S. Herfst – Pank Hoogendoorn    B82
Zomercompetitie Het Oosten Haarlem, 1942

- Bron en analyses: Het Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond, 1942

- tvb/Stockfish 201

 

LIVE versie

 

schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 

03.05.11

 

Een onstuimige Hoogendoorn

 

 

Een scherpe en ingewikkelde partij. Niets is te dol, wit en zwart staan om beurten gewonnen. Een jonge onstuimige Hoogendoorn vliegt er in, doet van alles, en, na als een Phoenix uit de as te zijn herrezen, maakt het op een aantrekkelijke manier uit.

 

N.B. De aantekeningen zijn zonder wijziging overgenomen uit het Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond No. 12, van december 1942, 50ste jaargang, blz 187-188.

Die aantekeningen in het Tijdschrift (1942: "Koninklijke" is verboden) Nederlandschen Schaakbond zijn blijkbaar niet van Euwe (zijn naam staat deze keer niet bij de rubriek vermeld) en dat is te zien!

Ik heb een paar eigen opmerkingen*) toegevoegd, omdat de originele bespreking wel wat correctie kan gebruiken.

*) Deze staan tussen haakjes () en cursief, en beginnen met “tvb:”

 

1.  e4     c5

2.  Pf3    e6

3.  d4     cxd4

4.  Pxd4   Pf6

5.  Pc3    d6

6.  f4

Voorbarig. Beter eerst 6. Le2 en 0-0.

 

 6. ...    a6

 7. Ld3    Pc6

 8. Pf3    Db6

 9. h3

Tempoverlies en verzwakking. Ten gevolge van zijn 6den zet ondervindt wit moeilijkheden met de rokade, en de tekstzet is allerminst geschikt om deze op te lossen. Juist was 9. De2 om 10. De3 of 10. Pd1 en Le3 te laten volgen.

 

 9. ...    Le7

10. b3

Ook hier verdiende 10. De2 de voorkeur.

 

10. ...    Ph5

Zo doende neemt zwart de leiding.

 

11. Pe2    e5

Diagram 1

Stelling na 11. … e5

 

De inleiding tot een geestige, maar dubieuze combinatie.

 

12. f5     d5!

13. exd5   e4!

14. Lxe4

Op 14. dxc6 volgt 14. ... exf3! met groot voordeel voor zwart.

 

14. ...    Db4+

15. Pd2    Lh4+

16. g3

Diagram 2

Stelling na 16. g3

 

(tvb: Bij deze zet volgt een commentaar dat niet begrijpen is.)

 

16. ...    Pxg3

17. Pxg3   Lxg3+

18. Kf1    Dd4

Diagram 3

Stelling na 18. … Dd4

 

De pointe. Zwart gaat de kwaliteit veroveren.

Zeer in aanmerking kwam echter 18. ... Pe7 met de bedoeling den aanval pas na de rokade te hervatten.

(tvb: Wit heeft dan heel sterk 19. Pc4! Lh4 20. Ld2 Dc5 21. Le3 Met prachtstelling.)

 

19. De2    Dxa1

Diagram 4

Stelling na 19. … Dxa1

 

 

Ook hier verdiende 19. ... Pe7 de voorkeur.

(tvb: 20. Tb1! Df6 21. Lb2 Le5 22. Lxe5 Dxe5 23. Pc4 Df6 Wit heeft nu zowel 24. Pe3 als 24. d6.)

 

20. Kg2?

Met 20. dxc6! had wit beslissend voordeel kunnen behalen,

b.v. 20. ... Dxc1+

 

20. ... 0-0 21. Kg2 (Veiliger dan 21. cxb7 Lxb7 22. Lxb7 Tae8)

Op 21. ... De5 volgt het eenvoudigst 22. Df3

 

21. Kg2 en wint.

 

20. ...    Pd4?

Hier verzuimt zwart zijn stelling te consolideren.

Na bv. 20. ... Pe7 21. La3 Df6 was hij duidelijk in het voordeel gebleven.

 

21.Dc4

Diagram 5

Stelling na 21. Dc4

 

(tvb: Dit blijft in het Tijdschrift onbesproken, maar is een grote fout. Wit had moeten besluiten met 21. De3 de schade te beperken.

 

21. ... Pxf5

(21. ... 0-0 Een complexe variant. 22. La3 Pxf5! 23. Lxf5 Df6 24. Lxf8 Met gelijke stelling.)

 

22. Lxf5+ De5 23. Te1=

 

21. ...    Le5?

Dit had tot verlies moeten leiden.

Noodzakelijk was 21. ... 0-0! b.v. 22. La3 Dxa2

 

(tvb: Zwart heeft hier sterker en verrassend:

22. ... Le1! 23. Lxf8 Kxf8 24. Dc5+ Kg8 25. Txe1 Dxe1 26. Dxd4 g6

Een rommelige stelling, waarin zwart wel wat beter staat.)

 

23.Lxf8 Le5! en zwart staat goed.

 

22. La3!  Dxa2

Diagram 6

Stelling na 22. … Dxa2

 

 

(tvb: Geeft wit de kans groot voordeel te pakken. Met 22. ... Pxf5! heeft zwart nog steeds het beste van het spel.

23. Lxf5 Al het andere loopt helemaal verkeerd af.

23. ... Dc3 24. Dxc3 Lxc3 25. Te1+ Kd8 26. Le7+ Kc7 27. d6+ Kb8

28. d7 Lxd7 29. Lxd7 Kc7 Zwart verovert nog een stuk gaat winnen.)

 

23. Dc5?

Na 23. Db4! was wits aanval onweerstaanbaar geweest.

(tvb: Zowel na 23. Dc5 als na 23. Db4 zou, volgens het elektronisch brein, zwarts sterkste zet 23. ... Dxa3 geweest zijn. Zo denkt een chess-engine, maar een schaker van vlees en bloed zou opgeven.)

 

23. ...   Lf6

(tvb: ? De stelling is niet eenvoudig en zwart dekt veld e7. Maar nu is wel de e-lijn open.)

 

24. Te1   b6!

25. Ld3+

(tvb :Sterker is 25.Dd6!)

 

25. ...   Le6!

Diagram 7

Stelling na 25. … Le6!

 

Nu heeft wit geen bevredigende voortzetting meer. De nu volgende zet versnelt het verlies.

(tvb: Trek je eigen conclusies na het bekijken van de gevolgen van 26. Db4.)

 

26. Dxb6??

Op 26. Db4 volgt 26. ... Pxc2

(tvb: 26. ... Ta7 27. dxe6 fxe6 28. Pe4 Tc7 29. Da4+ Zwart is kansloos.)

 

27. Lxc2

(tvb: Het is mat te beginnen met 27. Lb5+!)

27. ... Dxc2 28. fxe6 fxe6 enz.

 

26. ...   Dxa3

27. fxe6  0-0!

28. e7    Lxe7!

29. Txe7? Dxe7

30. Dxd4  Dg5+

Wit geeft op. 0-1

 

 

 

www.tomsschaakboeken.nl