Erasmus verslikt zich in eerste team 1


RONDEVERSLAG | Eindelijk! Ik heb 23 dagen moeten wachten om mijn snode plan uit te kunnen voeren, maar de wraak smaakt nu des te zoeter. Op 31 oktober kreeg het viertal er ongenadig van langs in de uitwedstrijd tegen Erasmus en op 8 november kreeg het tweede team een aframmeling van dezelfde tegenstander.

In de kop van beide wedstrijdverslagen heb ik toen geschreven dat ze zich verslikten in Erasmus en ik heb er een afbeelding van onze grote humanist bij gezet. Ook het eerste team had een wedstrijd tegen de Rotterdammers in het vooruitzicht en mijn voornemen was om, afhankelijk van de uitslag, hetzij als titel "Eerste team verslikt zich ook in Erasmus" te kiezen, dan wel de keuze te maken voor "Erasmus verslikt zich in eerste team". Het werd de laatstgenoemde, want DWD-1 boekte een fraaie thuiszege op het tweede achttal der Erasmianen en om het pak ransel dat uitgedeeld werd extra luister bij te zetten, heb ik deze afbeelding van Erasmus op de nieuwspagina (Klik op "Nieuws") van de uiterlijke kenmerken van een flinke knokpartij voorzien.

De Willige Dame-1 - Erasmus-2 22-november-2016 (Foto: Antonia van Wijngaarden)

De Willige Dame-1 - Erasmus-2 22-november-2016

Want een vechtpartij was het zeker. Na twee uur spelen was er nog vrijwel nergens sprake van enig voordeel voor De Willige Dame. Weliswaar bood de stelling van Naomi Snikkers inmiddels perspectief, maar Johan Went had al een half uur meer tijd verbruikt dan Davin Mostert. Hans Nunnikhoven zag een witte pion van Leo Verhoeven in het hart van zijn stelling prikken op e6 en die beperkte de mobiliteit van zijn stukken. Van de uitkomst van de overige partijen was nog niets te zeggen. Pas om tien over elf viel de eerste beslissing te noteren en nog geen half uur later hadden alle partijen een uitslag. Tijdnood speelde bij diverse partijen een rol van betekenis. In chronologische volgorde van de afloop volgen hier mijn indrukken van de partijen:

Johan Went 22 november 2016 (Foto: Antonia van Wijngaarden)

Johan Went 22 november 2016

Op bord acht kreeg Johan Went met wit een Siciliaan te bestrijden. Johan koos voor het wat behoudende 3. d3 en verbruikte veel tijd in het vervolg. Na anderhalf uur spelen stonden er slechts 12 zetten op het bord in een strategische strijd. Johan werd langzaam weggedrukt, de samenhang tussen de stukken ging verloren en in de tijdnoodfase verloor hij een stuk. (0-1)

Arjon Severijnen kreeg aan bord twee eveneens het Siciliaans tegenover zich. Pim Kleinjan bediende zich van 2. g6 en beide spelers fianchetteerden hun koningslopers. Pim nam pion b2 even op de korrel Arjon koos Dd2 ter verdediging. Langzaam maar zeker bouwde Arjon aan een overwicht, dirigeerde zijn pionnen naar voren en creëerde een vrijpion op d6. Ik heb niet gezien wat er bij Pim mis ging, maar onverwachts was er winst voor Arjon. (1-1) Misschien kan Arjon zijn partij insturen, dan kan er hier wat meer over gezegd worden.

Naomi Snikkers 22 november 2011 (Foto: Antonia van Wijngaarden)

Naomi Snikkers 22 november 201

Op vrijwel hetzelfde moment moest de in hevige tijdnood verkerende tegenstander van Naomi opgeven. Het werd op bord zes een Schotse partij, waarin Arno van Houten al snel met een dubbelpion op de c-lijn was opgescheept. Ook stonden zijn paard op b6 en een loper op a6 niet op ideale velden. Na de lange rokade van zwart lagen de kansen voor Naomi op de andere vleugel. Ze had een sterke pion op e5 en verdubbelde de torens op de e-lijn. Nadat Naomi twee pionnen had buitgemaakt speelde ze het toreneindspel secuur uit. (2-1)

Twee minuten later konden we de eerste remise noteren. Hij kwam tot stand op het derde bord, waar Joop de Jong het met zwart opnam tegen Gilles Donze. Het werd een Pirc. Joop zette in de opening met zijn paarden druk op e4. Het werd een lange strategische partij, waarbij het evenwicht niet werd verstoord. In het eindspel met voor Joop een paard en vier pionnen tegen een loper en vier pionnen voor Gilles konden geen potten meer worden gebroken. (2½-1½)

Remco van Vaalen (l) en Joop de Jong 22 november 2016 (Foto: Antonia van Wijngaarden)

Remco van Vaalen (l) en Joop de Jong 22 november 2016

Alweer twee minuten verder werd aan het vierde bord de partij van Remco van Vaalen tegen André Boon beslist. Remco had met met wit d4 gespeeld en kreeg het Koningsindisch te bespelen. Hij deed dat door zijn koningsloper én zijn dameloper te fianchetteren. Het zag er allemaal heel harmonisch uit. Toch investeerde Remco in het begin van de partij erg veel tijd. De achterstand liep op tot een half uur, maar toen begon ook André veel tijd te verbruiken. Een paard van André overspeelde tegen het einde zijn hoef en liet zich in het hart van de witte stelling insluiten. (3½-1½)

Hans Nunnikhoven had het op het oog met de zwarte stukken lastig tegen Leo Verhoeven, de secretaris van Erasmus. Na een Hollandse opening bleef er een tijdlang een pion op e6 in het hart van de zwarte stelling staan, beurtelings gedekt door een paard en een loper. Hans worstelde zich los en wist via een kleine combinatie de kwaliteit te winnen. Via de f-lijn oefende hij vervolgens druk uit op de witte stelling en toen daar afdoende verdedigd werd verplaatste hij de strijd naar de b-lijn, die openkwam voor een toren. Hans won nog een pion, kwam in een toreneindspel met een (vrij)pion meer terecht en rondde af naar winst. (4½-1½)

Daarmee was de winst een feit en had ik in mijn voorbereiding als verslaggever dus niet voor niets op voorhand al een blauw oog op de beeltenis van Erasmus aangebracht!

Freek Schouten had ondertussen de hele avond het initiatief gehad tegen Cander Flanders. Aan het eerste bord koos Freek met zwart voor een soort van Nimzo-Indisch, waarbij hij na a3 zijn loper van b4 niet ruilde tegen het paard op c3, maar hem terugbracht naar e7. Freek oefende forse druk uit via de c-lijn en Cander moest oppassen daar geen materiaal te verliezen. Een dreigende inval op c2 en een gelijktijdige dreiging van mat op g2 konden door de speler van Erasmus maar ternauwernood worden voor­komen door Pe1. Freek bleef dreigende zetten met dame en een tweede loper op de koningsvleugel uitvoeren. Het zag er allemaal goed voor hem uit.

Freek Schouten 22 november 2016 (Foto: Antonia van Wijngaarden)

Freek Schouten 22 november 2016

In het eindspel kantelde de partij echter volko­men. Koning en loper van Freek stonden in een hoekje van het bord toe te kijken hoe een paard en een toren gezamenlijk een pion onder­steunden naar de promotie op e8. Was het de vermoeidheid of kwam het doordat Cander de hele partij voor remise had moeten vechten dat hij de voor de hand liggende winnende pionzet niet zag? Na afloop zei hij, dat hij de hele partij slecht had gestaan en misschien besloot hij daarom, toen een remise in ieder geval zeker was, eeuwig schaak te geven en een remise-aanbod te doen. Een verbaasde Freek schudde hem, onder het oog van de met afgrijzen toekijkende overige Erasmusspelers, heel snel de hand... (5-2)

Edwin van Dongen kreeg met zwart op bord zeven na verwisseling van zetten de London Defence van het Engels op het bord tegen Ruud Dröge. Na een uur spelen was het bord nog geheel gevuld. Dreigingen over de c-lijn met Tc1 en Dc2 werden door Edwin prima gepareerd. Een wit paard op b5 stond daar lange tijd niets te doen. Het centrum zat op slot. Zwart had wat meer ruimte door de formatie e5-d4-c5. Wit had een dubbelpion op e2 en e4. Uiteindelijk leek het erop, dat Edwin aan het langste eind zou trekken. Via de f-lijn drongen twee torens binnen op de eerste rij, maar wit had net genoeg ruimte om de zaak te redden. (5½-2½)

Edwin van Dongen 22 november 2016 (Foto: Antonia van Wijngaarden)

Edwin van Dongen 22 november 2016

Beheerder Jan Lokhorst was na afloop euforisch. Wij waren allemaal gewoon heel erg tevreden.

Klik hier voor de uitslagen. Bij menu-optie "Extern" ⇒ "DWD-1 Klasse 1B" zijn alle andere uitslagen en de stand te vinden.

© Wim Platje 2016