Tom van Bokhoven Co Buntsma D31
De Klockelaer, 06.12.2007

tvb/Fr8

LIVE

meer (schaak) -nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 


1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 e6 4.e4!?
Met deze opmars, die begin jaren vijftig poplulair was, maakte ik kennis in het allereerste nummer van Schaakbulletin van de Vereniging Nederland-USSR dat ik onder ogen kreeg. Een (gestencilde) uitgave, van een ongetwijfeld door de Sovjet-Unie gesponsorde club, maar wel een waar ik verlangend naar uit keek want zij verschafte een blik achter het ijzeren (schaak)gordijn.

In dat bewuste nummer 3 van de 5de jg Nov. 1953 staat behalve een verslag van het Kandidatentoernooi te Neuhausen-Zrich, 1953, en een theoretisch artikel van Sokolski over 1. b2-b4!, ook "Een zeldzaam fraaie "theoretische" winstpartij van grootmeester Ragozin." die in deze correspondentiepartij het Slavisch gambiet toepast. Ragozin gaat uitvoerig op de opening in. Ik heb het enkele malen gespeeld en meestal met succes. Een aardige partij was die in 1970 tegen een jeugdige Kees Wessels, nu secretaris van Sv Sliedrecht en daar een geducht topspeler. De avond ervoor was ik bij de uitvoering van HAIR in Den Haag, het was laat geworden, maar ik was in een opgewekte stemming.

4. dxe4 4. Pxe4 Diagram 1


stelling na 4. Pxe4

Een interessante stelling en uitgangspunt van het Slavisch gambiet.

 

5...h6

Kees Wessels speelde terecht

5...Lb4+

Ik geef hier de partij tegen Wessels met summier commentaar. Ter illustratie staan hier ook een partij van Taimanow en de partij van Bronstein tegen Kotof uit 1950.

6.Ld2 Dxd4 7.Lxb4 Dxe4+ 8.Le2

Diagram 2 (analyse)

stelling na 8. Le2
 

A) 8Pa6

A-1) 9.Lc3 Pe7 10.Lxg7 Tg8 11.Lc3 Dxg2 12.Dd2 Dxh1 13.0-0-0 Pd5

14.Pf3 Dxd1+ 15.Lxd1 Pxc3 16.Dxc3 Ke7 17.Pe5 Ld7 18.Da3+ c5

19.Df3 Tad8 20.Dxf7+ Kd6 21.Df4 Tdf8 22.Pf7+ Ke7 23.Lh5 Lc6

24.Dd6+ Kf6 25.Ph6 Tg1+ 26.Kd2 Kg7 27.Pg4 Txg4 28.De7+ Kh6

29.Lxg4 Txf2+ 30.Ke3 Tf1 31.h4 Kg6 32.Lh5+ 1-0

David Bronstein Alexander Kotov, Kandidatentoernooi Boedapest 1950.

 

 

A-2) 9.Ld6 Ld7 10.Pf3 c5 11.Pe5 Lc6 12.Pxc6 bxc6 13.0-0 Pe7 14.Da4 Pb4 15.Lxc5 a5 16.Lf3 Dc2 17.b3 Tc8 18.Dxa5 Pd3 19.Le4 De2 20.Lxd3 Dxd3 21.Tad1 Df5 22.Da7 1-0

Mark Taimanov Herman Steiner, Saltsjobaden 1952

 

B) 8Pd7

B-1) 9.Pf3 De beroemde Marshall moet deze variant het eerst gespeeld hebben (1902!!).

9c5 10.Lc3 Pgf6 11.Dd6 Dc6 12.Dg3 0-0 13.Td1 Ph5 14.Dh4 g6

15.Txd7 Dxd7 16.g4 Dd8 17.gxh5 Dxh4 18.Pxh4 e5 19.hxg6 hxg6

20.Tg1 Te8 21.Pf3 f6 22.Txg6+ Kf7 23.Tg3 Ld7 24.Pd2 Th8

25.Pe4 b6 26.Tf3 f5 27.Lxe5 Th4 28.Pd6+ 1-0

Frank Marshall Carl Schlechter, Monte Carlo 1902)

 

B-2) 9.Ld6 Tom van Bokhoven Kees Wessels, Sv Schiebroek, Instuiftoernooi, 1970.

9. c5

(9Dxg2 10.Lf3)

 

10.Pf3 b6?

Een fatale verzwakking.

(10Pgf6 11.0-0 Dc6 12.Te1 Pe4 13.Lf4=)

 

11.Pd2 Dd4 12.Lf3 Dxd6 13.Lxa8 De5+ 14.De2 Dxb2

15.0-0 La6 16.Lc6 Pgf6 17.Tab1 Dc2 18.Tfc1 Df5 19.Td1 Lc8?

20.Pf3 0-0

Naar materiaal staan partijen min of meer gelijk. Op een pionnetje meer of minder wordt niet gekeken. Wit moet het initiatief zien te houden.

 

21.Tb3 Df4 22.Tbd3

Wit wil het initiatief.

 

22Dxc4 23.Dd2 Pb8

Laat veld e5 ongedekt waardoor het witte paard wordt uitgenodigd aan de strijd deel te nemen.

(23Da6 24.Txd7 Pxd7 25.Lxd7 Lxd7 26.Dxd7 Dxa2; 23h6! Had veel onheil kunnen voorkomen.)

 

24.Pe5 Da6?

Wat zoeven nog goed was brengt zwart nu in moeilijkheden.

Geboden was 24Dh4! Bedoeld om tot afruil van stukken te komen.

 

25.Td8 Pxc6? (25Pbd7!) 26Pxd7 27.Txc8 Dxc8

28.Dxd7 26.Txf8+ Kxf8 27.Dd6+ Pe7 28.Pc6?

Tot zover gaat de matvoering goed, maar nu had Dd8+ moeten gebeuren. (28.Dd8+! Pe8 29.Td7! enz.)

28Db7?

Maakt een mat in drie mogelijk.

(28g6! Na deze zet staat wit ook gewonnen maar is de winst toch een heel ander verhaal. 29.Dxe7+ Kg7 30.Td8!)

 

29.Dd8+ Pe8 30.Dxe8+ Kxe8 31.Td8#

1-0

Een mooie slotstand. Materiaalverhouding T vs D+L+pppp)

Diagram 3 (analyse)

slotstand TvB  Kees Wessels
 
Keren we nu terug naar mijn partij tegen Buntsma. Na

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 e6 4.e4!? dxe4 5. Pxe4 (diagram 1)

speelde zwart 5. h6.

De partij ging zo verder:

 

6. Pf3 Pd7 7.Ld2 Pgf6 8.Ld3 Le7 9.0-0 Pc5

Het paard mag niet met de pion geslagen worden omdat Ld3 ongedekt staat.

9...Pxe4 10.Lxe4 Pf6 11.Ld3 0-0 12.De2

 

10. Pxc5 Lxc5 11.Lc3

Nu moet de zwarte loper weer terug en heeft wit zijn stelling kunnen verbeteren.

 

11...Le7 12.De2 0-0 13.Tad1 Dc7 14.Pe5 c5

14...b5! Zwart heeft actief tegenspel nodig.

 

15. dxc5 Dxc5 16.Td2

16.Lb1

 

16...Ph7

Diagram 4

stelling na 16.  Ph7
 

Waarschijnlijk om de f-pion te kunnen spelen.

 

17. h4!?

Lekker agressief, maar

17.Lxh7+ Kxh7 18.Pd7 Lxd7 19.Txd7 of

17.Tfd1 zijn misschien wel beter.

 

17...Pf6

Beter ten halve enz. Pion h4 kon niet geslagen worden:

17...Lxh4? 18.Lxh7+!

(of 18.De4 Lxf2+ 19.Tdxf2 Pg5 20.De1 Dr Lb4 20...a5 21.b4 Dc7 22.Pf3 Pxf3+ 23.Txf3) 18...Kxh7 19.De4+ Kg8 20.Dxh4

 

18. g4?!

Idem als vorige. Fr8 vindt 18.b4 Dc7 19.Pg4 de aangewezen weg.

 

18...Ld6?

18...Pe8 De partijzet is gunstig voor wit.

 

19. g5!

Diagram 5

stelling na 19 g5

19...hxg5?

Zwart heeft legio mogelijkheden maar door de gunstige opstelling van de witte stukken is er weinig eer te behalen voor zwart. Dat neemt niet weg dat er boeiende varianten kunnen onstaan na bv.

19...Ph5 20.b4 Dc7 21.gxh6 Pf4 22.De3 f6

( 22...Pxd3 23.hxg7 Pxe5 (23...Td8?? 24.Dh6) 24.Txd6!)

23.Dxf4 Lxe5 24.h7+ Kh8 25.Lxe5 Dxe5 26.Dxe5 fxe5 27.Le4

Met uitstekende stelling voor wit.

 

20. b4! Dc7

20...Lxe5 21.bxc5 Lxc3 22.Tc2

 

21. hxg5 Pd7?

Niet het sterkst.

21...Pd5!? 22.cxd5 Dxc3 23.Dh5 g6 24.Lxg6 fxg6 25.Dxg6+ Kh8 26.Kg2 exd5 27.Th1+ Lh3+ 28.Txh3+

 

22. Pxd7

Nog sterker is het voor de hand liggende 22. Dh5.

 

22...Lxd7 23.Dh5 f5 24.g6 Lh2+

Diagram 6

stelling na 24.  Lh2+
 

25. Dxh2

Eenvoudig. Beter maar een tikje ingewikkelder is

25.Kh1 Lc6+ 26.f3 Tfe8 27.Txh2

Deze beslissende zet was mij ontgaan.

 

25...Dxh2+ 26.Kxh2

Wit staat gewonnen.

 

26...Tae8 27.Le5 Td8 28.Ld6 Tfe8 29.c5 Lc6 30.Lc4 b5 31.Lb3 Ta8 32.Te1 a5 33.Txe6 Txe6 34.Lxe6+ Kh8 35.Td3

Door deze winst op een concurrent kon ik de wedloop met Rien Hardam in De Klockelaer-competitie weer een ronde volhouden.

 

1-0

 

 

 

www.tomsschaakboeken.nl

S