OPEN KAMPIOENSCHAP
DRECHTSTREEK 2007
 PARTIJEN 5de RONDE

Enkele partijen uit de vijfde ronde, met analyses:

Abee - H. Prins

v.d. Griend –Wessels
Vis – H. Timmermans
Holwijn – van den Bergh


1. KOOS ABEE – HENK PRINS     A45

OPK Drechtstreek 2007, 5de ronde, 14.06.2007
De Huifkar, Sliedrecht

tvb/Fr8  19.6.07: in partijen 2 en 4 correcties en aanvullingen

 

1.d4 Pf6 2.Pc3 e6 3.e4 Lb4 4.e5 Pd5 5.Ld2 Pxc3 6.bxc3 Le7 7.Dg4 Kf8 8.h4 h5 9.Df4 c6 10.Pf3 Pa6 11.Ld3 Kg8 12.Th3 Pc7 13.c4 b5 14.La5!!

Diagram

 

14. … Pd5 !!

Een fraaie poging het tij te keren.

De zwartspeler wees mij terecht op de pointe van deze zet:

Bij de analyse van de partij gaf Koos toe met mijn zet 14. …Pd5 heel erg verrast te zijn. Hij had ook na lang nadenken mijn valstrik die de grondslag van deze zet was gezien tijdens de partij. Het lijkt erop dat 14. … Pd5 niet goed is, want met 15. Dd2? staan zowel mijn dame op d8 als mijn paard op d5 in, maar dan speel ik 15…. Dxa5!! 16. Dxa5 Lb4+ 17. Dxb4 Pxb4 en ik heb het openingsprobleem opgelost en heb minstens remise. Jammer genoeg speelde Koos op veilig en was daardoor mijn openingsprobleem niet opgelost. Positioneel ben ik deze wedstrijd totaal overspeeld door Koos. Hij wist mijn zwakte! Fijn om toch zo te spelen tegen de kampioen van OKD vorig jaar.

 

15. Lxd8

Zou wit 15. Dd2? gespeeld hebben, dan volgt dus de tweede grote verrassing: 15. … Dxa5!! 16. Dxa5 Lb4+ 17. Dxb4 Pxb4 en zwart is in een heel wat aangenamere positie terechtgekomen dan in de partij.

Hoe moeten we deze stelling beoordelen? Henk Prins houdt het op remise. Fr8 geeft wit de beste kansen na 18. Tb1.

We verwachten hier

1)  18. … Pxd3+ 19. cxd3 of

2)  18. … bxc4   19. Txb4, cxd3  20. cxd3.

In beide gevallen doet zwart nog volop aan de strijd mee al moet hij enige tijd besteden aan de ontwikkeling van zijn h-toren.

 

15. ... Pxf4 16.Lxe7 Pxh3 17.gxh3 a6 18.Kd2 Lb7 19.c5 a5 20.Tg1 g6 21.Pg5 a4 22.Tg3 Te8 23.Ld6 Kg7

Diagram

 

 

24. Pxf7! Kxf7 25.Lxg6+ 1-0

 

2. JOHAN VAN DE GRIEND – KEES WESSELS       C40

OPK Drechtstreek 2007, 5de RONDE, 14.06.2007

tvb/Fr8

 

1.e4 e5 2.Pf3 d5
Het Olifantengambiet, aldus K.W.

3.Pxe5 Ld6 4.d4 dxe4 5.Pc4 Pf6 6.Pxd6+ Dxd6 7.Le2 Pc6 8.c3 Lf5 9.Pa3 h6 10.Pb5!
Wit grijpt het initiatief.

10. ... Dd7 11.d5! Pe5
11...Pxd5? 12.Dxd5

12.d6!

Diagram

 

De witte pion snijdt als een mes door de boter en neemt de voorpost d6 in. Pion c7 moet eraan geloven: wit staat goed.

 

12...0-0! 13.Pxc7 Tad8 14.Lf4 Pd3+!

Betaalt wit met gelijke munt terug.

 

15.Lxd3 exd3

Diagram

   
  
Ook zwart heeft zijn zesde-rij-pion. 

 

16.0-0 g5!?

Stelt wit voor de keus. Terugtrekken of naar voren (Le5) ?

 

17.Lg3

17.Le5 Pe4 (17...Pe8) 18.f3 (18.Pd5 De6 19.Pe7+ Kh7 20.Pxf5 Dxf5 21.Dxd3 Dxe5 22.f3) 18...Pxd6 19.Pd5 Dreigt een kleinigheid op f6. 19...Pe8 20.c4 Wit staat een tikje beter.

 

17. ... Pe4

17...Dc6 Verhindert 18. Pd5. 18.Db3 Met gecompliceerd spel.

 

18. Pd5! Kg7 19.Dxd3 Pxd6 20.Dd4+ f6+-

 Diagram

 

21. Pe3 Le6 22.Tfd1

Of 22.Tad1

 

22. ... Pc8 23. Dxd7+

Dit lijkt me niet het sterkst. De dame kon uitkijken naar een andere positie op de 4de rij, bv. 23.Db4.

 

23. ... Txd7 24.Txd7+ Lxd7 *)

Tot hier heb ik de partij per zet gevolgd. In dit eindspel staat wit een pion voor. Al heel snel werden de torens geruild en bleef er dus een eindspel met P en ongelijke lopers over. Haast ongemerkt veroverde zwart pion b2 en even later nog een. Toen er nog maar heel weinig materiaal op het bord stond - wit de L, zwart P en pion - ging wit door de vlag. Een ontijdig slot van een partij waarvan de uitslag nog niet vaststond, al was zwart natuurlijk de enige die nog voor de winst kon gaan.

Een zwaar bevochten winst in een partij waarna ook de witspeler met opgeheven hoofd naar huis kon.

*) 19.6.2007:

De zwartspeler geeft nog de volgende zetten door, ook niet tot het einde, maar in elk geval weer een stukje schaakgeschiedenis vastgelegd. Bedankt!:

 

25. h3 Be6 26. a3 Rd8 27. Rd1 Rxd1+ 28. Nxd1 Nb6 29. Kf1 Na4

30. Bb8 a6 31. Ke1 Bb3 32. Ne3 Nxb2 33. Nf5+ Kg6 34. Nd6 Bd5

35. g3 h5 36. Kd2 h4 37. gxh4 gxh4 38. Ke3 Bg2 39. Kf4 Bxh3

40. Nxb7 Nd1 41. c4 Nxf2 42. c5 Bg2 43. Nd6 Nd3+ 44. Kg4 h3

45. Nc4 Nxc5 46. Ne3 Nd3 47. Kg3 Ne5 48. Nxg2 hxg2 49. Kxg2 Kf5 50. Ba7 Ke4 51. Kf2

0-1

 

 

3. PETER VIS – HENK TIMMERMANS   B21

OPK Drechtstreek 2007. 5de ronde, 14.06.2007

tvb/Fr8

 

1. e4 c5 2.f4 Pc6 3.Pf3 e6 4.c3 d5 5.e5 b6 6.d4 Ld7 7.Ld3
Het is de vraag of de loper hier heen moet. Afruil tegen Pc6-b4 is niet goed voor wit.

7. ... cxd4 8.cxd4 Pb4 9.a3 Pxd3+ 10.Dxd3 a6 11.Pc3 b5 12.0-0 Pe7 13.Le3 g6 14.b4 Pc8 15.Pd2 Pb6 16.Tab1 Pc4 17.Pxc4 bxc4 18.Dc2 Le7 19.Tf3 h5 20.h3 h4 21.Pa4 Lxa4 22.Dxa4+ Dd7 23.Dxd7+ Kxd7
Diagram


 

Zwart heeft een duurzaam voordeeltje: zijn loper is van meer waarde dan de witte. Zwart weet langzaam aan de stelling meer in zijn greep te krijgen en tenslotte is het tij niet meer te keren.

0-1

 
  

 

4. MELVIN HOLWIJN – PETER VAN DEN BERGH            A39

OPK Drechtstreek 2007, 5de ronde, 14.06.2007
tvb/Fr8

 

1. d4 Pf6 2.c4 c5 3.Pf3 g6 4.g3 Lg7 5.Lg2 0-0 6.0-0 cxd4 7.Pxd4 Pc6 8.Pc3 Tb8 9.Pxc6 bxc6 10.Tb1 La6 11.Da4 Dc8 12.Lf4 d6
In de moderne Ben-Oni, of liever gezegd, het Benko-gambiet is zwart per definitie bereid materiaal te geven voor snelle stukkenontwikkeling. Wit ging niet op zwart uitnodiging om met 3. d5, b5 4. cxb5 het spel in deze scherpe variant te brengen. Maar hier brengt zwart zijn tegenstander met een pionoffer aan het denken. Er komt een tumultueuze fase.

13. Lxc6! Tb6
Dreigt Lc6 te slaan.
Diagram

 

14. Lb5 (?)

De witte loper verlaat de grote diagonaal h1-a8 die nu met succes bezet wordt door de zwarte collega.

1) 14.Ld5 e6 15.Lf3 Dxc4 16.Dxc4 Lxc4 17.b3 Pd5 18.Pxd5 Lxd5 19.Lxd5 exd5 20.Tfd1 d4;

2) 14.Pd5 Niet gek, maar het levert wit geen voordeel op. 14...Pxd5 15.Lxd5 Txb2;

3) 14.Lg2 Laat e2 en g4 ongedekt, wat eventueel lastig kan zijn.

 

14. ... Lb7

Zwart speelt op winst. Dat is zichtbaar en voelbaar bij iedere zet die hij doet. Voor remise is geen plaats.

 

15. e4!

Wit denkt hier heel lang want de keus is moeilijk. Wit wil in elk geval de diagonaal a8-h1 afsluiten.

 

15. ...Dh3!?

Diagram

 

De damezet naar h3 kwam niet onverwacht. Ook Peter besteedde heel veel tijd aan zijn 15de zet, zoveel zelfs dat hij de rest van de partij constant tempo moest maken. En dat nadenken moest ergens over gaan!

1) 15...Pxe4? 16.Pd5! Lxd5 17.cxd5 Pc5 18.Dc4;

2) I.p.v. 15. ... Dh3 kan heel goed 15. ... a6 gedaan worden. 15...a6! 16.Le3 axb5 17.cxb5 Pd7 De witte loper is nu van het toneel verdwenen en 18.Lxb6 roept een sterke zwarte druk af.

18...Pxb6 19.Da7 Pc4! 20.Tbc1 Dd7 Een interessante stelling die zwart goede kansen lijkt te bieden. 21.f3 Pxb2 22.Pd5 Dxb5 23.Pxe7+ Kh8

 

16. f3 a6 17.Le3 axb5

Diagram

 

18. cxb5

18.Da7! Is het bekijken zeker waard en geeft wit mogelijk een betere kans op actief verdedigen.

1) (Deze variant aangepast per 18.6.07 tvb) 18...Lxe4 19.Pxe4 (19.Dxb6? Pg4!) 19...Tbb8 20.cxb5 Pxe4 21.fxe4 De6 Ziet er remiseachtig uit. 22.Da4 Ta8 Een eigenaardige variant is 23.Db3!? Dxb3 24.axb3 Ta5 25.b6 Te5. Zwart staat niet te juichen.

2) Liever zal zwart kiezen voor 18...Pg4 19.fxg4 Lxc3 20.Lxb6 Lxe4 21.Tf2 hoewel hij nu lastige vragen moet beantwoorden over hoe het verder moet.

 

18. ...d5?!

Opnieuw kiest zwart de meest aanvallende en (dus?) riskante weg. De objectiviteit vraagt een vraagteken, het verdere verloop van de partij een uitroepteken.

18...Pd7 19.Lxb6 Pxb6 20.Da7 Ld4+ 21.Kh1 Dc8 Dit spel zoekt zwart niet.

 

19. Lxb6 dxe4 20.Pxe4 Ta8

Met slechts een loper voor een toren met twee pionnen komt zwart er niet op de rustige manier.

20...Pxe4 21.fxe4 De6 mag een pionnetje terugwinnen, maar daar heeft zwart geen baat bij.

 

21. Pxf6+ Lxf6 22.Db3 h5

In deze fase va banque.

 

23. a3 h4 24.g4 Tc8 25.Tf2 Le5

Beter kan zwart zijn stukken niet krijgen. Het loperpaar staat te popelen om wat leuks te doen. Hij is nu afhankelijk van wit. Bijna alles wint, behalve de zet die wit kiest.

 

26. Dd1?? Diagram

 

Een heel geschikte stelling voor AD Dagschaak. "Zwart kan remise maken, hoe?"

 

26. ...Lxf3!! 27.Dxf3 Lxh2+! 28.Kh1 Lg3+ 29.Kg1 Lh2+ 30.Kh1 Lg3+ 31.Kg1

Diagram

 

Wit biedt remise aan in de overtuiging dat zwart bereid is het aan te nemen. Maar nee....

 

31. ... Lxf2+?!

Zwart gaat liever in het troebele water creatief aan de slag om een winstuitgang te vinden, dan een halfje te scoren. We zullen in de eindstand van het toernooi nagaan of dat extra halfje nodig was of niet.

 

32. Dxf2

Fritz geeft als sterker 32. Kxf2 Tc2+ 33.Ke3 Dh2 34.La5 Verhindert een schaak op d2 en geeft wit de droom van een L op c3 en dan Da8+! met mat.

34. ... Tg2 35.Lc7! e5 36.Td1 Tg3

Hier is weer een van die combinaties die in deze partij bijna als onkruid opkomen. Of zoals Lodewijk Prins het eens schreef: ”in deze partij zijn combinaties even natuurlijk als de glimlach van een baby”. Mooier kunnen we het niet maken!

37. Td8+ Kh7 38.Th8+ Kxh8 39.Lxe5+ Kg8 40.Lxg3 hxg3 41.Df4

Analysediagram

 
 

Dit dame-eindspel zou voor beide heren aanleiding geweest zijn om er nog eens voluit tegenaan te gaan.

 

32. ... Dxg4+?

Hier glijdt de zwarte jonkvrouw uit. Sterker is 32...Tc4! 33.Ld4! Dxg4+ 34.Kh2 Txd4 35.Tf1 f6

 

33. Dg2

33.Kh2! De4 34.Te1 Dd3 35.Te2 Dd6+ 36.Kg2

Zwart kan nog proberen om via Tc1 en h4-h3 nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

 

33. ... Df5 34.Tf1

Nu heeft wit weer het heft in handen. De naspeler komt adem tekort.

 

34. ... Dxb5 35.Ld4!

Wit droomt van mooie matten en brengt intussen zijn loper weer in het spel.

 

35. ... Dd3 36.Lc3 f6

Dit alles speelt zich af een hevige tijdnood voor zwart, ook al maakt deze gebruik van de bedenktijd van wit, die nu ook in snel tempo vermindert.

 

37. Df3

37.Dg4

 

37. ... Db5 38.De4 Dg5+ 39.Kh1 Kf7?

Diagram

 

40. Te1

Een misser. 40.Lxf6!! exf6 41.Db7+ Maakt de pot direct uit. Tenzij mijn notatie niet klopt maar dat hoor ik dan graag!

 

40. ... Tc7 41.De6+ Kg7 42.Tg1 Df4 43.Dg4 Dxg4 44.Txg4 e5 45.Txh4 g5 46.Tg4 Kg6 47.a4 f5

Diagram

 

Niets aan de hand. Wit heeft nog steeds goede kans om de partij te winnen.

 

48. Lxe5??

De witspeler overspeelt zijn hand.

 

48. ...Tc5?

48...Th7+! Het gekke is dat ik de zet ook niet gezien heb. Misschien had zowel wit als zwart, net als ik, alleen het vizier gericht op 48. ... Tc1+ 49. Tg1.

Na afloop bleek dat toeschouwers de zet 48. ... Th7 allang gezien hadden!

 

49. Tg2 Txe5 50.b4 f4 51.b5 Te4

Hier stoppen mijn zetten, er werd uitgevluggerd en ik heb het niet meer precies kunnen noteren. Maar het miraculeuze gebeurde: zwart won, op wilskracht. Hij had veel minder tijd over dan zijn tegenstander, maar ook het supersnelle spelen bracht wit van de wijs.

51...f3 52.Tf2 g4 53.Kh2 Iets dergelijks kwam in de partij voor. Toen zwart zijn toren op de tweede rij had gekregen en twee pionnen op f3 en g3 was het pleit snel beslecht.

Grote waardering voor beide spelers. Een belangwekkende partij die alles heeft geboden wat een schaker zich maar kan wensen.

0-1

www.tomsschaakboeken.nl