(DORDTSE) SCHAAKGESCHIEDENIS 2

 

26.10.08 Nieuwe rubriek: Historische Dordtse Schaakfoto’s

10.10.08 Huib van Namen en zijn ODI, en de voetbrug naar Dordrecht

04.10.08 De Willige Dame lanceerde Schaaknieuws op toren Grote Kerk

30.09.08 De Dordtse “Tan” Tjong-I-Kwee kwam, zag, won en ging

20.09.08 Geboorte DWD: Cor Paans en ik gingen gewoon een potje schaken

17.09.08 Dordrecht oudste SCHAAKstad van Nederland

13.09.08 Kampioenschap van Dordrecht is een herinnering …

04.04.08 Wim Jongeneel: Eerste Schaakkampioen van De Ark

01.03.08 Schaken naast Grote Kerk nog steeds een idee

21.02.08 Geheime persconferentie is nog steeds groot geheim

18.02.08 Eerste eindstand Lunchschaak mei 2006

18.02.08 De opstelling van Dordrecht 2 in 1989

11.02.08 DONNER-BANDELL Schakende burgemeesters zijn schaakpromotie


(Dordtse) Schaakgeschiedenis 1 met alle artikelen uit 2007 

 

meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 

 

DWD-geboorte: ,,Cor Paans en ik gingen gewoon een potje schaken"

 

15.09.11 Krantenbericht uit 1986

De Willige Dame heeft in poffertjessalon Visser een eigen vaandel aan de muur hangen. Daarop wordt het beginjaar 1983 vermeld. Het nieuwe seizoen van schaaksoos de Willige Dame begon ook met de opmerking van voorzitter/praeses Cor Paans, dat hij een kwart eeuw in het ambt is.

Cor liet weten, dat hij eens is benoemd tot voorzitter voor het leven. Daarom is het aardig om eens terug te blikken op de geboorte van het unieke schaakgezelschap.

De Willige Dame is echt in een huiskamersfeer geboren. Aart Camijn (geboren in 1949) heeft zijn eigen herinneringen aan het begin van schaaksociëteit DWD. Schaken was toen een hulpmiddel tot sociaal contact: ,,Cor Paans en ik begonnen samen te schaken in de huiskamer". Ze woonden toen in de binnenstad van Dordrecht in de buurt van de Wijnstraat.

Cor en Aart of Aart en Cor besloten er een vriend bij te halen. Dat werd Harry Snelder, die ook functies heeft bekleed in het bestuur van DWD. Piet Praat volgde. Toen waren er vier schakers.  Cor Paans is nog steeds actief.  Aart, Harry en Piet zijn rustende leden en misschien komt ooit een kans op een come-back.

Hoe groeit een club verder? Aart en Cor kenden nog meer schakers: Piet Paans, Jan de Heer, Hubo Ahaus, Rob Weeda, Ger van de Ree en Erik Wetselaar. Toen was er een huiskamercompetitie geboren. JAN DE HEER EN ERIK WETSELAAR zijn de kampioenen van het eerste uur. 

Zij maakten direct kennis met een nieuwe traditie: de clubkampioen behoort simultaan te spelen tegen de andere leden van het gezelschap.  We praten nu over de beginperiode 1983-1985.

In de eerste jaren van de oprichters Aart Camijn en Cor Paans en medebestuurslid Harry Snelder, waren er ook andere schakers in de binnenstad met een schaakclubje. Dat gezelschap heette de Lallende loper. Soms werd er onderling een schaakwedstrijd gehouden: De Willige Dame bestreed de Lallende Loper.

Uit de twee vriendengroepen ontstond nog meer een schaakcompetitie. In 1986 speelde in café Avontuur de koplopers Erik Wetselaar en Jan de Heer een wedstrijd die beslissend was voor de clubtitel. Onafhankelijk van elkaar hadden Erik en Jan de Heer dezelfde secondant ingehuurd voor de voorbereiding: Hans Berrevoets.

Terwijl de twee spelers rustig boven de horecazaak hun partij speelden, legde de secondant beneden in de zaak uit, hoe de voorbereiding aan de twee kanten was geweest met een Chinese muur er tussen. 

 

Krantenbericht

DWD kreeg intussen steeds meer het gezicht van een bijzondere schaaksociëteit, die aan de vooravond stond van bekendheid in de stad. 

Aart:

 

“Cor Paans was de vanzelfsprekende praeses voor het leven. Ik noemde mij in die tijd de secretaris en de broodschrijver van de club. De naam de Willige Dame ontstond uit een gesprek tussen Cor en mij. Het was wel passend, zo vonden wij.  Ik moet toegeven dat ik de naam zelf eens onder een schuilnaam - mevrouw Eckhart uit Zwijndrecht - ter discussie heb gesteld via een ingezonden brief in de krant".

15.09.11:

zie afdruk hiernaast

m.d.a. Marian van Kaam

 

 

Dat was in het belangrijke clubjaar 1986. Aart, alias mevrouw Eckhart, vond de naam Willige Dame strijdig met de emancipatie van de vrouw. Hij kan er nog steeds om lachen, want zo werd de naam in de stad direct bekend. Wie de naam eenmaal hoort, onthoudt de naam makkelijk en dat is weer goede PR voor het schaakgezelschap. 

Een aardig historisch detail is onder welke omstandigheden Aart het naamdebat uitlokte: in 1986, toen praeses Cor Paans net op vakantie was.  Aart Camijn speelde in het debat de dubbelrol met veel inzet: Hij was enerzijds de geheime briefschrijfster die de naam aanvocht en vertegenwoordigde anderzijds het onder vuur liggende bestuur.

,,Ik heb op voorhand gezegd toen Aart en Cor met die naam kwamen, dat er geduvel van zou komen", werd door waarnemers in poffertjessalon Visser opgemerkt."  Aart Camijn bleef toen de golven hoog gingen, Cor vakantie genoot en niets bekend was over zijn dubbelrol opvallend kalm. ,,Het valt allemaal wel mee".

Praeses Cor Paans mocht toen ook dankzij AART CAMIJN als eerste echte daad - in het openbaar - de toren van de Grote kerk beklimmen in gezelschap van wethouder Gerd Meelker om het blad Schaaknieuws mee te lanceren. Cor Paans hoorde pas net terug van vakantie, dat het bestuur de organisatoren had toegezegd dat de praeses voor het leven ook plechtig en met hoge hoed de club zou vertegenwoordigen op grote hoogte.

Aart had ook het belang van die happening rond Schaaknieuws - met DWD-praeses Paans als mede hoofdrolspeler - ook breed in de media bekend gemaakt. Hij vertegenwoordigde immers bij afwezigheid van de praeses de vereniging in alle functies.

Cor was compleet verrast en speelde zijn rol overigens met grote klasse. Aart vond dat ook de taak van een echte DWD-praeses. ,,Ik heb hem niet gevraagd om van de toren van de Grote kerk te springen. Hij hoort bij de hoofdwaardigheids bekleders thuis."

Het evenement op de toren werd omlijst met een toernooi in de vorm van een zeskamp met drie meesters en drie regiotoppers (Pierre Smeets, Piet Pluymert en Ronald Haring).

DWD werd op de kaart gezet. Aart Camijn - inmiddels dr. Aart - wist wel precies hoe een naam op de kaart kan zet. Daarom is zijn actieve betrokkenheid bij de stad Dordrecht ook vanzelfsprekend. 

Om een indruk te geven van deze bekende Dordtenaar, die aan de wieg stond van DWD, zijn eigen woorden:

“Ik ben als vrijwilliger bij het JAC (Jongeren Advies Centrum/Dordrecht) begonnen. Ik zat toen op de sociale academie, richting sociaal cultureel werk. Ik hielp vooral mensen die procedurele problemen hadden met instanties. Op een gegeven moment heeft het ‘vrijwilligerscollectief’ het bestuur ‘op afstand gezet’, toen kreeg je een soort ‘arbeiderszelfbestuur’. Was je tegelijk medewerker en bestuurder. Dat was een leuke tijd.

Sprankje Groen
Daarna ben ik beroepskracht geworden bij het JAC. En véél later ook nog bestuurslid. Vanuit het JAC heb ik meegewerkt aan de oprichting van de Bijstandsbond. Dat is nu een nationale club en draait nog steeds voornamelijk op vrijwilligers. In de jaren ‘60 /’70 kwam de jongerencultuur van toen op. Ze moesten alles zelf organiseren. Zo was er bijvoorbeeld behoefte aan een Jongeren Ontmoetingscentrum. Dat hebben ze zelf opgezet. Het heette ‘Sprankje Groen’. Ook daar ben ik bestuurslid geweest. Na de sociale academie ben ik geschiedenis gaan studeren. Ik kreeg een baan als docent economische geschiedenis aan de universiteit van Rotterdam. Daar heb ik twintig jaar gewerkt.

Fietsen
Ik ging regelmatig op de fiets naar mijn werk, Dordrecht-Rotterdam v.v. Fietsen is echt een hobby van me. Ik heb zelfs een jaar of vijf in de Fietsersbond gezeten. Daar was geen bestuur, maar wel een aantal actieve leden die het fietsbeleid in Dordrecht gestalte probeerden te geven. Daar was ik er één van. Een aantal jaren geleden dreigde ik werkeloos te worden. Na allerlei bezuinigingen en reorganisaties werd het vak wat ik doceerde opgeheven. Wat nu? In Amsterdam en andere grote plaatsen in Nederland bestonden al fietskoeriersbedrijfjes. Dat sprak mij aan, dus heb ik in Dordt zo’n zaak opgezet. Nu combineer ik mijn hobby met mijn werk.”


Gouden greep

Rond 1988, nu twintig jaar geleden. volgde de verhuizing naar Visser. Dat bleek voor de ontwikkeling van de club een gouden greep te zijn. De huiskamersfeer werd in een unieke omgeving uitgedragen. Rond 1990 stonden er vaak tien partijen per avond op het programma. In de tweede helft van de jaren negentig werd de interesse minder en rond 2003 konden soms maar drie, vier of vijf partijen worden gespeeld. Toen kwam DWD weer in de belangstelling en steeg het aantal deelnemers aan de interne van eind 2004 (21 namen) naar 33 namen aan het begin van de herfstcompetitie van 2008.

Aart, de man naast praeses Cor Paans, kreeg op een gegeven moment een tekort aan tijd. Het schaken ging van de agenda af.

,,Zo lopen die zaken nu eenmaal in het leven. Ik denk soms als ik mijn betrokkenheid bij de Willige Dame van de eerste jaren overzien: O ja: hoe stonden de stukken ook al weer op het schaakbord?"

 

Dordrecht, de oudste
(SCHAAK) stad van Holland

17.09.08 
De schaakgeschiedenis van de stad Dordrecht is al ouder dan zeshonderd jaar! Dordrecht mag zich niet alleen de oudste stad van het voormalig graafschap Holland noemen, maar mogelijk ook de oudste SCHAAKSTAD van Holland. Dr. J.G.M. Scholten beschreef de oudste Dordtse schaakactiviteit in een voetnoot in zijn proefschrift: het schaakleven in de negentiende eeuw in Nederland.

Oud-archivaris dr. Theo Jensma, ook schaker in Dordrecht in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, heeft de schriftelijke bewijzen over schaken in de Dordtse oudheid in handen gehad. Jensma heeft vooral het Dordtse verleden tot 1572 nauwgezet nagelopen.

Zowel Scholten als Jensma wijzen op een SCHAAKHUIS dat in 1403 was te vinden in de oudste stad van het Holland: Dordrecht.
Stadsarchivaris en schaker dr. Theunis Jensma wees er ook op dat voor 1618-1619 er nog geen duidelijke spellingsregels waren in Nederland. Iedereen heeft een eigen taal. Door het besluit te kiezen voor één Statenbijbel kreeg het Nederlands de kans de landstaal te worden. Het SCHAAKHUIS bestond dus zeshonderd jaar geleden in een andere spelling, maar de denksport bestond al wel.

Het huis was te vinden in de buurt van de Nieuwbrug in Dordrecht. Dat hoort tot het oudste deel van de stad. Dordrecht was zeker een pleisterplek van de reizigers van die tijd: de pelgrims.
Zij schaakten als tijdverdrijf in Dordt. Soms moesten reizigers – de Sint Jacobsgangers naar Santiago – ook overnachten, want medepelgrims werden verpleegd in het St. Jacobsziekenhuis.

Pelgrimsroutes behoren inmiddels tot het Europees erfgoed. De schaaksport kan op die erkenning meeliften, want er moeten toch meer sporen te vinden zijn dan alleen het SCHAAKHUIS. Helaas is dat huis door brand verwoest. De herinnering blijft. Dordrecht, de oudste SCHAAKstad van Holland: Een aansporing om meer historische herinneringen te delen om meer schaaksteden of schaakdorpen een mooiere plek te geven...

hb


Kampioenschap

 van Dordrecht is een herinnering

 

 

 

In het verleden reikte één keer per jaar een vertegenwoordiger van het stadsbestuur, meestal de wethouder van sport, de bokaal uit aan de kampioen van de stad Dordrecht. Deze schaaktraditie duurde zo beetje tot dat in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw Dordrecht duidelijk twee clubs telde± Dordrecht en Groothoofd. De Willige Dame bestond al vanaf 1983, maar heeft zich nooit in het debat over de titel gemengd.

 

Welke namen zouden thuis horen in de HALL OF FAME van de oude kampioenen van de stad Dordrecht.

 

Henk J. van Donk

Pank Hoogendoorn

Leo Jansen

Adrie van der Willigen

Ron Hofman

Gerard Kemper.
H
ij was de eerste kampioen NA het tijdperk Hoogendoorn, Van Donk en Jansen, die bij elkaar na de oorlog 29 keer de titel wisten te pakken!

 

Bert van Antwerpen

Henny Radenburg

Arnold van ´t Hof

Kortman
Voor Jansen een beetje de leermeester na de oorlog.

 

Ook bij Fokker werd nog gespeeld om het kampioenschap.

Verder was er rond 1995 een korte periode van een Dordts kampioenschap.

 

Als je het breed ziet, zouden Gozewijn van Laatum, Remco van Vaalen  en Bert van der Linden ook nog kunnen worden genoemd.

 

Jan Willem Versloot was er eens heel, heel kort bij, maar hij verloor een tweekamp van Hofman.

 

Wim Jongeneel:
eerste Schaakkampioen van De Ark

 

Vroeger was Wim Jongeneel schaakaktief bij Zwijndrecht, Dordrecht en Groothoofd. Niet alleen achter het bord verdiende hij zijn sporen, maar ook als clubbestuurder. Wim werkte lange tijd bij de gemeente Dordrecht en vertrok op een gegeven moment Dordt uit. We zijn hem gevolgd tot zijn laatste toernooi overwinning die we konden vinden in Hoofddorp. Wie weet waar schaker Wim Jongeneel nu aktief is.

door Rien Wattel

Hoofddorp, 09-11-2003 - Zaterdag 8 november stond Kerkelijk Centrum De Ark in het teken van het eerste Schaaktoernooi. De finale bleef tot het laatst toe spannend: wie zou de beker Schaakkampioen van De Ark mee naar huis mogen nemen?
Bleef Jeroen Westera uit Amsterdam lange tijd in de race, uiteindelijk werd Wim Jongeneel uit Hoofddorp de eerste Schaakkampioen van De Ark.
Daarmee kwam een eind aan een sfeervol schaaktoernooi in de kerkzaal van De Ark. Aanleiding was het 20-jarig bestaan van Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark: in november 1983 werd gestart met de eerste kerkdienst in Overbos, met daaromheen een waaier aan activiteiten.
Tevens hoopte dit toernooi kinderen en jogneren te stimuleren hun schaakkrachten te meten en thuisschakers de gelegenheid te bieden eens een andere speler tegenover zich te vinden. Zo traden opa en kleinzoon Marcel van Groningen uit Overbos beide in de strijd. Na het prima verzorgde toernooi liet wedstrijdleider Ton van Oudheusden van De Ark weten: vandaag is een traditie gestart, vanaf nu vindt elke tweede zaterdag van november het Ark-Schaaktoernooi plaats!

hb

 

Schaken naast Grote Kerk nog steeds een idee


Het idee heeft Herman A. van Duinen nog niet losgelaten: schaken naast het monument de Grote kerk van Dordrecht. Hij lanceerde het in 2006 in het historisch blad Oud-Dordrecht. ,,Het is nog niet opgepakt, maar ik wil de discussie best warm houden:, zei hij een jaar later. De tekenleraar gelooft in zijn plan.

 

Daarom opnieuw aandacht voor schaken naast de kerk in het centrum, die elke Dordtenaar zo doet denken aan Dordrecht, de oudste Hollandse stad.  Beeldend kunstenaar Cees.P. de Visser zorgde in 1974 voor schaaktafels, die enkele jaren daarnaast in de stad werden geplaatst. Eén keer werd er een toernooitje gehouden op een warme zomerdag, dat werd gewonnen door Wim Jongeneel (lid geweest van Zwijndrecht, Dordrecht en Groothoofd). Wie weet wordt er eens geschaakt bij de Grote kerk.

 

Eerste eindstand lunchschaken mei 2006

 

Arno Slagboom (mei 2006), Hans Berrevoets (eind 2006), Hans Berrevoets (mei 2007) en Gerrit de Wolf (december 2007) zijn de kampioenen in de eerste vier competities bij het lunchschaken in poffertjessalon Visser. De belangstelling blijft ervoor bestaan. Daarom is het voor de geschiedenis en het schaakarchief aardig om de eerste eindstand mee te lezen. Dan kan een ieder de verschillen en overeenkomsten zien met de vijfde competitie.

Arno Slagboom, Gerrit de Wolf, Johan Went en Hans Berrevoets zijn nog steeds bekende namen in de bovenste helft. Bert Braanker is in opkomst.

Momenteel staan er vijftien (!) verschillende namen op de lijst.

 

  

nr

naam

punten

pct.

part.

score

winst

remise

verlies

vrij

wi-zw

1

Arno Slagboom

137

76,5%

17

13,0

9

8

0

1

1

2

Johan Went

130

63,9%

18

11,5

11

1

6

1

0

3

Marcel Pluymert

124

80,0%

10

8,0

6

4

0

1

0

4

Wim Vink

118

47,5%

20

9,5

7

5

8

0

0

5

Gerrit de Wolf

114

50,0%

14

7,0

6

2

6

0

0

6

Paul de Roos

111

50,0%

11

5,5

5

1

5

0

-1

7

Hans Berrevoets

109

44,4%

9

4,0

4

0

5

1

-1

8

Hans Verberg

106

43,8%

8

3,5

3

1

4

0

0

9

Ronald Ruward

106

35,7%

14

5,0

3

4

7

0

0

10

Bert Braanker

105

38,9%

9

3,5

2

3

4

0

1

11

Piet Schuller

105

34,6%

13

4,5

4

1

8

0

-1

12

Julian Sienkiewicz

103

100,0%

1

1,0

1

0

0

0

1

13

Stan Rietstap

103

40,0%

5

2,0

2

0

3

0

-1

14

Maarten van Hulst

103

40,0%

5

2,0

2

0

3

0

-1

15

Jaap Mol

102

50,0%

2

1,0

1

0

1

0

0

16

Peter van Wingerden

102

50,0%

2

1,0

1

0

1

0

0

17

Bram Brouwers

99

0,0%

1

0,0

0

0

1

0

1

18

Jeffrey van Wingerden

99

0,0%

1

0,0

0

0

1

0

1

19

Sander Vogelesang

99

0,0%

1

0,0

0

0

1

0

1

20

Peter van der Laars

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opstelling van Dordrecht 2 in 1989

 

14.01.08

 

Uitnodiging voor de RSB-wedstrijd tussen Dordrecht 2 en Onésimus 1 op 7 februari 1989.

Het papier zat in mijn hutkoffer. De toenmalige teamleider van Dordrecht 2, T. Slagboom, heeft het waarschijnlijk geschreven en onder de betrokkenen uitgedeeld. Wat een opstelling.

 

 

De namen spreken nu meer tot mijn verbeelding dan toen.

T. Jiskoot herinner ik me als een buitengewoon sympathieke speler en goed schaker met wie ik het goed kon vinden. In de interne competitie hebben we een paar keer tegen elkaar gespeeld.

 

Jan Barel kunt u op deze site vinden in de rubriek “Bijzondere Schakers”. Nog onlangs was er in de Voorstraat de Avond van Jan Barel, waarvan elders op deze site verslag is gedaan.

 

A. van de Willigen is de schaker die het langste lid was van Schaakclub Dordrecht. Hij was een sterke speler.

 

P. Hoogendoorn behoeft hier geen nadere toelichting. Open Kampioen van Nederland, enz. Zie ook Bijzondere Schakers.

 

J.H. Wertheim speelde tot op zeer hoge leeftijd mee met Sc Dordrecht.

Hij is zonder twijfel in zijn beste jaren de sterkste van allemaal geweest. In 1928!! speelde hij in het Nederlandse team dat in Den Haag meedeed aan de schaak-olympiade.

 

Berend Eikelboom is nu een vaste topborder van Sc Dordrecht, toen een aanstormend talent.

 

Gerard Kemper, was kampioen van Dordrecht.

 

Aan bord 6 ten slotte speelde uw webmaster.

 

Bijzondere Schakers

 

 

Tom van Bokhoven

 

 

www.tomsschaakboeken.nl