EUWE drieluik, aflevering 2: WK match

Zandvoort 1935

Max Euwe – Alexander Aljechin

26ste Matchpartij
Bronnen/aantekeningen: Aljechin/Euwe/Houdini/tvb

PGN

LIVE

Euwe Drieluik Deel 1

Euwe Drieluik deel 3

 

meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 

EUWE TE PAARD!

26.10.15

Euwe heeft in de WK-match een punt voorsprong en de 26ste partij van de tweekamp in 1935 staat op het programma. De Amsterdamse grootmeester speelt met veel bravoure en plaatst zijn tegenstander voor moeilijke beslissingen. Moedig en zelfverzekerd geeft wit op de 21ste zet een paard voor drie pionnen. Het paard maakt een zegetocht door de zwarte stelling. Even is er een aarzeling maar die heeft gelukkig geen gevolgen. Euwe en het paard pakken de draad weer op en maken nu geen fouten meer. Euwe wint en staat twee punten voor. De volgende partij gaat verloren maar met de remise in de dertigste partij is het zover: Euwe is wereldkampioen.

Omslag van het officiële matchboek

Een voor het Nederlandse schaakleven machtige impuls. N.B. Deze partij werd op 3 december in Zandvoort gespeeld en de volgende dag in Amsterdam uitgespeeld.

 

 

 1.  d4     e6

 2.  c4     f5

 3.  g3     Lb4+

 4. Ld2     Le7

 5. Lg2     Pf6

 6. Pc3     0-0

 7. Pf3     Pe4

 8. 0-0     b6

 9. Dc2     Lb7

10. Pe5     Pxc3

11. Lxc3    Lxg2

12. Kxg2    Dc8

13. d5!

Diagram 1

Stelling na 13. d5!

E: Wit verzekert zich van een klein positievoordeel omdat de werking van zijn loper iets vergroot wordt, terwijl die van de zwarte loper iets beperkt wordt.

13. e4

13. ...     d6

 

 

E: Deze en de volgende zet van zwart, die praktisch gedwongen zijn, vormen de oorzaak van de verandering waarvan in de vorige opmerking sprake was. Met het oog op zijn achtergebleven ontwikkeling wil zwart vermijden dat er lijnen worden geopend.

14. Pd3     e5

15. Kh1     c6

 

16. Db3

 

Dreigt 17. c5!, bv. 17. ... bxc5 18. Pxe5 dxe5 19. d5-d6+.

16. ...     Kh8

17. f4      e4

18. Pb4     c5

 

E: Wit dreigde 19. dxc5 en 20. Pd5

19. Pc2     Pd7

20. Pe3     Lf6

 

Diagram 2

 

Stelling na 20. ... Lf6

 

E: Het is duidelijk dat wits loper effectiever is dan zijn zwarte collega en dat zwart daarom de lopers wil ruilen. Het moment daarvoor is echter niet gelukkig gekozen, zoals in het vervolg te zien is.

21. Pxf5!

 

 

E: "Een correcte combinatie welke wit in beslissend voordeel brengt. Van een offer kan men eigenlijk niet spreken, omdat wit voldoende materiaal krijgt (drie pionnen voor het stuk). De volgende zetten zijn gedwongen." H/tvb:"Het is nog maar de vraag of wit ermee in beslissend voordeel komt. Ik heb dat altijd voor waar genomen, maar Houdini denkt daar anders over. K: Kasparow geeft toe dat hij bewondering heeft voor Euwe’s moed maar is van mening dat er geen sprake is van beslissend voordeel. 1

21. ...     Lxc3

22. Pxd6    Db8

23. Pxe4    Lf6

24. Pd2

De 10de zet van dit paard. E: "Dreigt e2-e4-e5 enz. De directe consequenties van het offer zijn nu duidelijk: wit heeft als compensatie drie sterke pionnen verkregen, waaronder twee verbonden vrijpionnen in het centrum en deze laatste moeten vroeg of laat minstens een stuk kosten."

24. ...     g5!

 

Diagram 3

 

Stelling na 24. ... g5!

 

E: "Zonder twijfel de beste tegenkans. Zwart moet proberen een koningsaanval te verkrijgen, daar anders de witte vrijpionnen onweerstaanbaar zouden opmarcheren. De schaduwzijden van de tekstzet zijn echter, dat wit nu zelfs drie verbonden vrijpionnen verkrijgt, terwijl bovendien de zwarte koningsstelling verzwakt wordt. K: Kasparow houdt het er op dat Aljechin op complicaties speelt en zo hoopt Euwe af te troeven.

25. e4      gxf4

26. gxf4    Ld4

27. e5      De8

28. e6+/=

Diagram 4

 

Stelling na 28. e6

 

Houdini: 28. Tae1! Dg6 29. Dh3 Tf5 30. Pf3! Txf4

31. e6 Pf6 32. Pxd4 Txd4 33. Df3 Wit staat iets beter.

28. ...     Tg8

29. Pf3?=

E: .... Deze zet geeft de winst weg.

- 29. exd7? De2!;

Houdini: 29. Dd3! b5! 30. exd7 Dxd7 31. Pf3 bxc4

(31. ... Dh3? 32. Dd2 Le3 33. Dc3+ Ld4 34. Dd2 Le3 35. De2 Lxf4 36. b3+/-)

32. Dxc4 Dg7 33. Dc2 Tab8+/=;

E: Juist is 29. Dh3 met de functies:

- beveiliging van de eigen koningsstelling

- bedreiging van de zwarte koningsstelling (Pd2-f3-g6)

- ondersteuning oprukken pionnen.

Daartegen was zwart totaal machteloos geweest.

29. ...     Dg6=

30. Tg1

 H: 30. Pg5 Pe5 31. Tg1 Df5 32. Dg3 Lxg1

(32. ... Pxc4 33. Pf7+ Dxf7 34. exf7 Txg3 35. Txg3 Pd6 36. Te1 Pxf7=)

33. Txg1 Txg5 34. Dxg5 Dxg5 35. Txg5 Pxc4 36. f5 Pd6 37. f6 Tf8

38. Tg7 Txf6 39. Td7 Pf5 40. e7 Pxe7 41. Txe7=

30. ...     Lxg1

31. Txg1    Df6

Diagram 5

 

Stelling na 31. ... Df6

 

E: "Deze zet leidt tot verlies.

Juist was 31. ... Df5! 32. exd7 Txg1+ 33.  Kxg1 Dxd7”

Kasparow geeft in My Great Predecessors Part II een uitgebreide en leuke variant na 31. ... Df5 32. Pg5 h6!

32. Pg5     Tg7?

 

Euwe gaat er vanuit dat zwart niet beter heeft dan 32. ... Tg7. Houdini geeft echter 32. ... Tg6! aan. 33. exd7 Dxf4 en wit moet voor remise kiezen.

34. Dc3+ Kg8 35. De1 Txg5 36. Txg5+ Dxg5 37. De8+

33. exd7    Txd7

34. De3     Te7

35. Pe6

 

Diagram 6

 

Stelling na 35. Pe6

35. ...     Tf8?

 

35. ... Tae8 36. b3 Txe6 37. dxe6 Txe6 38. Dg3 is ook in wits voordeel.

36. De5?

 

E: "Leidt tot een voor wit gewonnen eindspel dat echter nog allerlei aardigheden bevat."

H: 36. Dg3! Tb8 37. Tg2 Tee8 38. De3

36. ...     Dxe5

37. fxe5    Tf5

38. Te1=    h6?

Diagram 7

 

Stelling na 38. ... h6

 

E: "Zwart maakt geen gebruik van zijn kansen."

- 38. ... Kg8=

- 38. ... Txe6 39. dxe6 Kg8

39. Pd8!

 

E: "Nu hebben de pionnen vrij baan."

39. ...     Tf2

40. e6      Td2

 Afgebroken.

41. Pc6     Te8

42. e7      b5

43. Pd8     Kg7

44. Pb7     Kf6

45 .Te6+    Kg5

46. Pd6     Txe7

47. Pe4+

1-0

www.tomsschaakboeken.nl