Zevende ronde: “Ik weet van niets …”


Manuel knows nothing... Manuel is from Barcelona...

"Er bestaan geen wonderen, er bestaat alleen onwetendheid." (Pythagoras)

RONDEVERSLAG | Hoe zeg je het als je ergens niets van weet? Als je kennelijk even iets gemist hebt? (Wat je overigens bij het schaken doorgaans duur komt te staan.)

Als je ergens geen benul van hebt? Als iets abacadabra of Chinees voor je is? Als iets kennelijk van voor jouw tijd is? Of als je juist wilt dóén alsof je van niets weet? Daar kennen we heel wat uitdrukkingen voor, maar als je mij daarnaar zou vragen , dan kom ik onmiddellijk op de proppen met de grootste nitwit van allemaal en dat is Manuel.

Manuel (Andrew Sachs) was de stuntelende ober, in de Britse televisieserie Fawlty Towers (1975-1979), die vaak klappen kreeg van hotelbaas Basil Fawlty (John Cleese) en zich menigmaal verontschuldigde met de woorden: „I’m from Barcelona”. In een van de afleveringen meende hij Fawlty van dienst te zijn met het stijfkoppig herhaalde: „I know nóóóthing”! Miljoenen bewonderaars zeiden hem dat na, want Manuel was dan ook de meest geïmiteerde ober in de tv-geschiedenis.

Hieronder een fragment uit die wereldberoemde aflevering van Fawlty Towers: "I know nóóóthing!"

Hier volgen de partijverslagen, afgeladen met onwetendheid, bomvol onbenul, boordevol domheid en stampvol onkunde.
 

Stractisch en Tactegisch

 
Naomi Snikkers speelde met wit tegen Tabitha Snikkers. Het zal een verademing zijn geweest om eens een keer een partij niet te hoeven spelen tussen al die nitwits bij De Willige Dame. De dames kregen van de bond toestemming hun partij op een niet nader genoemde plaats, omringd door alle mogelijke comfort, af te werken. Onze speciale regio-verslaggever voor Groot-IJsselmonde de heer IJsbrandt Pennelicker meldt: "Het werd na een onorthodoxe opening in eerste instantie een strategische partij met sterke tactische kenmerken, die allengs overging in een tactische partij met sterke strategische tendensen. Aangezien Naomi strategisch het sterkst was en bij Tabitha de tactische kant beter was verzorgd eindigde partij na 179 zetten in remise."

Gevraagd naar zijn ervaring in de schaakjournalistiek antwoordde IJsbrandt: "Wat schaken betreft heb ik jaren onder een steen geleefd, ik weet wat de huidige stand van zaken betreft van toeten noch blazen. Ik heb zogezegd de melk wel horen klotsen, maar ik weet echt niet waar de tepel hangt".

Vlnr: Jisk Liemburg, Pieter Sandijck en Wim Platje 22-10-2019 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Vlnr: Jisk Liemburg, Pieter Sandijck en Wim Platje 22-10-2019

 

Vacuüm

 
Pearl Uyttenhove zette zijn favoriete Trompowsky-opening in tegen Jisk Liemburg: 1. d4, Pf6 2. Lg5. Jisk kent de theorie van deze opening, zoals hij naderhand aangaf, helemaal niet. "Schiet mij maar lek of in de hoogste kerstboom", aldus een tevreden Liemburg. Maar dat verhinderde niet dat hij, behoudens een tweetal door Pearl gemiste kansen op pionwinst, niet in de problemen kwam. Pearl bleek namelijk ietwat ziende doof en accepteerde na 18 zetten een geslepen remise-aanbod van Jisk. (Red: Na langdurige bestudering achteraf van de notatie van Pearl door top-grafologen is gebleken dat een flauw veegje als een nul moest worden geïnterpreteerd. Dat maakte nogal wat uit. In de partij werd door Jisk lang en niet kort gerokeerd. Daardoor deden zich helemaal geen kansen op pionwinst voor en werd de remise nog 'terechter'.)

Pieter Sandijck streek met wit tegen Wim Platje de volle winst op in een Konings-Indisch vierpionnenspel. Wim kwam in de opening in de problemen door een verkeerde paardzet, maar Pieter koos ook niet de juiste voortzetting. Gaandeweg de partij kwam Wim steeds wat beter te staan tot het moment dat er, volgens de computer althans, zeker winst in zat. Hij greep echter met 27. .., Dg6?? gruwelijk mis, verloor een stuk en gaf even later op. Hoe dat kon gebeuren? Wim: "Trek mij maar vacuüm.." Pieter: "Ik heb niets gezien, ik keek ergens anders naar."

Han van Gorkom (l) en Piet Schuller 22-10-2019 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Han van Gorkom (l) en Piet Schuller 22-10-2019

 

Blonde partijen

 
Han van Gorkom en Piet Schuller vochten de langste partij van de avond, tot na half twaalf, uit. Han, met wit, maakte een paar pionnen buit, kwam er drie voor, verloor er weer eentje en kreeg een moeilijk eindspel van koning, loper en vijf pionnen tegen koning, loper en drie pionnen voorgeschoteld om naar winst te spelen. De lopers waren van dezelfde kleur overigens. Over kleur gesproken: Het leek wel of Piet blond geboren was en nooit iets had bijgeleerd, want hij maakte de fout de koning van Han de zwarte stelling te laten binnendringen en gaf na het verliezen van nog een pion op. Promotie van een der pluspionnen zou op termijn niet meer tegen te houden zijn.

Willem Weerdesteijn had tegen Cor Paans kennelijk ook zijn blonde pruik op, want hij kwam er, aldus zijn tegenstander, niet echt aan te pas. Het werd een vrij gemakkelijke winst voor onze praeses, die nog opmerkte: "Ik mag in de hoogte vallen als ik weet wat hem bezielde vanavond".

Gijs van Willigen (l) en Paul de Roos 22-10-2019 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Gijs van Willigen (l) en Paul de Roos 22-10-2019

 

Reeweg

 
In de Breyer-variant van de Caro-Kann rokeerden Gijs van Willigen en Paul de Roos tegengesteld. Gijs met wit naar de lange zijde en Paul met zwart, omdat er geen andere kleuren meer over waren, naar de korte kant. Gijs kwam na de opening duidelijk beter te staan en bezette de g-lijn met zijn dame en zijn toren. Toen de g-lijn open was offerde Gijs een paard, een offer dat Paul echter niet mocht aannemen. Onder het motto "Ik hait Jan en wait naargens wat van" deed Paul dat toch en ging pardoes mat op g7.

Ton van der Breggen was van plan om tegen John van Waardenberg de lopers te laten spreken. Dat lukte al vrij snel, want hij gaf er zomaar eentje weg. Ton: "Ik weet van niks, ik kom van de Reeweg..."

John van Waardenberg (l) en Ton van der Breggen 22-10-2019 (Foto: Pearl Uyttenhove)

John van Waardenberg (l) en Ton van der Breggen 22-10-2019

 

Ontkenning

 
Ik kan het verkeerd verstaan hebben, maar ik meende dat Rob Truijens, gevraagd naar de afloop van zijn partij tegen Anne Meeldijk, antwoordde: "Ik het gain idee, want ik mos pissn". Nou kan het zijn dat Rob voor de oorlog de deur is uit gegaan en het daardoor niet weet, maar het punt staat bij de uitslagen wel aan de voor Anne goede kant.

Van de partij tussen Willie Damen en Koos van Dalen heb ik helaas weinig kunnen zien. Ik herinner me wel dat Koos aan de witte kant van het bord lang had gerokeerd en dat er op een gegeven moment twee van zijn torens tegelijk door een loper werden aangevallen. Kort daarna moest Koos capituleren. Naar verluidt ontkent Koos alles en dat ook.

Rob Truijens (l) en Anne Meeldijk 22-10-2019 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Rob Truijens (l) en Anne Meeldijk 22-10-2019


De nieuwe ranglijst en een overzicht van de uitslagen vind je via "Intern" ⇒ "Ranglijst".
Alle foto's van deze ronde kun je zien bij "Intern" ⇒ "Foto's".
Reacties zijn altijd welkom. Plaats ze helemaal onderaan bij "Een reactie plaatsen". Je e-mailadres wordt niet zichtbaar bij de publicatie.

© Wim Platje 23-10-2019 22:31

Sponsors van deze ronde:

Gijs van Willigen - Speler van De Willige Dame

Erik Brok - Speler van De Willige Dame