Sponsors 2017-2018


Sponsors van De Willige Dame

2017 -2018

Voor een kleine bijdrage op  NL 77 INGB 0758437269 ten name van penningmeester R.G.N. Truijens te Dordrecht nemen we u of uw onderneming op in de onderstaande lijst van diegenen, die schaaksociëteit De Willige Dame een warm hart toedragen! Vanaf € 12,50 dragen een of meerdere speelrondes zelfs uw naam, die in het verslag prominent zal worden vermeld! Onze hartelijke dank voor hun welwillende financiële steun voor het seizoen 2017-2018 gaat uit naar:

Edwin van Dongen

Edwin van Dongen. Speler van De Willige Dame.

Onno hoefde geen foto

Onno Buijtenhek. Oud-speler van De Willige Dame.

On Flow

On-Flow - (Klik op het logo voor bedrijfsinformatie.)
Advisering & Management.
Administraties & Dienstverlening.
Applicaties & Online diensten

Kees van 't Hoff

Kees van 't Hoff. Oud-speler en oud-kampioen van De Willige Dame.

Hans Verberg

Hans Verberg. Oud-speler van De Willige Dame.

Nomen Nescio

N.N. Speler van De Willige Dame die onbekend wenst te blijven.

Joop de Jong

Joop de Jong. Oud kampioen en oud-speler van De Willige Dame.

Fons Claessen

Fons Claessen. Speler van De Willige Dame.

Hans Berrevoets

Hans Berrevoets. Erelid, oud-kampioen en oud-speler van De Willige Dame.
Schaakpromotor. Voorzitter Buddingh' Genootschap.

Gijs van der Willigen

Gijs van Willigen. Speler van De Willige Dame.

Nick Kimenai

Nick Kimenai. Speler van De Willige Dame.