Dordrecht op de schaakkaart
Schaakweek te Dordrecht 4-9 augustus 1958

 

meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 

 

15.07.2010

Het Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond is altijd een bron voor de geschiedenis van het schaken. Zo ook het September nummer, het eerste, van het seizoen 1958/1959 want daarin staat Dordrecht centraal.

 

In augustus gaan weer een paar schakers uit de Drechtstreek op stap om in Dieren aan de verschillende groepen van het Open Nederlands Kampioenschap mee te doen. We kwamen al de namen tegen van Mark en Adri Timmermans en ook Wim Harms zal van de partij zijn. In vroeger tijden werd het Open NK gespeeld tijdens de zogenoemde Bondswedstrijden, ook in 1958. Deze werden in Dordrecht georganiseerd door en ter gelegenheid van “de jubilerende schaakclub Dordrecht.”

 

We geven nu

-      de groepsfoto met vriendelijk verzoek om namen door te geven,

-      de uitslagen en namen voor zover voor de Drechtstreek van belang,

-      een bericht omtrent het erelid van Sv. Dordrecht de heer J. Vos,

-      een onthutsende kritiek van de heer Slavekoorde op de dames en de damesgroep.

 

 

Schaakweek te Dordrecht (4-9 augustus 1958)

Open Kampioenschap * Dameskampioenschap * Bondswedstrijden

 

GROEPSFOTO

 

 

 

Een foto van het hele gezelschap op de trappen van het Dordtse Stadhuis. Er staan geen namen bij. We herkennen Henk van Donk en misschien ook Corrie Vreeken.

Wie helpt? Wie meer namen weet verzoek ik die door te geven via

tomsschaak@gmail.com

 

 

Bron: Tijdschrift v.d. KNSB * fotograaf niet bekend.

Foto zelfde afmetingen als in het Tijdschrift. Afdruk is van slechte kwaliteit.

 

 

UITSLAGEN

 

Groep 1: Het Open Kampioenschap van Nederland

Twee Dordtse coryfeeën deden hier mee: Pank Hoogendoorn en Ir. Henk van Donk. Zij werden in een veld van 12 deelnemers resp. 9de en 10de met een score van 3 resp. 2½ punt uit 7 partijen. De winnaar Van Weezel behaalde slechts 4½ uit 7, evenals de nummers 2 en 3, Diemer en Mulder.

De Heer Slavekoorde, hoofdredacteur van het Tijdschrift, schrijft:

 

“Het heeft ons getroffen dat het Zwitserse systeem ditmaal niet zo goed gewerkt heeft als in vorige jaren wel het geval is geweest. Naar de uitslagen van dit jaar te oordelen schijnt het toch wel waar te zijn dat het in een wedstrijd met dit systeem een voordeel is indien men niet te best start. Een voorbeeld hiervan is in de hoofdgroep bijv. Dr. Mulder …. Ook de weerstand welke Ir. Van Donk heeft moeten overwinnen is aanzienlijk groter dan die van zijn voornaamste concurrenten, en dat nog terwijl hij in sommige ronden half ziek achter het bord moest zitten!”

 

Groep 2B: reserve Open Kampioenschap

De sterke winnaar hier was Leo Jansen met 5½ uit 7, ”… dezelfde die aan het begin van dit jaar te Hastings de Premier Reserve-A groep op zo fraaie wijze won.”

 

Groep 3A: Bondswedstrijden

Deelnemer in deze groep is A.W. Hordijk uit Zwijndrecht die een gedeelde derde plaats bereikt met de score 4 uit 7.

 

Groep 3C: Bondswedstrijden

Gerrit Nederlof, kampioen van Sv Sliedrecht in de jaren 1965 en 1969 eindigde in de middenmoot met 3½ uit 7.

 

Groep 4A: Bondswedstrijden

Winnaar met liefst 7 uit 7: Cees Buddingh!!

 

Groepen 4D t/m 6B: Bondswedstrijden

Drechtstedelingen zijn hier:

C. Baars, Sliedrecht – J. Kraayo, Dordrecht, W. Verheul, Papendrecht - S. R. van de Brink, Dordrecht – C. Visscher, Dordrecht.

 

Groepen 7A t/m 10: Bondswedstrijden

Dit waren vierkampen waarin we bekende namen tegenkomen. Waar geen plaatsnaam is vermeld, lees Dordrecht.

 

 

7A

 

 

7B

 

1

A. van de Willigen  *)

1

J. J. Dokman

2

Drs G. Brokerhof

2

2

W. Klootwijk

2

3

C. A. Alderliesten Rijsoord

1

3

C. A. Molendijk

1

4

H. J. Timmerman

½

4

J. C. Visser

½

 

*) Er werd ter gelegenheid van deze schaakweek ook een bridgedrive georganiseerd:

“Vooral de heer Van de Willigen heeft zich bij de voorbereiding en organisatie van deze drive verdienstelijk gemaakt.”

 

 

8

 

 

10

 

1

H. Verschuren Zw.drecht

1

E. Berghout Bergschenhoek

3

2

J. Berendsen 

2

M. Hardam Zwijndrecht

2

3/4

N.B.W. v. Wijngaarden Rtd

1

3

O.A. Haspels Papendrecht

1

3/4

H. J. van Lien Bergsch.hoek

1

4

G. van Pelt

0

 

 

DE HEER J. VOS ERELID SC DORDRECHT

 

”….. De volgende ochtend baarde het verschijnen van het oudste lid (erelid) van de Schaakclub Dordrecht, de 97-jarige heer J. Vos (geboren 12-5-1861) enig hoorbaar opzien. De nog krasse oude heer, die tegenwoordig meer damt dan schaakt, zag het gedoe enige tijd met een welwillend oog aan. Sprak enige hooggestemde woorden tot de dochter van Fenny Heemskerk, en schuifelde toen na enige tijd weer kalmpjes weg.”

 

 

Onthutsende kritiek op de dames

 

We citeren opnieuw de heer Slavekoorde:

 

”…… Hoewel de schaakweek – en dus ook de dameswedstrijd – ditmaal voor het eerst zes dagen omvatte, en de groepen van acht dus in 6 dagen 7 partijen moesten spelen, hebben de dames hiermede geen genoegen genomen. Zij protesteerden bij de wedstrijdleiding en verlangden dat zij niet meer dan één partij per dag zouden behoeven te spelen. Haar protest werd ingewilligd waardoor alléén de damesgroep nog op zondag 11 augustus moest spelen.

 

Wij betreuren het dat dit protest is ingewilligd. Wij zijn de dames heus wel goed gezind, doch zij moeten haar eisen, naar het ons voorkomt, niet te hoog opschroeven, en zeker niet met het beroep op het herenkampioenschap. Zolang het dameskampioenschap, enkele welbekende uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, een zó bescheiden spelpeil vertoont als thans nog het geval is, doet het er o.i. weinig toe of men die 7 partijen in zes dan wel in zeven dagen speelt. Het zou dan wellicht toch maar beter zijn indien volgende kampioenswedstrijden der damesom tot 6 deelneemsters beperkt bleven. Het gemiddelde spelpeil zou hierdoor stijgen, terwijl het probleem van meer dan één partij per dag hierdoor automatisch zou komen te vervallen.”

 

-0-0-0-0-0-0-0-

 

 

www.tomsschaakboeken.nl