KNSB-standpunt inzake Oekraïne


MEDEDELING | Van de KNSB ontving het secretariaat van De Willige Dame een mailing, waarin de schaakbond haar standpunt inzake de invasie van Oekraïne door Rusland uiteenzet. Hieronder volgt de gehele door ons ontvangen tekst:

 
Internationaal

De KNSB veroordeelt de invasie van Oekraïne door Rusland en de steun hierbij door Belarus ten sterkste. We spreken onze steun uit voor de inwoners van Oekraïne.

Inmiddels hebben zowel de FIDE (wereldschaakbond) als de ECU (Europese schaakbond) maatregelen genomen.

De KNSB ondersteunt de beslissingen van de FIDE om:

 • Rusland de organisatie van de Olympiade 2022, de Olympiade 2022 voor gehandicapten en de Algemene Vergadering 2022 te ontnemen.
 • Geen officiële FIDE toernooien en competities in Rusland of Belarus te organiseren.
 • Banden met Russische staatsbedrijven en Russische bedrijven die onder de sancties vallen te verbreken.
 • Elke publieke ondersteuning door schakers voor de invasie te veroordelen.

De KNSB ondersteunt de beslissingen van de ECU om:

 • De schaakbonden van Rusland en Belarus te schorsen.
 • Geen officiële ECU toernooien, competities en andere evenementen in Rusland en Belarus te organiseren.
 • De nationale teams van Rusland en Belarus en schaakclubs uit die landen de deelname aan alle ECU evenementen te ontzeggen.
 • Trainers, arbiters en officials uit Rusland en Belarus een rol op ECU evenementen te verbieden.
 • Elke publieke ondersteuning door schakers voor de invasie te veroordelen.

Hoewel dit goede beslissingen zijn, gaan zij voor de KNSB nog niet ver genoeg. In lijn met oproepen van het IOC en NOC*NSF zal de KNSB bij de FIDE en de ECU aandringen op de volgende extra maatregelen:

 • Richting FIDE: Nationale teams van Rusland en Belarus uit te sluiten van deelname aan FIDE teamevenementen (zoals de Olympiade).
 • Richting FIDE en ECU: Geen individuele spelers uit Rusland en Belarus toe te laten bij door hen georganiseerde evenementen. Beide bonden staan deelname door spelers uit deze landen op dit moment nog toe als ze onder FIDE vlag (of namens een ander land) spelen, waarbij de ECU de speler om een expliciete beslissing vraagt om onder FIDE vlag te spelen.

 
Nationaal

Het bestuur van de KNSB heeft zich in een extra vergadering ook gebogen over de vraag hoe om te gaan met spelers uit Rusland en Belarus in de nationale competitie en toernooien georganiseerd door de KNSB; dit onder andere met het oog op de volgende ronde van de KNSB-competitie op zaterdag 12 maart a.s.. Dat was een zeer lastig vraagstuk, een afweging tussen aan de ene kant de onacceptabele invasie, en aan de andere kant waarden als respect, sportiviteit en inclusiviteit die we voor iedereen willen laten gelden. Dat geldt in de eerste plaats spelers uit Oekraïne of banden met Oekraïne. maar ook de spelers uit Rusland en Belarus die niets met deze invasie te maken hebben.

Uiteindelijk heeft het bestuur de volgende besluiten genomen:

 1. Spelers die bij de FIDE nu nog zijn geregistreerd met federatie Rusland of Belarus, kunnen alleen deelnemen aan de KNSB-competitie en andere KNSB-evenementen als zij zich actief laten registreren onder de FIDE vlag. De FIDE heeft daarvoor een vereenvoudigde procedure, zie: https://fide.com/news/1618.
 2. Elke zichtbare steun voor de invasie wordt niet getolereerd. De betreffende speler zal dan worden voorgedragen voor disciplinaire maatregelen.

Het bestuur van de KNSB roept clubs en bonden op om dezelfde lijn te volgen.