Sponsors 2021-2022


Sponsors van De Willige Dame

2021 -2022

Voor een kleine bijdrage op NL 77 INGB 0758437269 ten name van Hr RGN Truijens te Dordrecht nemen we u of uw onderneming op in de onderstaande lijst van diegenen, die schaaksociëteit De Willige Dame een warm hart toedragen!
Vanaf € 12,50 of een veelvoud daarvan dragen een of meerdere speelrondes zelfs uw naam, die onderaan het rondeverslag prominent zal worden vermeld! Onze hartelijke dank voor de welwillende financiële steun voor het seizoen 2021-2022 gaat uit naar:

Hans Verberg. Oud-speler van De Willige Dame.

Erik Brok. Speler van De Willige Dame.

Willem Weerdesteijn. Speler van De Willige Dame.