Sponsors 2018-2019


Sponsors van De Willige Dame

2018 -2019

Voor een kleine bijdrage op  NL 77 INGB 0758437269 ten name van penningmeester R.G.N. Truijens te Dordrecht nemen we u of uw onderneming op in de onderstaande lijst van diegenen, die schaaksociëteit De Willige Dame een warm hart toedragen! Vanaf € 12,50 dragen een of meerdere speelrondes zelfs uw naam, die in het verslag prominent zal worden vermeld! Onze hartelijke dank voor hun welwillende financiële steun voor het seizoen 2018-2019 gaat uit naar:

Onno hoefde geen foto

Onno Buijtenhek. Oud-speler van De Willige Dame.

On Flow

On-Flow - (Klik op het logo voor bedrijfsinformatie.)
Advisering & Management.
Administraties & Dienstverlening.
Applicaties & Online diensten

Hans Verberg

Hans Verberg. Oud-speler van De Willige Dame.

Nomen Nescio

N.N. Speler van De Willige Dame die onbekend wenst te blijven.

Joop de Jong

Joop de Jong. Oud-kampioen en oud-speler van De Willige Dame.

Fons Claessen

Fons Claessen. Speler van De Willige Dame.

Hans Berrevoets

Hans Berrevoets. Erelid, oud-kampioen en oud-speler van De Willige Dame.
Schaakpromotor. Voorzitter Buddingh' Genootschap.

Gijs van Willigen

Gijs van Willigen. Speler van De Willige Dame.

Nick Kimenai

Nick Kimenai. Speler van De Willige Dame.

Erik Brok. Speler van De Willige Dame.

Arjon Severijnen. Speler van De Willige Dame.

Johan Went. Speler van De Willige Dame.