde Pearl Uyttenhove met zwart tegen Gerrit Boer die zijn loper op g6 posteerde waar deze niet zomaar weggejaagd kon worden.

Pieter Sandijck (r), daarnaast John van Waardenberg. 05-02-2019 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Pieter Sandijck (r), daarnaast John van Waardenberg 05-02-2019

 

Invaller op het nippertje

In de speelzaal speelde invaller te elfder ure Erik Brok met wit aan bord vier tegen Karel de Neef. Het was Karels eerste bondswedstrijd voor het team van Erasmus. Alle stukken en pionnen stonden nog op het bord en op bord zes speelde praeses Cor Paans tegen Daan Gijsbertse, die ook al voor het eerst bij het team van Erasmus speelde. Daan speelde zo te zien tot dan toe een gedegen partij en bleef mooi overeind in het centrum.

Aan bord zeven speelde Han van Gorkom met zwart ook al tegen een invaller. Fred de Heer had een paard gegeven voor drie pionnen en probeerde uit alle macht, heel geconcentreerd, om dat overwicht aan pionnen te gelde te maken. Voor beide spelers was er bovendien nog het probleem van slecht ontwikkelde stukken. Fred had op zijn damevleugel bijvoorbeeld nog de toren, het paard en de loper in hun beginposities staan en het was niet direct te zien hoe die stukken bij de strijd betrokken zouden kunnen worden.
Erik Brok (l) en Karel de Neef 05-02-2019 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Erik Brok (l) en Karel de Neef 05-02-2019

 

Tegengestelde rokades beloven strijd

Tenslotte bord acht: Wim Platje speelde tegen Alik Tchavelachvili, die tot dan toe voor Erasmus 2 uit 3 aan het achtste bord had gescoord. Er werd tegengesteld gerokeerd, dus dat beloofde strijd!

Terug naar het zaaltje met de matadoren van borden één, twee en drie. Daar bleken de beste matadoren aan de kant van De Willige Dame te zitten. Eerst vergreep Gerrit Boer zich en pakte een stuk in plaats van een toren. Zijn dame werd vervolgens aangevallen en omdat die natuurlijk gered moest worden kon de toren ontsnappen. Pearl kwam derhalve een stuk voor. Ook Pieter en John kwamen materiaal voor. Ondanks dat de tegenstanders nog moedig strijd leverden dolven ze uiteindelijk het onderspit en zo kwam De Willige Dame op een 2-1 voorsprong.
Wim Platje (l) en Alik Tchavelachvili  05-02-2019 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Wim Platje (l) en Alik Tchavelachvili 05-02-2019

 

Han is de man

Aan bord vier had de tegenstander van Erik Brok echter een mooie aanvalsstelling opgebouwd met pionnen dreigend richting de koning. Misschien speelde hij zijn pionnen wat al te snel op en had hij beter eerst een of twee van zijn torens erbij kunnen halen, want een van de aanvallende pionnen verdween van het bord. Jammergenoeg voor Erik slaagde de speler van Erasmus er toch in om de aanval gaande te houden en greep hij tenslotte de winst. 2-2.

Wim Platje slaagde erin om, weliswaar ten koste van veel bedenktijd, alle angels uit het aanvalsspel van Alik Tchavelachvili te halen en er stond een geheide remise-stelling op het bord toen hij in een poging om duidelijkheid te scheppen en de dames te ruilen een positionele misser van formaat beging. Zijn eigen dame kwam buitenspel te staan en moest met lede ogen toezien hoe de zwarte dame de witte stelling binnendrong, even later gevolgd door een ondersteunende toren. Wim moest gedesillusioneerd opgeven, maar Han stond zijn tegenstander inderdaad niet toe om zijn stukken op de damevleugel in het spel te brengen. Hij dwong zijn tegenstander tot opgeven en zo kwam er 3-3 op het scorebord te staan.
Han van Gorkom (r) versloeg Fred de Heer  05-02-2019 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Han van Gorkom (r) versloeg Fred de Heer 05-02-2019

 

Een pion te ver

Nog twee partijen waren er toen nog gaande, in elk van beide locaties één. Bij de partij van Cor waren alle zware stukken geruild. Beide spelers hadden nog een loper en pionnen. Erasmusspeler Gijsbertse slaagde er evenwel in om nauwkeurig spelend een pion te laten promoveren. Erasmus nam weer de leiding. 3-4.

Aan bord drie bood Gerrit Boer toen onmiddellijk remise aan, maar dat kon Pearl natuurlijk niet aannemen, ook al omdat zijn eindspel straal gewonnen stond. Toen er een zwarte dame op het bord verscheen en Gerrit nog verbonden pionnen op b6 en a5 had, leek het nog even spannend te worden, mede vanwege het feit dat Pearl het niet al te secuur speelde en ook het tijdnoodduiveltje een rol begon op te eisen. Gelukkig voor De Willige Dame slaagde Pearl er echter toch in het punt naar zich toe te trekken en kon het tweede team zo zijn eerste matchpunt bijschrijven. 4-4.
Cor Paans (l) en Daan Gijsbertse 05-02-2019 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Cor Paans (l) en Daan Gijsbertse 05-02-2019

 

Klik hier voor de volledige uitslagen van deze wedstrijd.

De ranglijst en een overzicht van alle uitslagen vind je nadat de competitieleider van de RSB deze heeft bijgewerkt via "Extern" ⇒ "DWD-2 Klasse 2A".

© Wim Platje 09-02-2019 22:33