Tweede ronde: “Maar wel een moeilijk mat”


RONDEVERSLAG | Zeilvaart in de negentiende eeuw is ongetwijfeld een interessant onderwerp voor historici en leden van een vereniging als "Oud Dordrecht". Zij kwamen dan ook in groten getale opdagen om naar de lezing van Jean van Wage­ningen te luisteren en van de vele lichtbeelden te genieten.


De lezing in de Trinitatiskapel viel samen met de tweede ronde van het voorjaars­kampioenschap 2017 en zoals dan gebruikelijk is, begonnen we iets later en mocht de klok tijdens de pauze van de lezing even worden stopgezet. Net als de vorige keer werden we ook nu in de pauze weer van menig goedbedoeld maar over het algemeen volkomen nutteloos advies voorzien.

Ondanks dat veel spelers op de voorgaande vrijdag en maandag in actie kwamen bij externe wedstrijden, waren er toch zeven partijen. Drie ervan vonden plaats in de consistoriekamer en daar kon dus tijdens de pauze achter een dichte deur worden doorgespeeld. De grootste verrassing van de avond vond daar plaats:

Mark Hopman hield met zwart Johan Went namelijk keurig op remise. Het was een versneld fianchetto in de Siciliaanse opening. Mark nam een (gratis) pion na zeven zetten niet en stond Johan een sterk pionnencentrum toe, waaruit een vrijpion ontstond. Nadat de dames en de vier torens waren geruild, kreeg Johan na wat mindere zetten van Mark een prima uitzicht op de overwinning, maar hij miste rond zet 30 tot tweemaal toe de winnende voortzetting Lh5+, waarna Mark nauwkeurig spelend de remise veilig stelde.

In de partij tussen Jannes Dijk en Willem Weerdesteijn ging het lange tijd gelijk op. Jannes verloor in de loop van de partij de kwaliteit en een pion. Willem koos vervolgens het juiste moment om toe te slaan. Hij gaf de kwaliteit terug voor twee verbonden vrijpionnen op de a- en de b-lijn. Dat was voldoende voor de winst.

Gijs van der Willigen moest na afloop even bijkomen. "Ik ben tien jaar ouder geworden. Wat een spannende partij!" Tegen Koos van Dalen kwam er een variant van de Wener partij op het bord, waarin Koos voor de koningsaanval ging door de g-lijn te openen. Die aanval liep vast. Gijs verplaatste de strijd naar de damevleugel, pikte daar met zijn dame een pion op b2 mee en moest weer ijlings terug om zijn koning voor erger te behoeden. Toen alle stukken geruild waren bleek de koning van Koos ineens te korte pootjes te hebben om op tijd een zwarte c-pion van promotie af te houden.

Een fraaie overwinning kon worden genoteerd voor Pieter Sandijck. In een Scandinavische partij verspeelde Paul de Roos met de zwarte dame wat tempi in de opening. Pieters ontwikkeling verliep zo voorspoedig, dat hij een paard kon opofferen voor twee pionnen. Daarmee werd de zwarte koningsstelling opgeblazen en kwam de zwarte monarch onder vuur te liggen. Met een fraai offer van een toren werd de dekking van de zwarte dame ondermijnd, kon Pieter die dame veroveren en zo een punt toevoegen aan zijn score.

Piet Schuller (l) en Wim Platje broederlijk naast elkaar in 2013

Piet Schuller (l) en Wim Platje broederlijk naast elkaar in 2013

Hij was er! Fons Claessen kwam eindelijk weer eens naar een interne ronde ondanks zijn drukke werkzaamheden. Dat hebben we meteen geweten ook. Beter gezegd: dat heeft Pearl Uyttenhove meteen gemerkt. Pearl zette met wit 1. f4 op het bord en de spelers ontwikkelden hun stukken tot een aan beide zijden evenwichtige en solide stelling. Pearl kwam wat beter te staan, maar taxeerde in het middenspel de mogelijkheden van Fons verkeerd. Pearl dacht dat Fons blunderde en sloeg er een loper af om tot de ontdekking te komen, dat zijn door een toren gepende toren de schaakgevende dame van Fons niet kon slaan. Een onverhoeds schaakmat dat je niet zo vaak ziet, hetgeen Pearl als volgt tot zijn verdediging verwoordde: "Ja, maar het was ook wel een héél moeilijk mat..."

Na de eerste ronde voerde Piet Schuller de ranglijst aan en dus wees de computer de nummer twee, Wim Platje aan als zijn tegenstander. Het werd een Spaanse partij, waarin Wim na een zet of twaalf een witte pion naar e5 schoof om het paard van f6 te verjagen. Het paard had twee keuzes: naar g8 terug (goed) of naar voren naar d5 (fout). Piet zette het paard op d5, het werd aangevallen door een loper en in plaats van met het verlies van een kwaliteit genoegen te nemen dekte Piet met loper b7 het paard, dat vervolgens nogmaals werd aangevallen door de dame en reddeloos verloren ging. Het eindspel met een loper meer werd door Wim zonder al te grote problemen gewonnen, zodat hij nu na twee ronden de ranglijst aanvoert.

Tenslotte de partij tussen Nick Kimenai en Rob Truijens. Nick drong Rob op de koningsvleugel behoorlijk in de verdediging, maar Rob gaf geen krimp en verdedigde zich prima. Nick kon er niet doorheen komen en verplaatste vervolgens het zwaartepunt van zijn acties naar de damevleugel. Daarop moest Rob het antwoord, helaas voor hem, wél schuldig blijven. Hij leed materiaalverlies en moest de partij opgeven.

De tweede ronde van het voorjaarskampioen­schap 2017 werd mede mogelijk gemaakt door de sponsor­bijdrage van Hans Verberg, lid van De Willige Dame. Bedankt Hans!

De nieuwe ranglijst en een overzicht van de uitslagen vind je via "Intern" ⇒ "Ranglijst".

© Wim Platje 2017