13-12-08 t/m 24-01-09: ANONIEM DESIGN?

op deze site meer schaak- en ander nieuws: www.tomsschaakboeken.nl

 

 

In het Centrum Beeldende Kunst Dordrecht aan de Voorstraat 180 loopt van zaterdag 13 december 2008 t/m zaterdag 24 januari 2009 een bijzondere expositie, met de titel Anoniem Design? Curator Ann Maes zal de tentoonstelling openen op vrijdag 12 december om 17 uur.

 

  


Het is een bijna didactische tentoonstelling, die goed past in een tijd van verkwisting en energieverspilling, waarin 'herbezinning' en 'duurzaam denken' actueel wordt. De expositie, alsook de manier waarop die is vormgegeven, zet aan tot nadenken bij het ontwerpen, produceren en inkopen van producten in ons dagelijks bestaan.

 

De expositie is een ode aan fraaie 'anonieme' ontwerpen, die iedereen (her)kent, omdat ze hun functie onomstotelijk hebben bewezen!

De ontwerpsters Ann Maes en Femke de Vries tonen archetypisch 'anoniem' design, waar menigeen dagelijks gebruik van maakt. Beide zijn aanhangers van het functionalisme en vragen aandacht voor 'verantwoord' design en een gezonde ontwerpvisie. Ann Maes (ontwerpster, producent en promotor) pleit vanuit haar visie en maatschappelijke betrokkenheid, door de wol geverfd en gevormd door haar internationale carrière.
Femke de Vries (net afgestudeerd ontwerpster) argumenteert met een vastberadenheid om duurzame, pretentieloze ontwerpen te maken, openstaand voor wat de toekomst brengt.

Er is een gelijknamig boek als catalogus in de maak.
De content van de tentoonstelling is van Ann Maes en Femke de Vries.
De grafische vormgeving is van Mark Ossen.
Het concept en de vormgeving van de expositie zijn van de hand van Ann Maes.

 

passage uit publicaties van Ann Maes:

 

'Leeftijd speelt bij ontwerpen geen rol, visie wel! Dat gegeven kan je in de expositie anoniem design? goed zien. Femke de Vries en ik zetten ons werk hierbij niet op de voorgrond, maar we laten vooral zien hoe we denken over wat 'design' echt zou moeten zijn: namelijk, géén uiting van een trendgevoelige wegwerpcultuur, maar van een zorgvuldige, dienstverlenende discipline die originele, duurzame en doelmatige producten voortbrengt.

 

anoniem design? is een pleidooi voor wat (industrial) 'design' zou moeten zijn: namelijk géén uiting van een trendgevoelige wegwerpcultuur, maar van een zorgvuldige, dienstverlenende discipline die originele, duurzame en doelmatige producten voortbrengt. 

 

Teveel ontwerpers zijn met het promoten van zichzelf bezig en te weinig begaan met het welzijn van de mens en de maatschappij. Veel design van tegenwoordig dient geen enkel ander nut meer dan opvallend aanwezig te zijn, door zijn afmeting, zijn decoratie en zijn hoge kunstgehalte. 

Het is bovendien onzin om een extreem decoratief, irrelevant en niet-functioneel ontwerp te verantwoorden als 'een mooi product met een unieke gevoelswaarde", zoals zoveel ontwerpers en producenten dat vervolgens doen. Immers, de mooiste gevoelswaarde bij het gebruik van producten is de beleving dat iets functioneert en niet het tegendeel! En de 'ultieme' gevoelswaarde gaat meestal samen met het koesteren van een nuttig voorwerp dat bovendien tijdloos mooi blíjft !

 

De expositie en het boek zijn een ode aan 'anonieme' en archetypische ontwerpen, die iedereen (her)kent, omdat ze hun functie onomstotelijk hebben bewezen!

Tijdloze, anonieme ontwerpen, die ooit eens heel slim zijn bedacht, maar waarvan we niet weten door wie of het allang vergeten zijn, omdat niet de naam van de ontwerper, maar de functie van het product voorop staat.

Ondanks de vele varianten, die in de loop der jaren door ontelbaar veel producenten zijn gemaakt, herkent men in elk gekozen product de pretentieloze, puur functionele oervorm, die in het verlengde ligt van zijn functie:  een 'gebruiksding' zonder opsmuk, zonder ornament, met een vorm, die niets meer is dan het absolute minimum om iets nuttig te laten zijn! Dat is de echte schoonheid van deze producten' ® Ann Maes – 2008

 

 

www.tomsschaakboeken.nl