Schaaksociëteit

 

De Willige Dame

 

Seizoen 2011 - 2012

 

 

Bezorgd door www.tomsschaakboeken.nl

 

 

Klik op de afbeelding.

 

meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

17-09-2011 Zonder woorden: Dordrecht 1 – DWD 1

17-09-2011 Teunis den Rooijen scoort een historisch halfje

01-07-2011 Trinitatis: Spelen in een kapel

29-06-2011 DWD-website staat al klaar

23-07-2011 Laatste Nieuws(brief)

 

Beelden zeggen vaak meer dan woorden: Dordrecht 1 – De Willige Dame 1

 

 

Terug naar boven

Willem Platje & Gert Zwartjes (linkerfoto)

 

Teunis den Rooijen schrijft schaakgeschiedenis

 

Vandaag, 17 september 2011 schreef Teunis den Rooijen historie. De Willige Dame 1 ontmoette Dordrecht 1 in de Hans Petrischool waar SC Dordrecht gehuisvest is. Voor De Willige Dame was deze wedstrijd de eerste in de de landelijke competitie van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

 

Dat Dordrecht met de overwinning aan de haal zou gaan stond gezien de ratings van de diverse spelers eigenlijk al bij voorbaat vast. De vraag was alleen hoe groot de nederlaag voor De Willige Dame zou uitvallen. Wel, het werd helaas 6 – 2, ondanks zwaar verzet van alle DWD-spelers. Op vier van de acht borden echter, boden de spelers van De Willige Dame dusdanig hardnekkige tegenstand, dat ze erin slaagden, en in het geval van Remco van Vaalen zelfs na zes (!) uren strijd, een half punt over de eindstreep te brengen.

 

De eerste, die dat lukte was Teunis den Rooijen in zijn partij aan bord zeven tegen W. K. (Wijnand) den Dekker. Het eerste halve punt in de KNSB-competitie in de geschiedenis van De Willige Dame komt derhalve voor rekening van hem. Reden genoeg om hem hier te eren met een eervolle vermelding en een foto genomen tijdens de partij. (Voor de niet-ingewijden: Teunis zit links op de foto, achter de witte stukken en is net aan zijn eerste blikje frisdrank begonnen.

 

De drie andere remises werden achtereenvolgens door Pierre Smeets, Arno Slagboom en Remco van Vaalen behaald.

Terug naar boven

Willem Platje en Gert Zwartjes (foto)

 

Trinitatis, voorbereiding op de strijd

Het eerste team van De Willige Dame zal zijn thuiswedstrijden op zaterdagen in klasse 3G van de KNSB gaan spelen in de Trinitatiskapel van de Luthers-Evangelische Gemeente gelegen aan de Vriesestraat 20-22 op de hoek van de Blindeliedengasthuissteeg in Dordrecht.

 

In het middeleeuwse Dordrecht waren talrijke gasthuizen en kapellen, onder andere het Sint-Jacobsgasthuis, het Spuigasthuis, het Sint-Jansgasthuis, het Zakkendragersgasthuis en het Romeynen- en Jeruzalemsherengasthuis.

 

De middeleeuwse liefdadigheid zorgde voor alle gebrekkigen en ongelukkigen en zo was er ook een Blindenliedengasthuis, waarin de blinden, de lammen en kreupelen verpleegd werden. Ze hadden als beschermheiligen Cosmas en Damianus, twee martelaren uit de tijd van de Romeinse keizer Diocletianus, die volgens de legende door aanraking blinden en lammen genezen zouden hebben. Bij elk gasthuis hoorde naar middeleeuwse trant een kapel waar in de eerste plaats de eigen heiligen werden vereerd. De blindenliedengasthuiskapel wordt, volgens Van Balen, reeds in 1304 vermeld en had een koor en drie altaren. Zij staat aan de Vriesestraat op de hoek van de Krommenelleboog die later de Blindenluydengasthuissteeg genoemd werd. Het gasthuis stond er achter en reikte tot de Tolbrugstraat. Toen in 1629 het gasthuis afgebroken werd en door huisjes vervangen, noemde men het toen ontstane straatje achter de Lutherse kerk: de Blindenliedengasthuissteeg.

 

Op 10 augustus 1690 kregen de Luthersen van de stad de aloude Blindenliedengasthuiskapel om deze als kerkgebouw in te richten. De kapel heet tegenwoordig ‘Trinitatiskapel’.

 

De zondag “Trinitatis”, ook wel Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheidszondag genoemd, is de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren.

 

Dat wordt derhalve even wennen voor de spelers van het eerste team, dat tot nu toe zijn thuiswedstrijden op maandagavond afwerkte in een bruine kroeg annex poffertjessalon en nu dus zijn schaakvaardigheid in een totaal andere omgeving zal moeten gaan bewijzen. Van sigaretten, koffie en bier naar hosties, miswijn en wijwater, hoewel die laatsten niet echt Luthers zijn.

 

Ik besloot gisteren, gedreven door nieuwsgierigheid, eens even te gaan kijken bij de nieuwe speellocatie. Niet omdat ik onbekend met de plek was. Integendeel! Eén van de destijds gebouwde huisjes op de plaats van het afgebroken Blindeluydengasthuis huisvest al sinds mijn jeugd ‘De Stadsherberg’ aan de Tolbrugstraat (Landzijde), waar ik in mijn twintiger jaren in de weekendavonden kind aan huis was, op zaterdagmiddagen schaakte en waarover ik ondere andere in mijn Veld-65 verhalen ‘Hans’ en ‘Erik’ reeds verteld heb. Om drie uur ’s nachts, als de herberg sloot, onderweg naar een taxistandplaats bij het station, moet ik talloze malen door diezelfde Blindeliedengasthuissteeg en dus langs de kapel mijn soms wat wankele schreden huiswaarts hebben gericht.

 

Ik las het bordje, dat aan de gevel links van de monumentale deur is bevestigd en dat bestemd is voor deelnemers aan het ‘Rondje Dordt’ en besloot na lang dralen brutaalweg de deur te openen. Mijn handpalm nog maar net tegen de deur werd ik verrast door de klanken van een kerkorgel. Na het intro zette een vierstemmig koor krachtig een sacraal hymne in. Händel als ik me niet vergiste. Ik trok mijn hand terug en bracht mijn oor wat dichter naar de deur. Ik durfde even niet.

 

Ik liep de steeg uit. Linksaf door de Tolbrugstraat (Landzijde) en liep even op met Joop de Jong, die net over de Voorstraat liep. Even gebabbeld over de nieuwe schaaklocatie en de komende tegenstanders. Terugkerend stak ik het Scheffersplein over, maar Visser’s Poffertjessalon was dicht. Zomerreces. Had ik moeten weten. Het ‘Rondje Dordt’ in tegengestelde richting volgend kwam ik uit bij de Grote Kerk. Ik ben er dit keer eens omheengelopen. Pottenkade. Grotekerksbuurt. Nu ik er toch was maar even de kerk ingegaan. Geschiedenis, gebrandschilderde ramen en grafstenen als vloer. “Hier leyt begraven …” Buitengekomen passeer ik omzichtig twee bruidsparen en hun fotografen. Even verderop pauzeer ik. Het brugwachtershuisje bij de Leuvebrug was ooit de plek waar Kees Buddingh’ volgens het bordje aan de muur ‘De Blauwbilgorgel’ schreef. Ik draai me om en kijk omhoog naar de kerktoren. Carillon… Gedachten…

 

Eén van de drie is De Heilige Geest… Trinitatis… Blindeliedengasthuis... en blindheid, schaakblindheid… Wens wordt vader der gedachte… Moge de geest vaardig worden over de spelers van het eerste en moge de tegenstanders met tijdelijke blindheid geslagen worden…

 

Misschien is ‘Trinitatis’ helemaal niet zo’n beroerde plek om te spelen, denk ik en sla voor de zekerheid een kruisje…

Terug naar boven

Willem Platje

 

Nog lang geen 6 september, maar de website staat klaar!

 

  Het duurt nog een week of tien voor we weer aan het bord verschijnen en de vakanties zijn nog maar amper of zelfs helemaal nog niet begonnen, maar de redactie van de DWD-website heeft de pagina’s voor het nieuwe seizoen reeds in de startblokken gezet.

 

De Willige Dame is met zomerreces en dat is het uitgelezen moment om eens goed te kijken of er achterstallig onderhoud ingehaald dient te worden, of er verbeteringen in de opmaak van de pagina’s mogelijk zijn en of slapende rubrieken wakker dienen te worden geschud.

 

Allereerst blijft de vaste verwevenheid met tomsschaakboeken.nl in stand. Tom van Bokhoven zet de verwijzingen naar allerlei zaken, die De Willige Dame betreffen op de homepage van zijn site en door daarop te klikken komt de lezer ongemerkt op de site van De Willige Dame. In de linkerkolom op die site staan ook de “links” naar de verschillende onderdelen van de site van De Willige Dame. De symbiose met tomsschaakboeken zal blijven bestaan, al was het alleen maar vanwege het unieke karakter ervan.

 

Wie hopelijk ook blijven zijn de correspondenten. Hans Berrevoets voor de meeste rondeverslagen, Arno Slagboom en Johan Went voor de kopij van het lunchschaken. De teamcaptains en de door hen aangewezen verslaggevers voor de teamcompetitiewedstrijden: Teus Slotboom Jr, Teus Slotboom Sr, Piet Schuller en Hans Nunnikhoven. Jacques Malschaert voor vast wel weer een onderhoudende partij-analyse. Cor Paans om ontstane hiaten bij afwezigheid van anderen op te vullen en Tom van Bokhoven als onmisbare fotocorrespondent en analyticus. Zonder deze correspondenten (en ik hoop, dat ik niemand vergeten ben) wordt het een site van niets. Zelf zal ik een en ander vanzelfsprekend blijven redigeren, zal ik verbindende en aanvullende teksten schrijven en alles zo tijdig mogelijk publiceren.

 

Ik kreeg vrij recent een mailberichtje waarin stond: “Willem, stop maar met het verbeteren van de DWD-site, want het kan toch niet beter.” Een geweldig compliment voor mij en alle medewerkers. Toch heb ik gemeend wat kleine verbeteringen te moeten doorvoeren. Zo zijn de koppen bovenaan de pagina’s en de titels van de artikelen wat “ontvet” en kleiner gemaakt, waardoor het beeld nog rustiger is geworden. De dikke diepgrijze afsluitbalk bij de artikelen is vervangen door een dunner balkje in oranje, waardoor het rustige grijs van de achtergrond en het smaragdgroen van de letters een tikje frivool onderbroken wordt.

 

Ik wijs u nog even op de pagina, waar de drie teams van De Willige Dame voor het seizoen 2011-2012 alvast worden voorgesteld. De lezer kan klikken op de link linksbovenin op deze pagina met de titel “Teamwedstrijden DWD” of, op tomsschaakboeken.nl, op “Teams”.

 

Prettige vakantie. Pas op jezelf en tot 6 september!

Terug naar boven

Willem Platje

 

Agenda

Het interne kampioenschap, het lunchschaken en de thuiswedstrijden van beide RSB-teams van schaaksociëteit De Willige Dame worden gespeeld in: Visser’s Poffertjessalon aan de Groenmarkt 9 te Dordrecht.

 

De volledige indeling van de teams en de wedstrijdprogramma’s van de RSB staan op de RSB-Site.

 

Blauw: Interne competitie. Groen: Lunchschaken. Rood: Externe competitie. Donkerrood: Rapidchess

Dinsdag

6 sept 2011

Eerste ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

7 sept 2011

Eerste ronde Lunchschaken najaar 2011

Dinsdag

13 sept 2011

Tweede ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

14 sept 2011

Tweede ronde Lunchschaken najaar 2011

Zaterdag

17 sept 2011

Eerste ronde KNSB Klasse 3G: Dordrecht 1 – De Willige Dame

Dinsdag

20 sept 2011

Derde ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

21 sept 2011

Derde ronde Lunchschaken najaar 2011

Dinsdag

27 sept 2011

Vierde ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

28 sept 2011

Vierde ronde Lunchschaken najaar 2011

Maandag

3 okt 2011

Eerste ronde RSB Viertallen A: De Willige Dame Vrij

Dinsdag

4 okt 2011

Vijfde ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

5 okt 2011

Vijfde ronde Lunchschaken najaar 2011

Maandag

10 okt 2011

Eerste ronde RSB Klasse 2C: De Willige Dame 2 – Messemaker 1847 2

Dinsdag

11 okt 2011

Zesde ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

12 okt 2011

Zesde ronde Lunchschaken najaar 2011

Dinsdag

18 okt 2011

Zevende ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

19 okt 2011

Geen Lunchschaken, wel het elfde Den Wiiten Haentoernooi

Dinsdag

25 okt 2011

Achtste ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

26 okt 2011

Zevende ronde Lunchschaken najaar 2011

Zaterdag

29 okt 2011

Tweede ronde KNSB Klasse 3G: De Willige Dame – UVS 1

Dinsdag

1 nov 2011

Tweede ronde RSB Viertallen A: De Willige Dame  – Papendrecht-Alblasserdam

Dinsdag

1 nov 2011

Negende ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

2 nov 2011

Achtste ronde Lunchschaken najaar 2011

Maandag

7 nov 2011

Tweede ronde RSB Klasse 2C: De Willige Dame 2 – IJsselmonde 1

Dinsdag

8 nov 2011

Tiende ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

9 nov 2011

Negende ronde Lunchschaken najaar 2011

Dinsdag

15 nov 2011

Elfde ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

16 nov 2011

Tiende ronde Lunchschaken najaar 2011

Maandag

21 nov 2011

Derde ronde RSB Viertallen A: Erasmus - De Willige Dame

Dinsdag

22 nov 2011

Twaalfde ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

23 nov 2011

Elfde ronde Lunchschaken najaar 2011

Zaterdag

26 nov 2011

Derde ronde KNSB Klasse 3G: Overschie – De Willige Dame

Dinsdag

29 nov 2011

Dertiende ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

30 nov 2011

Twaalfde ronde Lunchschaken najaar 2011

Woensdag

30 nov 2011

Derde ronde RSB Klasse 2C: SO Rotterdam 5 - De Willige Dame 2

Dinsdag

6 dec 2011

Veertiende ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

7 dec 2011

Dertiende ronde Lunchschaken najaar 2011

Maandag

12 dec 2011

Vierde ronde RSB Viertallen A: De Willige Dame  – De IJssel

Dinsdag

13 dec 2011

Vijftiende ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

14 dec 2011

Veertiende ronde Lunchschaken najaar 2011

Zaterdag

17 dec 2011

Vierde ronde KNSB Klasse 3G: De Willige Dame – Spijkenisse 2

Dinsdag

20 dec 2011

Zestiende en laatste ronde DWD Najaarsjaarskampioenschap 2011

Woensdag

21 dec 2011

Vijftiende ronde Lunchschaken najaar 2011

Dinsdag

27 dec 2011

Geen interne competitie. Bijkomen van Kerstmis

Woensdag

28 dec 2011

Zestiende ronde Lunchschaken najaar 2011

Dinsdag

3 jan 2012

Geen interne competitie. Bijkomen van Nieuwjaar

Woensdag

4 jan 2012

Eerste ronde Lunchschaken voorjaar 2012 ?

Zaterdag

7 jan 2012

Vijfde ronde KNSB Klasse 3G: De Willige Dame – DSC Delft 3

Maandag

9 jan 2012

Vierde ronde RSB Klasse 2C: De Willige Dame 2 – Hendrik Ido Ambacht 1

Dinsdag

10 jan 2012

Snelschaakavond

Donderdag

12 jan 2012

Vijfde ronde RSB Viertallen A: Sliedrecht - De Willige Dame

Dinsdag

17 jan 2012

Eerste ronde DWD Voorjaarskampioenschap 2012

Maandag

23 jan 2012

 Zesde ronde RSB Viertallen A: De Willige Dame  – Shah Mata

Dinsdag

24 jan 2012

Tweede ronde DWD Voorjaarskampioenschap 2012

Dinsdag

31 jan 2012

Derde ronde DWD Voorjaarsjaarskampioenschap 2012

Dinsdag

7 feb 2012

Vierde ronde DWD Voorjaarsjaarskampioenschap 2012

Donderdag

9 feb 2012

Vijfde ronde RSB Klasse 2C: Hoeksche Waard 1 - De Willige Dame 2

Zaterdag

11 feb 2012

Zesde ronde KNSB Klasse 3G: Souburg – De Willige Dame

Dinsdag

14 feb 2012

Vijfde ronde DWD Voorjaarsjaarskampioenschap 2012

Vrijdag

17 feb 2012

Zevende ronde RSB Viertallen A: RSR Ivoren Toren - De Willige Dame

Dinsdag

21 feb 2012

Zesde ronde DWD Voorjaarsjaarskampioenschap 2012

Dinsdag

28 feb 2012

Zevende ronde DWD Voorjaarsjaarskampioenschap 2012

Maandag

5 mrt 2012

Achtste ronde RSB Viertallen A: De Willige Dame  – IJsselmonde

Dinsdag

6 mrt 2012

Achtste ronde DWD Voorjaarsjaarskampioenschap 2012

Zaterdag

10 mrt 2012

Zevende ronde KNSB Klasse 3G: De Willige Dame – Bergen op Zoom

Maandag

12 mrt 2012

Zesde ronde RSB Klasse 2C: De Willige Dame 2 – Fianchetto 2

Dinsdag

13 mrt 2012

Eerste ronde DWD rapidtoernooi

Dinsdag

20 mrt 2012

Negende ronde DWD Voorjaarsjaarskampioenschap 2012

Maandag

26 mrt 2012

Negende ronde RSB Viertallen A: HZP Schiedam - De Willige Dame

Dinsdag

27 mrt 2012

Tiende ronde DWD Voorjaarsjaarskampioenschap 2012

Zaterdag

31 mrt 2012

Achtste ronde KNSB Klasse 3G: Charlois Europoort 2 - De Willige Dame

Dinsdag

3 apr 2012

Elfde ronde DWD Voorjaarsjaarskampioenschap 2012

Dinsdag

10 apr 2012

Twaalfde ronde DWD Voorjaarsjaarskampioenschap 2012

Dinsdag

17 apr 2012

Snelschaken

Dinsdag

17 apr 2012

Zevende ronde RSB Klasse 2C: Dordrecht 4 - De Willige Dame 2

Zaterdag

21 apr 2012

Negende ronde KNSB Klasse 3G: De Willige Dame - ASC

Dinsdag

24 apr 2012

Dertiende ronde DWD Voorjaarsjaarskampioenschap 2012

Dinsdag

1 mei 2012

Veertiende ronde DWD Voorjaarsjaarskampioenschap 2012

Dinsdag

8 mei 2012

Vijftiende ronde DWD Voorjaarsjaarskampioenschap 2012

Dinsdag

15 mei 2012

Tweede en laatste ronde DWD rapidtoernooi

Dinsdag

22 mei 2012

Zestiende en laatste ronde DWD Voorjaarskampioenschap 2012

 

 

 

 

Terug naar boven

 

Algemene informatie

Schaaksociëteit De Willige Dame is in Dordrecht te vinden in Visser’s Poffertjessalon aan de Groenmarkt 9  in hartje stad en te bereiken op telefoonnummer 078-6137373. Het Scheffersplein is vlakbij en daar was in de negentiende eeuw ook al een schaaksociëteit te vinden. Praeses is Cor Paans. Jaap Mol is wedstrijdleider.

 

De sociëteit houdt zijn clubavond op dinsdagavond vanaf 20.00 uur. Het tweede team en het viertal spelen er hun thuiswedstrijden op maandagavond eveneens vanaf 20.00 uur.

 

Het eerste team speelt zijn thuiswedstrijden op zaterdag vanaf 14:00 uur in de Trinitatiskapel van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht in de Vriesestraat 22-22 hoek Blindeliedengasthuissteeg. De parkeergarage Visstraat is daar op een steenworp afstand vandaan, maar op zatermiddag waarschijnlijk al snel vol.

 

Bezoekers en leden krijgen altijd als advies zo goedkoop mogelijk te parkeren in de parkeergarage Veemarkt of in de parkeergarage Spuihaven achter het Stadskantoor, beide te bereiken via de Spuiboulevard. Daarvandaan is het ongeveer tien minuten wandelen. In de avonduren is het tarief éénmalig € 1,00. (maandag tot en met zaterdag van 18.00 tot 03.00 uur). Een derde mogelijkheid is het parkeren in parkeergarage Visstraat, die vrijwel om de hoek ligt, maar parkeren daar is met € 1,50 per uur aanmerkelijk prijziger.

Wanneer zijn de parkeergarages open?

De openingstijden van de parkeergarages zijn:

·                       Spuihaven: dag en nacht geopend, ook op zondag

·                       Veemarkt: dag en nacht geopend, ook op zondag

·                       Riedijkshaven: dag en nacht geopend, ook op zondag

·                       Visstraat:

o                                              maandag tot en met woensdag van 8.00 uur tot 1.00 uur

o                                              donderdag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 2.00 uur

o                                              koopzondag van 11.00 tot 18.00 uur

·                       Drievriendenhof: *)

o                                              maandag van 7.30 uur tot 22.00 uur

o                                              dinsdag tot en met zaterdag van 7.30 tot 00.30 uur

o                                              zondag van 11.00 uur tot 00.30 uur

·                       Achterom: dag en nacht geopend, ook op zondag

 

*) Parkeer derhalve NIET! in de parkeergarage Drieviendenhof, daar deze op de speelavond van De Willige Dame reeds om 22.00 uur sluit! U zou dan pas weer over uw auto kunnen beschikken na betaling van € 40 !!

Terug naar boven

 

Meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl