Sponsors 2023-2024


Sponsors van De Willige Dame

2023 -2024

Voor een kleine bijdrage op NL 77 INGB 0758437269 ten name van Hr RGN Truijens te Dordrecht nemen we u of uw onderneming op in de onderstaande lijst van diegenen, die schaaksociëteit De Willige Dame een warm hart toedragen!
Vanaf € 12,50 of een veelvoud daarvan dragen een of meerdere speelrondes zelfs uw naam, die onderaan het rondeverslag prominent zal worden vermeld! Onze hartelijke dank voor de welwillende financiële steun voor het seizoen 2023-2024 gaat uit naar:

Gijs van Willigen. Speler van De Willige Dame.

Johan Went. Oud-speler van De Willige Dame.

Willem Weerdesteijn. Speler van De Willige Dame.

Koos van Dalen. Speler van De Willige Dame.