J.J. van den Ende te Zierikzee

6 augustus 1902 – 9 juli 2002

 

meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 

 

 

Vorige week kwam ik min of meer bij toeval in Zierikzee. Ik was er lange tijd niet geweest maar het is een aardig stadje met wat leuke straatjes en een fraai plein met markante gebouwen, dus ik besloot de wandeling vanaf de aan de periferie gelegen parkeerplaats naar het centrum te maken.

 

Zierikzee

 

In stilte hoopte ik nog een schaakboek te vinden. Zierikzee kon bogen op een bekende schaakinwoner: J.J. van den Ende, vele malen kampioen van Zeeland maar vooral bekend door zijn kennis van de eindspelstudie. In de jaren ’30 verzorgde hij de eindspelstudierubriek in het Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond. Maar meer dan een redelijk SF-je kon ik niets vinden en ook dat liet ik in Zierikzee.

 

Uit: Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond april 1934 *)

Oplossingen onder aan de pagina.

 

Thuisgekomen was ik in gedachten nog bezig met van den Ende. Eigenlijk wist ik niets van hem. In Endgame Study Composing in The Netherlands and Flanders  van Jan van Reek en Henk van Donk (1992), lees ik iets meer over hem en ik vind ook een portret. Er staat o.a. te lezen dat hij zich als notaris in Zierikzee vestigde.

 

Het internet geraadpleegd.

Op de mooie site ZIERIKZEE MONUMENTENSTAD staat een geschiedenis van de IIde Wereldoorlog in data. Tot  mijn verrassing wordt Van den Ende daarin genoemd:

 

11 Juli 1942

De volgende gijzelaars worden door Duitsers in burger gearresteerd en weggevoerd naar Haren (via het "Oranjehotel" te Scheveningen): J.J. van den Ende, notaris; J.E. van den Broek; F.L. Timmerman; Jhr. P.H. Verspyck, arts; en C. van der Vliet, allen wonende in Zierikzee.

 

Een uitvoerig stuk over van den Ende is te vinden op

http://people.zeelandnet.nl/corjansen/Pages/VanDenEnde.htm

 

Het is ontleend aan de PZC van 19.07.2002. Er staat een KNSB partij van hem bij gespeeld als 67-jarige (1ste klasse).

 

Uit: Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond juli 1934

 

*) Studie nr. 33 is van C.J.F. (Frits) Böttcher (17.10.1915 – 23.11.2008) , de latere Prof. Böttcher o.a. bekend geworden als een van de oprichters van de Club van Rome. Mij werden onlangs nog enkele waardevolle eindspelboeken aangeboden uit de nalatenschap van Prof. Böttcher. Om financiële redenen ben ik daar niet op ingegaan.

 

Tom van Bokhoven

13.5.09

 

 

www.tomsschaakboeken.nl