Stellingen van de week (serie 2)

Met oplossingen

Stellingen van de week serie 1


schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 

 


 

Stelling van de Week nr. 15

 

 

 Wit geeft mat in drie zetten 

 

 

 

In de tijd – 1972 - dat de WK-match Spassky-Fischer op IJsland gespeeld werd, besteedden de Nederlandse Dagbladen uitvoerig aandacht aan de edele schaaksport.

Naast complete verslagen van de partijen plaatste het AD een serie opgaven.

Die van 7 augustus staat hiernaast. Ooit heb ik een aantekening gemaakt dat het hier om een studie van Edward Lasker gaat.

 

De opdracht is:

Wit geeft mat in drie zetten.

Wanneer wit 1. hxg7 speelt staat zwart pat; doet wit 1. h7+ dan gaat zwart naar het hoekje en is het ook pat.

Antwoord:

 

1. h6-h7+  Kg8-h8

Om het pat op te heffen speelt wit

2. Pf5-d6  f6-f5

Zwart heeft niet anders, maar nu is het wel mat:

3. Pd6-f7#

 

 

 

Stelling van de Week nr. 16

 

Ingi Johansson

 

 

Stelling na 18. ... Lxf1

 

Arturo Pomar

Olympiade 1966

 

Zwart heeft zojuist een toren op f1 geslagen en dreigt mat op g2. Daardoor heeft wit niet anders dan slaan op f1. Of ... ?

 

Hoe wint wit?

 

Antwoord:

19. Df3!!

Dit kan door de overbelasting van Db7.

19. ...    Lg2!

20. Dxb7   Lxb7

21. Lxc8   Ld5 (enige veld)

22. e4!    Pxe4

23. Pxe4   Lxe4

24. Te1   

Met winststelling.

 

Best moeilijk om vooruit allemaal te zien en ook de stelling na 24. Te1, vraagt nog alle aandacht, maar de zet 19. Df3 is zeer verrassend en de moeite meer dan waard!

 

Stelling van de Week nr. 17

 

Studie H. Otten

 

 

Wit speelt en wint

 

Bij biljarten op TV heb ik wel eens kunststoten gezien. De ballen wor-den in een “onmogelijke” positie ge-plaatst, de kunststoter maakt het onmogelijke mogelijk.

Deze studie heeft daar wel iets van weg.

Antwoord:

 

Om te winnen moet wit de dame uitschakelen. Dat gaat in twee zetten.

1. Ld6+ Zwart heeft geen keus.

1. ...    Kxd6

2. c3!!

De Dame kan nergens meer heen!!

Noch op de b-lijn, noch op de 4de rij en ook niet op a3, c3 of c5 vindt de dame een veilig heenkomen.

 

Met zo weinig materiaal zo’n resul-taat in elkaar draaien, ongelooflijk!

 

Kunststoten op YouTube:

 

http://www.youtube.com/watch?v=z7dYHBtwAZs&NR=1

 

 

 

Stelling van de Week nr. 18

 

 

Een beroemd fragment. Toen ik als aankomend schaakstudent dit begin jaren ’50 zag, was ik diep onder de indruk. Is dit schaken, is het zo mooi?

In het grote toernooi in NY speelde de schaakdenker en vernieuwer Réti mee. Tegen Bogo maakte hij een prachtig eind aan de partij, niet door spektakel, maar met

een bijna onhoorbare zet.

Welke?

 

 

Antwoord:

25. Lh5-f7+    Kg8-h8

25. Lf7-e8!!

Zwart gaf op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit: R. Réti

Zwart: E. Bogoljubow

New York 1924

 

Stelling na. 24. ... Td4-d8

 

 

 

 

Stelling van de Week nr. 19

 

 

Wit:  Smirin

Zwart:  Seirawan

Barcelona 2011

 

 

Stelling na 23. Pf5+

 

 

Zwart staat schaak en zijn toren wordt aangevallen. Voor de hand ligt het dekken van de toren met

23. ... Kf8

Waarom deed Seirawan dat niet?

 

Antwoord: Er volgt

24. Dxe8+ Kxe8 25. Pg5+

1) 25. ... Kd8 26. Pe6#

2) 25. ... Kf8 26. Ph7#

 

Zwart speelde

23. ...   Dxf5

24. Dxe8  Dxg6

25. Pd6

maar kon verlies niet ontlopen.

 

Stelling van de Week nr. 20

 

 

Studie door Somov Nasimovitsj.

 

De opgave luidt: Hoe wint wit?

Tip: Wit wint de dame.

 

Een oplossing om van te genieten!

 

 

 

Deze opgaaf lijkt een klein beetje op nr. 17 hierboven.

Antwoord: In de oplossing is een ingenieuze tempowinst nodig.

De eerste zet is niet zo moeilijk:

  

   1. Ld6+  cxd6

            Dxd6? 2. Pb5+

   2. Kc3 dreigt Ta8#

 

   2. ...   Ka2

            Ka4? 3. Ta8#

   3. Tb2+  Ka3

            Ka1?  4. Pc2#

   4. Tb7!

De witte toren is met tempowinst op b7 gekomen.

 

   4. ...   Ka2

            Ka4 5. Ta7#

   5. Kc2   Ka3

   6. Ta7+  Kb4

   7. Pc6+  dxc6

   8. Txe7

Daarom moest de witte toren naar de 7de rij.

 

 

 

Stelling van de Week nr. 21

 

Zwart: Kempinski


Wit: Gashimov

Stelling na 21. ... Dd7

Uit Bundesliga 2011-2012

 

Wit speelde 22. Da6.

 

1) Is dat goed of fout?

2) Afgezien van de vraag goed of fout, wat is wit sterkste zet?

 

Geen gemakkelijke opgaven.

 

Antwoord vraag 1:

Slaan doet zwart geen goed:

 

22. ...   bxa6?? 23.Lxa6+ Kc7       24. Lf4+  Le5    25.Lxe5+ Dd6 26. Tb7+  Kc8    27.Txc6+ Dxc6 28. Tc7+  Kb8    29.Tc8#

Verder volgende kolom

Met de volgende krachtzet verzet zwart zich tot het uiterste:

22. ...   Lc3+!!

Schitterend. Wit kan op drie

manieren slaan op c3.

1) 23. Tcxc3 Dd1#

2) 23. Tbxc3 bxa6 24. Lxa6+ Kb8

Deze stelling lijkt op remise uit te draaien. In zowel

24. Txc6 als 24. Tb3+ en

24. Lf4+ heeft wit de middelen om dat te bereiken.

 


3) 23. bxc3 geeft wit nog een voordeel.

 

23. ...   Pe5 (dreigt Pf3+)

24. Lb5   bxa6   25. Lxd7+ Kxd7  26. Tcb1  g5     27. Ke2

Wit heeft kansen maar het lijkt me nog knap lastig.

 

Antwoord vraag 2:

In de diagramstelling wint wit onmiddellijk met:

 

22. Da4 De dreigingen zijn nu met Lc3 niet meer te stuiten.

22. ...   Kb8  23. Lb5! Wint.

 

 

 

 

Stelling van de Week nr. 22

 

 

Diagram 1

Zwart: Alexei Suetin

 

 

   Wit: Michail Tal

Stelling na 15. ... Ld7

 

De combinatie van wit begint eigenlijk al op de 16de zet met de stelling na 15. ... Ld7.

Tal ging verder met:

16. f4-f5!  e6xf5

17. e4xf5   Pg6-e5

18. Pd4-e6! Ld7xe6

19. f5xe6   g7-g6

Zie diagram 2.

Zwart verdrijft de dame waarna eventueel pion e6 kan worden geslagen. Misschien wil hij nog lang rokeren en proberen zich te verdedigen.

 

Vraag:

Hoe lost de tovenaar uit Riga het stellingsprobleem op?

 

 

 

 

Diagram 2

Zwart: Alexei Suetin

 

 

   Wit: Michail Tal

Stelling na 19. ... g6

 

Antwoord:

Wit neemt geen halve maatregelen zoals het terugtrekken van de dame.

 

   20. Dh5xe5!!

Kost zwart sowieso een stuk. Hij heeft geen keus en moet meegaan in het witte geweld.

   20. ...      d6xe5

   21. e6xf7†

 

Drie mogelijkheden:

 

1) 21. ...      Ke8-f8

   22. Le3-h6#

 

2) 21. ...      Ke8-d8

   22. f7-f8D† en wint.

 

3) 21. ...      Ke8-d7

   22. Ld3-f5†† Kd7-c6

   23. Lf5-e4†  Pe7-d5

   24. Le4xd5†  Kc6-d7

   25. Ld5xa8† 

Ook dit slaan gaat gepaard met schaak; wit wint.

 

 

Stelling van de Week nr. 23

 

 

Frank James Marshall

 

 

Stefan Levitsky

Stelling na 23. Te5-c5

Breslau 1912

Een zet van de buitenorde in een gelauwerde partij. Je zult maar de zet doen die Marshall deed. “The most elegant move I ever played.”

Wereldberoemd; de vraag is:

 

Wat deed zwart?

 

Antwoord:

23. ...   Dc3-g3!!!

 

Het vervolg is niet moeilijk te vinden:

-  24.hxg3 Pe2#

-  24.fxg3 Pe2† 25.Kh1 Txf1#

-  24.Dxg3 Pe2† 25.Kh1 Pxg3†        en 26.Kg1  Pxf1 zwart is een toren voor.

 

Stelling van de Week nr. 24

 

 

Zwart: Judith Polgar

 

 

Stelling na 40. ... De6-b3

 

Anish Giri

Univétoernooi

Hoogeveen 2011

 

Zwart valt de toren en de loper op de 2de rij aan en nog eens de loper op f3.

 

 

 

Wat is wits beste zet?

 

Antwoord:

 

41. Da5-c7!

Wit heeft een aanval op het oog.

Dekt Tc2, maar wat nog belangrijker is, wit bedreigt de zwarte koning met

Het plan 42. Dc7-e5!

 

41. ...      Lb5-c4

Onderbreekt de c-lijn en geeft f7 een extra dekking.

 

42. Tc2-f2! 

Wit wint. Er volgde nog

 

42. ...      Db3-e3

43. Kh2-g2   Td8-e8?

44. Lf3-h5   De3xe4† 

45. Kg2-h3   Te8-f8

46. Ta7-a6   Lc4-e6

47. Ta6xe6

Nog sterker was Lxf7†

Zwart gaf het op.

 

 

 

Stelling van de Week nr. 25

 

 

Stelling van Pjotr Romanovski opgenomen in

De toverwereld van de combinatie

(Волшебный мир комбинаций ,1979)

door Alexander Koblenz

 

 

 

 

 

 

 

Zwart aan zet

Materieel is de stelling gelijk.

Met

1. ... Pg4 heeft zwart twee dreigingen:

- mat op h2 met 2. ... Dxh2

- stukwinst door 2. ... Pxf2† 3. Dxf2

en 3. ... Txd3.

Wit beantwoordt 1. ... Pg4 slim met 2. Lc4† Kh7 3. Pf3! en heeft beide bedreigingen met succes geweerd.

 

Wat doet zwart in de diagramstelling dan wel?

 

Antwoord:

1. ...   Txd3!

2. Dxd3  Dxh2†!!

3. Kxh2  Pg4†

4. Kh1 (of Kh3)

4. ...   Pxf2†

5. K~    Pxd3!

Zwart heeft voor zijn toren twee lichte stukken en een pion gekregen, en zal nog een kwaliteit winnen; dat is genoeg voor de winst.

 

 

 

 

Stelling van de Week nr. 26

 

 

Zwart: Vladimir Kramnik

 

 

Wit: Peter Svidler

 

Dit is het slot van de partij uit het 6de  Tal Memorialtoernooi in Moskou, 2011.

 

De strijd is gestreden. Zwarts laatste zet was 40. ... Ta8 slaat pion op a7.

Zwart stond verloren en dit was, denk ik, niet meer serieus bedoeld.

 

Want hoe zet Svidler nu mat?

 

Antwoord:

41. Df3-a8† enz.

 

Niet moeilijk, wel aardig.

 

 

Stelling van de Week nr. 27

 

 

 

 

Zwart: Tom van Bokhoven

 

 

Wit: Manuel Rubio Pérez

Klockelaercompetitie

Stelling na 23. ... Le6-g4

De witte koning is in gevaar; zijn stelling staat op instorten. Wit zoekt

een zet die bijdraagt aan de verdediging, een zet die bv. de zwarte dame aanpakt.

 

Kan wit 24. Ta1-f1 spelen?

 

Antwoord:

Niet doen, want dan gaat wit mat:

 

   24. Ta1-f1  Lg4xf3

1) 25. Tf1xf2  Te8-e1†

   26. Tf2-f1  Te1xf1#

 

In de partij ging het zo:

 

2) 25. Da4xe8† Tc8xe8

Wit gaf op, want hij gaat mat. Bv.

 

      26. Tf1-g1  Df2xg2†

   27. Tg1xg2  Te8-e1#

 

 

 

Stelling van de Week nr. 28

 

 

 

Zwart: Rossolimo

 

 

Wit: ??

Tot slot van deze serie een stelling uit een partij gespeeld in 1944.

Wit staat drie pionnen voor, maar wit is verloren.

 

Wat doet zwart?

 

1. ...     Td4-d1!!

 

Maakt gebruik van de overbelasting van de witte torens. De partij is uit. We geven één variant.

 

2. Db2xb5  La7xf2†

3. Kg1-h.. Tf8-h8# 

 

 

 

www.tomsschaakboeken.nl