Sponsors 2020-2021


Sponsors van De Willige Dame

2020 -2021

Voor een kleine bijdrage op NL 77 INGB 0758437269 ten name van penningmeester R.G.N. Truijens te Dordrecht nemen we u of uw onderneming op in de onderstaande lijst van diegenen, die schaaksociëteit De Willige Dame een warm hart toedragen!
Vanaf € 12,50 of een veelvoud daarvan dragen een of meerdere speelrondes zelfs uw naam, die onderaan het rondeverslag prominent zal worden vermeld! Onze hartelijke dank voor hun welwillende financiële steun voor het seizoen 2020-2021 gaat uit naar:

Fons Claessen. Speler van De Willige Dame.

Hans Verberg. Oud-speler van De Willige Dame.