Ronde 14: “Het mag een naam hebben”


"Alles wat ik heb, is een naam en die heb ik van een ander" (Herman van Veen)

RONDEVERSLAG | De veertiende ronde van het najaarskampioenschap 2017 vond plaats op de 35ste verjaardag van De Willige Dame. Voorzitter Cor Paans feliciteerde de leden dan ook van harte met het zevende lustrum van de sociëteit.

Een zeer behulpzame koffiejuffrouw, waarvan de naam me even ontschoten is, verving beheerder Jan Lokhorst en de voorzitter deed voorafgaande aan de voorlaatste ronde een voorstel over hoe met ingang van de aanstaande competitie om te gaan met afmeldingen en het voorkomen van de huidige situatie waarin hij zelf doorgaans, in het geval van een oneven aantal spelers, de 'bye' op zich neemt en dus altijd de korte achternaam is. Hierop kwam Pieter met het interessante voorstel om de eventueel overblijvende speler te laten spelen tegen 'Spassky', waarbij 'Spassky' staat voor alle andere spelers, die dan bij toerbeurt aan het bord van degene die eigenlijk de 'bye' heeft een zet doen. Zeker interessant genoeg om in overweging te nemen al stel ik meteen voor om deze half-virtuele 'Boris' om te dopen in Nepomniachtchi of Dzindzichashvili, want 'What's in a name?" tenslotte. Over namen gesproken: daar gaan we dan:

Platvink

Wim Platje bestreed de Bird-opening 1. f4 van Wim Vink met het From-gambiet 1. .., e5. "Ik wil wel eens zien hoe dat gaat, ik ken dit niet, maar ik ben altijd bereid om les te krijgen", aldus Wim (Vink), en hij nam het pionoffer aan. Wim (Platje) zette voort met 2. .., d6 en ook die pion werd door Wim (Vink) genomen. Na een mindere voortzetting van Wim (Vink) kreeg Wim (Platje) groot voordeel en kwam hij zelfs (volgens de computer achteraf) gewonnen te staan. Helaas voor Wim (Platje) vond hij de weg naar de winst weer eens niet. Slaan met een loper in plaats van met een paard gaf het voordeel weg en Wim (Platje) kreeg Wim (Vink) derhalve niet plat en zag niets anders dan op platvloerse wijze wat stukken en de dames te ruilen. Wim (Vink) zat op het vinkentouw om terug te slaan, maar Wim (Platje) speelde nu ook weer niet als een blinde vink en zag een duidelijke weg naar remise. Die bood hij dan ook aan. Wim (Vink) wenste evenwel door te spelen, deed vervolgens ook niet de beste zet en bood toen zelf remise aan. Ondanks een mogelijke pionwinst besloot Wim (Platje) dat te accepteren. "Ik versla Vink (Wim) nog wel eens een keer", aldus Wim (Platje) na afloop."
Wim Platje (l) en Wim Vink 09-01-2018 (Foto: Cor Paans)

Wim Platje (l) en Wim Vink 09-01-2018


Weerdijk

De partij tussen Anne Meeldijk en Willem Weerdesteijn was allesbehalve een melige partij. In een versneld fianchetto van het Siciliaans ging het lange tijd gelijk op. In het middenspel kwam Anne echter zeer goed te staan, en won een pion. In het vervolg weerde Weerdesteijn (Willem) zich echter kranig en na dertig zetten stond er een remise-stand op het bord. Willem gaf schaak met de dame, maar dat was fout, want Anne kon er een dame tussen zetten op d3 en zou dan goede kansen op winst krijgen. Anne zette de dame echter op e2, kreeg een schaak met een toren waardoor de dekking van de dame losgelaten moest worden en kon zonder kans op verweer opgeven. Willem verweerde zich na afloop met: "Het was een 'Schwindel', maar je moet hem wel zien." Jammer voor Anne, die bezig was een dijk van een partij te spelen.
Anne Meeldijk (l) en Willem Weerdesteijn 09-01-2018 (Foto: Cor Paans)

Anne Meeldijk (l) en Willem Weerdesteijn 09-01-2018


Kortepiet

Piet Schuller begon de partij tegen Dick Korteland met de Dunst-opening *), ook wel de Sleipner- *), Heinrichsen- *) of van Geetopening *) genoemd: 1. Pc3. (* doorhalen wat niet van toepassing is) Ik heb het idee dat hij wel vaker een partij zo begint, maar ik kan me vergissen. In ieder geval kwam Piet het beste uit de opening en leek Dick aan het kortste eind te gaan trekken na het verlies van twee pionnen, maar na het pietluttige 12. d5 kon Piet de hoop op een kort partijtje met winst laten varen. Het kostte hem zelfs een pion en even later nog een. Dick had het daarmee dik voor mekaar, besloot korte metten te maken en bezorgde Schuller (Piet) helemaal de Zwarte Piet toen hij even later nog een stuk won. Dikke pret voor Dick. Zielepiet voor Piet.
Dick Korteland (l) en Piet Schuller 09-01-2018 (Foto: Cor Paans)

Dick Korteland (l) en Piet Schuller 09-01-2018


Wil Claessen

Fons Claessen en Gijs van Willigen zetten een Indisch partij op het bord waarin Gijs koos voor zijn vertrouwde opstelling met het pionnenduo d6-e6 en Fons ruimtevoordeel had. Na de Jan-Claessen-zet 15. e4 van Fons willigde Gijs de stille smeekbeden van Fons in door niet op e4 te slaan maar met 15. .., Pxd4 een stuk weg te geven. Op zijn beurt deed Fons het ook niet al te best in het vervolg en speelde voor Sinterclaes door het stuk onvrijwillig weer terug te geven. Nog was het foutenfestival van de twee grillige dames niet ten einde, want nu zag Gijs een dodelijk aftrekschaak over het hoofd dat hem op zijn beurt weer een stuk kostte en na nog wat fouten in de verdediging hing Gijs zijn stukken aan de willigen.
Fons Claessen (l) en Gijs van Willigen 09-01-2018 (Foto: Cor Paans)

Fons Claessen (l) en Gijs van Willigen 09-01-2018


Sint-Pieter

Johan Went speelde tegen Pieter Sandijck behoudend 1. d3 en na 1. .., c5 2. e4 kwam er een soort Siciliaans op het bord, waarin Johan verdedigende stellingen innam en Pieter een bestorming met de damevleugelpionnen begon. Het afruilen van lopers op g7 greep Pieter aan om via Kf8-Kxg7 onorthodox te rokeren zonder te rokeren, maar dat had evengoed na een normale rokade gekund. We zijn het niet gewend om Johan mis te zien grijpen, maar het ruilen van beide andere lopers was een misgreep, waardoor Pieter in het voordeel kwam en Johans' stelling enigszins verpieterde. In plaats van even later lang te rokeren speelde Johan Ke2 en werd verrast door een vernietigend schijnoffer van een paard op e4, wat Pieter de kwaliteit opleverde. Pieter bleek een Pietertje Precies in het verzilveren van zijn voordelige stelling. Als je zoiets overkomt went dat waarschijnlijk nooit en met lede ogen moest Johan dan ook toezien hoe Pieters' dame, ondersteund door een paard, de witte stelling binnenkwam. Met de kwaliteit en twee pionnen achterstand hield Johan het voor gezien.
Johan Went (l) en Pieter Sandijck 09-01-2018 (Foto: Cor Paans)

Johan Went (l) en Pieter Sandijck 09-01-2018


Bergparels

Met het Scandinavisch verdedigde John van Waardenberg zich tegen 1. e4 van Pearl Uyttenhove. Al snel verdwenen de dames van het bord en bleef er een vrij zouteloze stelling over, waarin Pearl een klein voordeeltje behaalde door John een dubbele f-pion te bezorgen. Wel kwam de g-lijn half open voor de torens van John. Dat bleek in het vervolg van grote waarde. Waar de berg niet tot Mohammed komt, zal Mohammed tot de berg gaan, zal John gedacht hebben en omdat Pearl een aanval over de g-lijn niet blokkeerde door het opspelen van pion g2 naar g4, maar met het foutieve Tf2 die pion verdedigde kon John door Tg3 en Tag8 een niet te stuiten aanval op de koningsvleugel succesvol met pareltjes bekronen. Wat Pearl ook probeerde het bleek parels voor de zwijnen.
Pearl Uyttenhove (l) en John van Waardenberg 09-01-2018 (Foto: Cor Paans)

Pearl Uyttenhove (l) en John van Waardenberg 09-01-2018


Ton koos en Koos koos

Ton van der Breggen ging tegen Koos van Dalen door diepe dalen en kwam daar niet meer uit. Het leek wel of elke zet die hij koos een verkeerde was, terwijl de zetten die Koos koos uitstekend waren. "Koos heeft me van het bord geveegd, dat wil je nog voor geen ton nog eens meemaken...", aldus Ton.
Ton van der Breggen (l) en Koos van Dalen 09-01-2018 (Foto: Cor Paans)

Ton van der Breggen (l) en Koos van Dalen 09-01-2018
De nieuwe ranglijst en een overzicht van de uitslagen vind je via "Intern" ⇒ "Ranglijst".

© Wim Platje 09-01-2018 15:45

Sponsor van deze ronde:

Hans Verberg - Oud-speler van De Willige Dame