Eerste ronde: “Twee halfjes is een hele”


... omdat hij een forse goudreinet op zijn rechteroog had gekregen...
Evenwicht

"Gelijkheid bestaat niet onder stervelingen." (E. E. Cummings)

RONDEVERSLAG | De najaarscompetitie 2021 is ogenschijnlijk voorzichtig van start gegaan. In vier van de zes partijen werd namelijk het punt gedeeld.

Natuurlijk zit niemand erop te wachten om de eerste ronde met een nul te beginnen, maar lang niet altijd komt er door voorzichtig en defensief spel een remise op het scorebord. Soms is een puntendeling pas een feit nadat de rook van het slagveld is opgetrokken en men de overgebleven puinhopen van de wederzijdse stellingen als "in ongeveer gelijke mate beroerd" taxeert. Lees er de wedstrijdverslagen verderop in dit stukje maar op na.

Over hoe een remise officieel dient te worden overeengekomen bestaan nogal eens misverstanden. Als het wedstrijdreglement een remise-overeenkomst toestaat dan gelden de volgende regels:

1. Een speler die remise wil aanbieden, dient dit te doen nadat hij zijn zet op het schaakbord heeft gedaan en voordat hij zijn klok indrukt. (geval 1) Een remise-aanbod op elk ander moment tijdens de partij (geval 2) is wel geldig, maar moet worden getoetst aan artikel 11.5: "Het is verboden de tegenstander, op welke wijze dan ook, af te leiden of te hinderen. Hieronder vallen ook onredelijke claims of onredelijke remisevoorstellen, of het maken van lawaai of het anderszins laten klinken van geluiden in het spelersgebied."

Dat lijkt me duidelijk. Als je tegenstander zit na te denken en zijn klok loopt, is het niet zo netjes om hem te storen met een remise-aanbod. Ook het doen vergezellen van het remise-aanbod door getoeter met meegebrachte claxons, geratel van ratels of het onder gejuich tot ontploffing brengen van een dozijn superkanonslagen komt me een tikkeltje overdreven voor.

Aan het remise-aanbod kunnen geen voorwaarden worden verbonden. Ook dat lijkt me helder: Het is toch wat minder collegiaal om te zeggen: "Ik bied remise aan en als u na afloop van deze partij de vier banden van uw auto met dezelfde atmosferische spanning wenst aan te treffen als toen u hier aankwam dan zou ik mijn aanbod maar aannemen..." Ook het vrijwel gedwongen doen aannemen van een aanbod tot het delen van het punt ter voorkoming van een "kloeke ram voor je harses van mijn broer die regionaal kampioen kickboksen is" lijkt mij eveneens wat minder gewenst.

Ik zeg in geval van een remise-aanbod altijd na het uitvoeren van mijn zet "Ik bied remise aan" en druk dan de klok in. Oud-DWD'er Erik Wetselaar beperkte de vocale bijdrage aan zijn aanbod tot "Remise?" en ook hoor ik bij De Klockelaer wel eens iemand zeggen: "Bied remise aan". Deze schaker laat dus, wellicht gemakshalve, het woord "ik" weg, maar dan loopt hij wel de kans dat de tegenstander dit als een gebiedende wijs opvat en ten gevolge daarvan antwoordt: "Lazer effe lekker op, bied zelf maar remise aan!" Mijn voorstel: toch maar niet doen dus.

In beide gevallen kan het aanbod niet worden ingetrokken en blijft het van kracht totdat de tegenstander het aanneemt, het mondeling afwijst, het afwijst door een stuk aan te raken met de bedoeling er een zet mee te doen of het te slaan, of de partij op een andere wijze is beëindigd.

Mij schiet bij het lezen van deze regel de volgende anekdote te binnen: Twee grootmeesters, ik ben de namen even kwijt, maar laten we ze voor het gemak maar even Azimov en Bézimov noemen, spelen een partij en Azimov biedt remise aan. Bezimov slaat dat aanbod hoffelijk af, maar begaat een aantal zetten later een enorme blunder. Onmiddellijk daarna zegt Bézimov: "Het is goed, ik neem uw remise-aanbod aan". Verbaasd repliceert Azimov: "Ja, maar grand-maitre, mijn remise-aanbod had geen permanent karakter!" "Tja", antwoordde Bézimov, "dan had u dat er maar bij moeten vermelden, niet?" En vervolgens kwamen de heren alsnog in goede verstandhouding remise overeen.

Verder geldt nog: 2. Een remise-aanbod dient door elke speler op zijn notatieformulier te worden aangegeven met het teken "=". Indien er niet genoteerd wordt kun je er mijns inziens ook voor kiezen om de remise dan maar op je buik te schrijven.

Naar de schaakavond: Voor de aanvang van de partijen werd natuurlijk eerst Hans van Nunnikhoven gehuldigd als de nieuwe najaarskampioen 2020. John van Waardenberg kreeg de versierselen behorende bij de tweede plaats uitgereikt en Pearl Uyttenhove kreeg de vetlederen medaille die hoort bij plaats drie.

Cor Paans (l) reikt de eerste prijs uit aan Hans Nunnikhoven 14-09-2021 (Foto: Naomi Snikkers)

Cor Paans (l) reikt de eerste prijs uit aan Hans Nunnikhoven 14-09-2021

 

Zakdoekremise

 
Pearl Uyttenhove lootte in de eerste ronde wit en een zware tegenstandster: meervoudig kampioene Naomi Snikkers. 1.d4 Pf6 2.Lg5 g6 3.Lxf6 en daar zette Pearl de eerste Trompowski-opening met paard/loper-ruil van het seizoen op het bord. Later kreeg de partij wat Konings-indische trekjes. De paardmanoeuvre b8-a6-c7-e8-f6 van Naomi leek onnodig wat tempi te verliezen, maar Pearl bleek zelf ook niet al te genegen de partij scherp op te zetten. Na 19...Lg7 ging het als volgt verder:

Naomi: "Daarna bood ik remise aan en toen zei Pearl dat hij dan wel akkoord ging als ik daarmee akkoord ging. Toen zei ik dat ik het anders ook niet aangeboden had. En zo werd het remise... Naomi Snikkers. The End." Heel aandoenlijk allemaal. Bij dergelijke liefdevolle interacties schiet ik altijd helemaal vol. Even mijn zakdoek pakken... (Pearl Uyttenhove - Naomi Snikkers ½−½)

Naomi Snikkers en Pearl Uyttenhove 14-09-2021 (Foto: Naomi Snikkers)

Naomi Snikkers en Peral Uyttenhove 14-09-2021

 

Sprankje hoop

 
Jisk Liemburg en Wim Platje speelden een partij waar wel de vonken van af spatten. Tegen 1.e4 van Jisk besloot Wim om deze keer eens voor het Frans te kiezen: 1...e6. Al snel stond de doorschuifvariant op het bord en die speelt Wim zelf ook als hij wit heeft. Het verschil is dat Wim met zwart al in de opening niet de beste voortzettingen koos en daardoor eigenlijk de hele partij het initiatief aan Jisk moest laten. De zet 6...f6 was zeker niet de beste, want Wim werd met een permanent zwakke pion op e6 opgezadeld. Steeds weer kreeg Jisk een uitstekend uitzicht op de winst, maar even zo vaak vond hij net niet de beste voortzetting. Uit redelijke wanhoop de stelling complicerend met een schijnoffer van de dame, kreeg Wim uiteindelijk meer dan waar hij recht op had. Na ruil van de dames en alle torens bleef er niets meer over dan remise... (Jisk Liemburg - Wim Platje ½−½)

Jisk Liemburg 14-09-2021 (Foto: Naomi Snikkers)

Jisk Liemburg 14-09-2021

 

Wederzijdse sympathie

 
De eerste kans was voor Rob Truijens in de Pirc die hij met Gijs van Willigen uitvocht. Hij miste evenwel het winnen van een pion in de opening, maar dat vond Gijs niet goed en hij gaf hem dan maar gewoon weg. Dat vond Rob kennelijk zo sympathiek dat hij op zijn beurt een pion cadeau deed. De toon was gezet en in de resterende zetten bleef de partij in evenwicht. Met ieder een dame en zeven pionnen werd op de 40ste zet tot remise besloten. (Rob Truijens - Gijs van Willigen ½−½ )

De Italiaans partij tussen Koos van Dalen (wit) en Ton van der Breggen gaf in eerste instantie een aanvallende Koos te zien. Niets bijzonders eigenlijk, want Koos valt altijd aan. Aan het begin van het middenspel ging het initiatief langzamerhand over naar Ton, die een loper inrekende en even later ook nog de kwaliteit cadeau kreeg. Met een volle toren voor was de winst ongetwijfeld voor Ton, ware het niet dat er uiteindelijk toch tot remise besloten werd. Het zou kunnen komen doordat Ton bij het plukken van appels een forse goudreinet op zijn rechteroog had gekregen en het daarom niet meer zo scherp zag. (Koos van Dalen - Ton van der Breggen ½−½)

Tot zover de vier remises. Puntendelingen die qua karakter geen van alle op elkaar leken.

Ton van der Breggen bedekt zijn blauwe rechteroog 14-09-2021 (Foto: Naomi Snikkers)

Ton van der Breggen bedekt zijn blauwe rechteroog 14-09-2021

 

Niks te halen

 
Over zijn partij tegen Fons Claessen, een Caro-Kann, zei Cor Paans het volgende: "Het klinkt een beetje lullig (en kort), maar na loperwinst op zet 9, kon ik eigenlijk niet zo veel meer fout doen. Na nog wat geruil en geschuif gaf Fons het na de 33ste zet op. Mijn vier pionnen staan dan keurig nog verbonden zwarts koning dekking te geven en de vier pionnen van Fons staan verspreid op a3, d4, g2 en g3. Met een toren tegen een toren en een paard is er voor Fons echt niks meer te halen. Cor Paans is hierdoor de eerste leider van de najaarscompetitie 2021. (Fons Claessen - Cor Paans 0−1)

Fons Claessen - Cor Paans 14-09-2021 (Foto: Cor Paans)

Voor Fons was er echt niks meer te halen 14-09-2021

 

Koning op damevleugels

 
John van Waardenberg en Dick Korteland zetten in eendrachtige samenwerking de ruilvariant van de Caro-Kann op het bord. Aan het begin van het middenspel ruilt John een loper en een paard tegen een toren en twee pionnen en hij krijgt daarvoor ook goed spel tegen de weggevaagde zwarte koningstelling op de damevleugel. (Ook een manier om te zeggen dat er lang gerokeerd was door zwart...) Als John nog een pion wint en de torens op de e-lijn verdubbelt en daarmee nog een pion aan zijn totaal toevoegt probeert Dick met een dameruil tegen twee torens nog wat spel te krijgen, maar al gauw ziet hij het hopeloze van die onderneming in. De pionnen op de damevleugel zijn niet te stuiten. (John van Waardenberg - Dick Korteland 1−0)

John van Waardenberg 14-09-2021 (Foto: Naomi Snikkers)

John van Waardenberg 14-09-2021


De nieuwe ranglijst en een overzicht van de uitslagen vind je via "Intern" ⇒ "Ranglijst".
Alle foto's van deze ronde kun je zien bij "Intern" ⇒ "Foto's".
Reacties zijn altijd welkom. Plaats ze helemaal onderaan bij "Een reactie plaatsen". Je e-mailadres wordt niet zichtbaar bij de publicatie.

© Wim Platje 20-09-2021 14:51