Achtste ronde: “De sleutel tot succes” 2


RONDEVERSLAG | De Dordtse journalist en schrijver Frits Baarda hield op de avond van onze achtste ronde een lezing voor de "Vereniging Oud-Dordrecht" en nam de luisteraars mee naar een aantal bijzondere en onvermoede plekken in Dordrecht, zoals beschreven in zijn boek “111 plekken in Dordrecht die je gezien moet hebben”.

Het gaat om 111 mooie of bijzondere locaties in Dordrecht. Mijn favoriet is vanzelfsprekend nummer 83: De Stadsbrouwerij van Dordrecht aan het Otto Dickeplein. Tegenwoordig voorziet men daar in werkervaringsplekken en stageplaatsen voor vmbo- en MBO-leerlingen en wordt er "Schapenkopjebier" gebrouwen, maar van 1433 tot 1968 was er brouwerij "De Sleutel" met de ingang aan de Groenmarkt gevestigd. Zeker weten doe ik het niet, maar de reclame op het plaatje bovenaan deze kolom en die op de nieuwspagina bij dit verslag hingen volgens mij in Visser's Poffertjessalon aan de wand. Nostalgie...We begonnen dus wat later dan gewoonlijk aan de achtste ronde. Pearl en Willem kwamen weliswaar na de indeling nog binnen, maar konden, omdat ze nog niet tegen elkaar hadden gespeeld, toch aanschuiven, zodat we 16 spelers aan de borden hadden! In de consistoriekamer, de ruimte waarin de kerkenraad (de ouderlingen en diakenen) doorgaans vergadert, waren vier partijen gepland. Tijdens de pauze van de lezing kon daar de deur dicht. In de speelruimte konden de overige acht spelers zelf bepalen of ze de klokken tijdelijk wilden stilzetten als ze teveel overlast zouden ondervinden van dorstige leden van "Oud Dordrecht".
Reclame Sleutelbier - Dordrecht
Het spelen in twee ruimtes en mijn eigen lastige partij tegen Anne Meeldijk hadden als consequentie, dat ik niet over alle partijen iets zinnigs kan zeggen. Nu zeg ik, zoals jullie ongetwijfeld weten, zelden iets zinnigs dus is dat eigenlijk niet echt van belang. Toch kunnen jullie me helpen door alsnog een paar regels aan je partij te wijden en me die toe te sturen, zodat ik die hier op kan nemen.

De toppartij tussen Hans Nunnikhoven en Johan Went was vrij vlot tot een beslissing in het voordeel van Hans gekomen. Ik hoorde tijdens de nazit zeggen, dat de Scheveningervariant van het Siciliaans op het bord kwam en dat Johan ergens een fout maakte, die hem tot opgeven dwong.

Ook Anne Meeldijk bediende zich tegen e4 van Wim Platje van het Siciliaans en koos voor de Najdorf. Een onnauwkeurigheid van Anne in de opening liet hem de keuze tussen pionverlies of een slechte koningsstelling. Anne koos voor het eerste. Wim moest daarna behoorlijk sleutelen aan zijn stelling, omdat de witte stukken moeizaam hun ontwikkeling konden voltooien. Mede door een uitstekend opgesteld loperpaar van zwart had Anne voldoende compensatie. De partij bleef in evenwicht. Wim nam Annes' remise-aanbod op zet 25 aan.

Koos van Dalen kreeg met wit Naomi Snikkers tegenover zich en dat is op voorhand een zware opgave. In de opening stonden er bij Koos twee zwarte paarden naast het bord. Naomi had er slechts een, maar wel drie pionnen voor het andere paard. Ik nam aan, dat ze dat gedaan had om aanval te krijgen. Van het vervolg heb ik niets kunnen zien. Naomi ging met het punt aan de haal.

Nick Kimenai kon een pionnenstorm van de witte pionnen van Paul de Roos maar ternauwernood doorstaan door een loper voor een pion te geven. Wel kreeg hij een prachtig paard op d3. Dat paard vervulde een sleutelrol in het vervolg. Paul slaagde er mede daardoor niet in zijn stukken te activeren. Nick won het stuk terug en later nog de kwaliteit. Dat was uiteindelijk voldoende voor de winst. Paul krijgt tot nu toe in zijn partijen helaas geen loon naar werken.

Tabitha Snikkers bond Pieter Sandijck aan de zegekar en dat is toch wel verrassend te noemen. Ik heb helaas niets van die partij kunnen volgen, maar Tabitha was zo vriendelijk om me te helpen door haar commentaar op te sturen: "Ik speelde dinsdag een damegambiet tegen Pieter. Hij verzwakte in de opening zijn koningsstelling door h6 en g5 te spelen, wat een groot probleem voor hem werd na de tegengestelde rokades. Pieter kwam wel een pion voor te staan, maar zijn stukken stonden opgesloten en ik had een sterke aanvallende stelling. Na torenverdubbeling op de halfopen h-lijn was mijn koningsaanval definitief geslaagd en het werd uiteindelijk mat op d6."

In de confrontatie tussen Rob Truijens en Gijs van der Willigen duurde het lang voordat er ook maar iets wat op hout leek van het bord verdween. De sleutelfiguur op een vol slagveld was de zwarte pion op c7. Toen Gijs die opspeelde naar c6 zag Rob zijn kans schoon om toe te slaan. Hij ruilde een loper met zijn paard en toen Gijs foutief met de dame terugnam won Rob een stuk door een pionvork. Een aftrekschaak op zet 39 bezegelde Gijs' lot.

Consistoriekamer Ronde 8: 15-11-2016 (Foto: Cor Paans)

Consistoriekamer Ronde 8: 15-11-2016

Piet Schuller bouwde tegen Cor Paans gestaag aan een enorm overwicht. Hij had dat overwicht kunnen bekronen met de sleutelzet 24. Lc6 met stukwinst. Ook in het vervolg lag de winst voor het grijpen. Volgens de computer zat er ergens een mat in zeven en een keer een mat in tien in, maar zo diep rekenen is voor de meesten van ons te hoog gegrepen. Piet raakte verstrikt in alle winnende varianten en de taaie Cor sleepte er een remise uit in een stelling, die nog steeds behoorlijke winstkansen bood voor Piet.

Pearl Uyttenhove trof zoals al eerder gezegd Willem Weerdesteijn. Pearl kwam een pion voor en er ontstond een sleutelpositie in het eindspel met dame, torens en loper voor Pearl tegen dame, torens en een paard voor Willem. Pearl inde in die sleutelstelling ook nog de kwaliteit, stoomde op met zijn pionnen op de damevleugel en greep het punt.

Pearl zegt zelf over zijn partij: "Willem laat een paar kansen liggen in de opening. Hij zet een loper en prise maar Wit merkt het niet op. Willem volhardt in zijn foute lopermanoeuvre en dat kost hem een pion. Hii mist hier en daar nog wat kansen op tegenspel op de damevleugel. In het eindspel blundert hij een kwal weg en dan valt het doek."

Het spelen is de Kosterij staat tot nu toe bijna elke week bol van de verrassingen. We worstelen ons af en toe langs lezingen, huwelijksrecepties en vergaderingen van colleges van gecommiteerden (zie de vorige verslagen), maar dat wordt over het algemeen toch goed opgelost. Deze week werden we echter tijdens het spelen op kosterlijke wijze verrast door beheerder Jan Lokhorst, die schalen met bitterballen en kipnuggets liet rondgaan. Zeg nu zelf: Waar vind je zoiets bij een schaakclub? Je zou er haast lid voor worden.

Rest mij nog om in mijn sleutelfunctie als verslaggever op onze website een citaat te plaatsen van Maurice Maeterlinck: "Niets is zo mooi als een sleutel, zolang men niet weet wat men ermee openen kan."

De achtste ronde van het najaarskampioenschap werd mede mogelijk gemaakt door Willige Damelid Hans Verberg, die als hij uit Spanje weerkeert naar het Dordtse, af en toe een partijtje in de interne competitie meespeelt. Hierbij onze dank Hans!

Tevens mijn dank aan de mede-auteurs van dit verslag Tabitha Snikkers en Pearl Uyttenhove.

De nieuwe ranglijst en een overzicht van de uitslagen vind je via "Intern" ⇒ "Ranglijst".

© Wim Platje 2016


2 gedachten over “
Achtste ronde: “De sleutel tot succes””

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.