Ronde 10: “Lesje in bescheidenheid”


"Bescheidenheid is vaak eerzucht die haar tijd afwacht." (Cees Buddingh)

RONDEVERSLAG | "Bescheidenheid siert de mens" is een gezegde dat we allemaal wel kennen. In woordenboeken vind je er dit over: 'De eigen verworvenheden kleiner voorstellen dan zij zijn' of 'Geen te hoge gedachten van zichzelf hebbend' of 'Als je je niet op de voorgrond dringt'. We kennen bescheidenheid ook wel als de bekende uitspraak: 'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.'

Als je echter je eigen prestaties bewust kleiner voorstelt dan dat ze zijn dan geldt voor jou misschien het fraaie citaat van Godfried Bomans wel: "Dikwijls is datgene wat wij bescheidenheid noemen niets anders dan het verlangen om tweemaal geprezen te worden."

Schaakboegbeeld Bertus van Manen ("Manen" met één "a", de arme tak van de familie.") van schaakgroep De Klockelaer koppelt op humoristische wijze pseudo-eigendunk aan oprechte bescheidenheid en voegde zijn tegenstander van deze week toe: "Een zware partij? Jazeker, maar u speelt dan ook niet tegen de eerste de beste. Ik bedoel: niet de eerste en zeker niet de beste!"

Ik moet hem trouwens gelijk geven als hij verkondigt dat we er allemaal maar verdraaid weinig van kunnen. Hij drukt dat doorgaans wat sterker uit, maar dat durf ik hier niet te herhalen. Op de ratinglijst van alle seniorenschakers van Nederland, dat zijn er 11224 momenteel, heb ik nog 9446 spelers in te halen om bovenaan te komen en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat nog best weleens een helse klus zou kunnen gaan worden. Weliswaar heb ik in de zeventiger jaren een vierkamp in de laagste groep van het Dordtenaar-toernooi gewonnen en enkele decennia later groep drie van het Den Witten Haan-toernooi, maar behaalde resultaten uit het verleden zijn nu eenmaal geen garantie voor de toekomst.

Opmerkelijk is wel dat vaak de beste spelers ter wereld bescheiden mensen blijken te zijn. De Hongaarse grootmeester Gideon Barcza (1911-1986) was zo'n bescheiden mens. Toen hij eind jaren 60 in Debreczen een simultaanvoorstelling gaf, kwam vlak voor het begin een kleine jongen naar hem toe en zei: "Ik ben acht jaar en ik kan al schaken." "Geweldig mijn jongen", antwoordde Barcza, "ik ben al bijna zestig en ik kan het nog steeds niet!"

Het is aan u, lezer, om nu aan de hand van de volgende tekst te bepalen hoe het met de bescheidenheid zat van enkele topspelers van weleer:

Aan beroemde schakers wordt vaak gevraagd hoeveel zetten ze vooruit kunnen denken.
Alexander Aljechin antwoordde: "In ieder geval vier, soms meer dan zes, maar in uitzonde­ringsgevallen tien tot twaalf zetten."
José Raoul Capablanca: "Dat hangt van de stelling af; soms wel vijfentwintig of dertig zetten."
Frank Marshall: "Twee, maar dat moeten dan wel goede zijn!"
Samuel Reshevsky: "Altijd één zet meer dan mijn tegenstander."
Bobby Fischer: "Ik denk helemaal niet vooruit. Ik win toch wel!"

En nu, in alle bescheidenheid, naar de partijen van de tiende ronde van het voorjaars­kampioenschap 2019:

Snikkertrick

Pieter Sandijck zal niet erg tevreden geweest zijn na afloop van zijn verloren partij tegen klassementsleidster Naomi Snikkers. In een Koningsindisch drie-pionnenspel koos hij voor het vastleggen van het centrum door middel van 7. d5, de doorschuifvariant. Wit zoekt de aanval dan doorgaans op de damevleugel en zwart zal trachten met de opstoot f5 op de kongsvleugel in het offensief te gaan. Dat gebeurde dan ook. Pieter liet enige malen na om met de pionzet c5-c6 groot voordeel te behalen en toen hij dat wel deed was de kracht er inmiddels van af. Toch bleef hij licht in het voordeel tot hij door het slaan van een paard op b8 in een 'truc' van Naomi trapte. De loper van Naomi ging naar h3 en er dreigde mat op g2 door de zwarte dame. Tegelijkertijd stond Pieters' dame nu in op b8 en was dameverlies niet te voorkomen.
Naomi Snikkers 16-04-2019 ( Foto: Antonia van Wijngaarden)

Naomi Snikkers 16-04-2019

 

Zettekort

Johan Went en Pearl Uyttenhove remiseerden na een lange partij, die als een Pirc-verdediging begon en waarin het evenwicht lang stand hield. Misschien had Johan er iets meer uit kunnen halen toen Pearl een kwaliteitsoffer bracht dat evenwel met een pion voor de kwaliteit wat te weinig compensatie opleverde. Johan bood remise aan. Pearl accepteerde.

Rob Truijens kreeg van Cor Paans na 1. e4 de Caro-Kannverdediging voorgeschoteld en verloor al snel in de opening een pion. Toen die achterstand aangroeide tot een vol stuk was er geen houden meer aan.

In een partij die met een variant van het Engels begon moest Tabitha Snikkers lang blijven schieten op de stelling van Paul de Roos. Uiteindelijk bleek een plus van een pion voldoende voor de winst. Paul kwam aan het einde een zet te kort om een puntendeling af te kunnen dwingen.
Cor Paans 16-04-2019 (Foto: Naomi Snikkers)

Cor Paans 16-04-2019

 

Ghost-player

De Siciliaan tussen Anne Meeldijk en Jisk Liemburg werd remise. Volgens Anne had hij ergens een niet zo geweldige zet gedaan, maar had Jisk hem in de gelegenheid gesteld om de schade op tijd te repareren.

Na een heel lange en vooral rommelige partij kon John van Waardenberg een voorsprong van twee pionnen in een heel goede stelling uitbouwen tot een zege tegen ghost-player Connie Koomen. Naarmate de partij voortduurde en er steeds meer schakers afhaakten werd het voor John steeds onvoorspelbaarder wie er nu aan de beurt was om een zet tegen hem te doen. Op het einde was er eigenlijk alleen nog maar tegenspel van de voorzitter zelf, die in forse tijdnood een stuk weggaf, waardoor John de overwinning rond half twaalf op zijn palmares kon bijschrijven.
John van Waardenberg 16-04-2019 (Foto: Naomi Snikkers)

John van Waardenberg 16-04-2019

 

Dubbel-incorrect

Wim Platje bracht een incorrect paardoffer op de 10e zet in de Cozio-variant van het Spaans tegen Ton van der Breggen. Het zou hem eigenlijk slechts twee pionnen voor dat paard hebben opgeleverd ware het niet dat de voortzetting van Ton zo mogelijk nog incorrecter was en tot mat in twee leidde. Na twaalf zetten konden de stukken nu in de doos, maar dat werd nog even uitgesteld, omdat de heren nog maar een partijtje speelden om het af te leren.

Dick Korteland en Willem Weerdesteijn namen het tegen elkaar op in het Geweigerd Damegambiet. Na de opening was er evenwicht. Een flinke afruil in het middenspel leverde Dick weliswaar een pion op, maar na het ruilen van de dames ten koste van een dubbelpion was het remise-aanbod van Dick terecht. Willem besloot nog door te spelen, maar dat duurde niet langer dan drie zetten. Toen was de remise een feit.
Wim Platje 16-04-2019 (Foto: Naomi Snikkers)

Wim Platje 16-04-2019

 

Veelspelers

Gijs van Willigen speelde met de witte stukken tegen Koos van Dalen. Als je de partijtjes die de heren tegen elkaar spelen voor er een ronde begint meerekent, was dit hun 1653ste partij. Het werd een variant van het Scandinavische deze keer. Al snel bezorgde Gijs Koos een dubbelpion op de h-lijn, maar veel plezier had hij er niet van. Gijs zette op de vijftiende zet zijn dame op een veld vanwaar ze zich alleen na een aanval van een vijandelijk loper kon redden door een paard te geven. Een poging om de witte koning uit een penning te krijgen resulteerde in een stelling waarin koning en dame op dezelfde diagonaal kwamen te staan. Gijs zag het gevaar niet, maar Koos buitte de geboden kans meedogenloos uit. Dameverlies was niet meer te voorkomen. Op naar de 1654ste editie.
Koos van Dalen 16-04-2019 (Foto: Naomi Snikkers)

Koos van Dalen 16-04-2019


De nieuwe ranglijst en een overzicht van de uitslagen vind je via "Intern" ⇒ "Ranglijst".
Alle foto's van deze ronde kun je zien bij "Intern" ⇒ "Foto's voorjaar 2019".

© Wim Platje 19-04-2019 16:01

Sponsors van deze ronde:

NN - Speler van De Willige Dame die onbekend wenst te blijven

Fons Claessen - Speler van De Willige Dame