Schaaksociëteit

 

De Willige Dame

 

Seizoen 2009 - 2010

 

Bezorgd door www.tomsschaakboeken.nl

 

 

Klik op de afbeelding.

 

meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

04-01-2010 Laatste Nieuws(brief)

14-12-2009 Het Molema dilemma

23-10-2009 Teunis den Rooijen snelschaakkampioen DWD

16-09-2009 DWD 1 en DWD 2 beginnen deze maand thuis

09-09-2009 Uit de startblokken! Willige-Dame-foto’s van Tom van Bokhoven

14-08-2009 Welkom bij de start van het nieuwe seizoen!

Het Molema dilemma

Nee, dit is niet de titel van de laatste Ludlum. Niet de volgende in de reeks van de Scarlatti erfenis tot Het Prometheus project. Nee, niets daarvan, al was het alleen al vanwege het feit dat Robert Ludlum al sinds 12 maart 2001 niet meer onder ons is. Nee dus. Dit artikel gaat over een markant en interessant voorval, dat op vrijdagavond 7 december plaatsvond tijdens de wedstrijd Spijkenisse 3 tegen De Willige Dame 2.

 

Aan bord vier speelde onze Jan Molema met zwart tegen I. Deceuninck. We laten Jan even aan het woord:

 

“Mijn tegenstander op bord 4 haalde net de 35 zetten binnen de tijd. Na een zettenreeks stond er een gelijkwaardige stelling op het bord met elk een dame en twee pionnen. Mijn tegenstander claimde daarop remise tot ieders verwondering. Hij besprak dit met de wedstrijdleider, die ook niet wist hoe te handelen. De remiseclaim was uiteraard onterecht., De partij werd dus vervolgd, waarbij mijn tegenstander steeds meer in tijdnood kwam.”

 

Op het bord ontstond vervolgens de volgende stelling:

 

 

Beide spelers zijn opnieuw in gierende tijdnood. Jan kan met nog vijf minuten op de klok zijn tegenstander proberen over de schaakklok-kling te jagen, daar die nog slechts twee minuutjes bedenktijd heeft. En dan gebeurt het!

 

Jan: “Ik sloeg op dat moment pion h4 met mijn dame van g1. Een onreglementaire zet maar wel onbewust. Mijn tegenstander had dat kennelijk ook niet in de gaten, speelde vervolgens Ke3 en drukte de klok in…

 

Op dat moment riep een toeschouwer dat ik een onreglementaire zet had gedaan met mijn Dame. Mijn tegenstander reageerde hierop door de klok stil te zetten.”

 

Op dat moment was de stand op het bord dus de volgende:

 

 

Jan: “Er ontstond een heftige discussie tussen zowat alle teamleden van Spijkenisse en De Willige Dame over wat het reglement in deze situatie voorschrijft. De scheidsrechter van Spijkenisse was duidelijk niet op de hoogte van de regels en nam ook geen initiatief om een acceptabele oplossing te zoeken.

 

Op het remiseaanbod ging ik niet in en uiteraard is het feit dat een toeschouwer zich bemoeide met de wedstrijd niet te accepteren.De scheidsrechter had moeten ingrijpen (ook al bij het ten onrechte claimen van een remise) maar deed dit niet. Hij had duidelijk onvoldoende kennis en daadkracht om te bepalen wat de juiste oplossing was. Na een heftige discussie is er besloten om deze impasse voor te leggen aan de arbitragecommissie van de RSB.

Naar mijn mening kan ik winst claimen aangezien de partij op onreglementaire wijze is beinvloed door een toeschouwer die bovendien teamlid is van Spijkenisse 3.”

 

De verdere gang van zaken is, aldus Jan (foto links), als volgt: “De teamleider van Spijkenisse stuurt het wedstrijdformulier met een verslag van het verloop van genoemde partij naar de RSB. Er wordt een verzoek gedaan om een besluit te nemen over deze kwestie. Ik zal mijn visie naar de teamleider sturen en tevens naar de RSB. Het is dus nog even wachten voordat we weten of de partij moet worden voortgezet of dat er een ander besluit genomen wordt.”

 

Interessante kwestie en dus voor de redactie van Tomsschaakboeken/De Willige Dame reden om wat verder te spitten. Pieter L. de Fries vond de zaak helaas mediamiek gezien te oninteressant om er zijn team op te zetten en dus moest uw redacteur zelf op zoek naar de feiten. Het is in zulke gevallen altijd juist, om zoveel mogelijk getuigen te horen en dus…..

 

Praeses Cor Paans (foto rechts) : “Ik heb er niet alles van meegekregen maar het leek erop dat de tegenstander van Jan op een gegeven ogenblik een remise claimde en dat de arbiter, die hierover zijn licht liet schijnen daarin mee leek te gaan. Er was daardoor ook wat gerommel met klokken volgens mij.De remiseclaim, was op dat moment volgens mij onterecht.

 

Later in de tijdnoodfase ,waarin Jan vanzelfsprekend op de winst bleef spelen, gebeurde het volgende:  Een toeschouwer (captain van het team!) greep in na een onreglementaire zet van Jan .

 

Jan had twee zetten daarvoor een onreglementaire zet gedaan. Het reglement zegt dan, dat de situatie weer terug moet naar de oude stelling en dat de tegenstander dan twee minuten tijd erbij krijgt.

 

Het feit echter dat het nu door een toeschouwer gemeld en uitgevoerd werd, maakt het één en ander wat heikel. De tegenstander van Jan wilde niet meer verder spelen en zette zijn tijd geloof ik stil. Ja, en dat kan ook weer niet ,want dan geef je het meer of minder op. Volgens mij kan Jan dan weer de winst claimen. Ik hoop dat dit alles door Jan goed opgeschreven is,want dit gebeuren gaat naar de cie.”

 

Telefonisch contact met Juan Garcia Arroyo (foto hiernaast links) bevestigde min of meer de visie van Jan en Cor: “Ik was tevreden over mijn winst en stond even achteraf te praten toen ik zag, dat er een discussie ontstond. Ik ben gaan kijken en Jan had kennelijk een onreglementaire zet gedaan, maar de teamleider van Spijkenisse had dat gezegd. Niet de wedstrijdleider. En die wist helemaal niet wat hij moest doen…. Iedereen stond te discussiëren en hij zei niets.”

 

Mooi, dat weten we dan ook weer en nu wordt het natuurlijk tijd om de FIDE-reglementen er bij te halen. Wat dient er te gebeuren, indien een speler een onreglementaire zet heeft gedaan? Het reglement meldt daarover:

 

7.4 a. Als tijdens een partij blijkt dat er een onreglementaire zet is voltooid, waaronder ook begrepen wordt het slaan van de koning van de tegenstander of het niet voldoen aan alle eisen aangaande promotie, moet de stelling teruggebracht worden naar de stelling onmiddellijk voorafgaand aan de onregelmatigheid. Als deze niet kan worden bepaald, moet
de partij voortgezet worden vanuit de laatste vast te stellen stelling voor de onregelmatigheid. De klokken moeten worden bijgesteld overeenkomstig artikel 6.13. De artikelen 4.3 en 4.6 zijn van toepassing op de zet die de onreglementaire zet vervangt. De partij moet dan worden voortgezet vanuit deze herstelde stelling.

 

7.4 b. Na de in artikel 7.4a beschreven handeling moet de arbiter bij de eerste twee onreglementaire zetten van een speler, in beide gevallen twee minuten extra tijd aan zijn tegenstander geven; bij een derde onreglementaire zet van dezelfde speler moet de arbiter de partij voor hem verloren verklaren. De partij is echter remise als de stelling zodanig is dat de tegenstander niet mat kan zetten door welke reeks van reglementaire zetten dan ook.

 

Wel, daar zit onze praeses dus helemaal niet zo slecht met zijn opmerking over hervatten en twee minuten tijdstraf, maar hoe nu verder? De eerste onterechte remise-claim is misschien even niet relevant in dit geval. Maar er lijkt wel een opstapeling van onregelmatigheden te zijn opgetreden. Allereerst natuurlijk het pseudo-Böhmpje van Jan. Pseudo, omdat hij er zich niet van bewust was en Böhmpje, omdat Hans Böhm tijdens snelschaakpartijen de boel nog wel eens trachtte te “beschwindelen” met een onreglemetaire zet in opperste tijdnood van zijn tegenstanders. (Zelf heb ik weleens met Tf1xg7 schaakmat! een derde prijs in de wacht gesleept, maar toen was ik nog heel jong en misplaatst sluw. Ik schaam me er nog immer voor...) Ten tweede is er het feit, dat Jans tegenstander een zet deed en de klok indrukte. Het reglement is daar duidelijk over: Hervatten op het punt voor de onreglementaire zet.

 

Maar wat te zeggen van het ingrijpen van één der spelers van Spijkenisse? De teamleider, althans volgens Cor en Juan was het de playing captain, die de witspeler op de onregelmatigheid attent maakte, greep in, terwijl hij daar natuurlijk niet toe gerechtigd was. Wellicht had hij er beter aan gedaan om de wedstrijdleider daar over in te lichten?

 

Vervolgens stopte I. Deceuninck, de tegenstander van Jan de klok op eigen initiatief, zonder een zet te hebben uitgevoerd. Hmmm, dat lijkt ook al tegen de regels. Immers, de klok stoppen terwijl je zelf nog aan zet bent… Tenslotte dienen we wellicht op te merken, dat als een tegenstander weigert om verder te spelen, al of niet vanuit een teruggedraaide stelling, hij het recht op overwinning dan wel remise verspeelt?

 

Vragen, vragen en nog eens… De commissie van Salomo’s, die hierover een oordeel moet vellen wordt door de redactie van De Willige Dame oprecht veel wijsheid toegewenst! We zijn benieuwd!

Terug naar boven

Willem Platje

 

Teunis den Rooijen met overmacht snelschaakkampioen

De opkomst voor de snelschaakavond was dinsdag 20 oktober niet zo groot.

 

De elf mensen die er wel waren, hadden er echter wel zin in.

 

Er werd een halve competitie gespeeld. Naar gelang de avond vorderde bleek al snel dat Teunis (foto) in grootse vorm verkeerde. Hij stond slechts een halfje af aan Jan Molema en verder rolde hij iedereen op.

 

Einduitslag:

 

1 - Teunis den Rooijen

2 - Jan Molema

3 - Teus Slotboom Jr.

 

 Terug naar boven

Cor Paans

 

Supporters zijn welkom!

Supporters zijn welkom. Zo kondigde praeses Cor Paans de thuiswedstrijden aan van DWD 1 en DWD 2. Op maandag aanstaande (21 september) krijgt het eerste team SO Rotterdam 3 op bezoek. In de vorige competitie werd hiervan verloren. DWD 1 is dus gewaarschuwd!

 

Eén week later komt DWD 2 thuis in actie tegen Messemaker 1847 3 De wedstrijden beginnen telkens om 20.00 uur op het vertrouwde adres aan de Groenmarkt. DWD 3 komt begint oktober onder leiding van Teus Slotboom senior voor de eerste keer bij Zwijndrecht achter de borden.

 Terug naar boven

Hans Berrevoets

 

Welkom!

Welkom op de vernieuwde web-pagina’s van de Dordtse schaaksociëteit De Willige Dame! Zoals u ziet heeft deze een ander gezicht, een andere layout gekregen. Een eigen gezicht mogen we wel zeggen. De zwarte achtergrond met de lichtgrijze- en gele letters, de fraaie huisstijl, zoals die op tomsschaakboeken.nl wordt gebruikt is ter onderscheiding vervangen door grijstinten met smaragdgroene belettering. Horizontale banden scheiden de diverse artikelen. De kleur wordt natuurlijk ook komend seizoen weer gebracht door afbeeldingen en foto’s, die geregeld bij de verslagen gevoegd zullen worden.

 

Onze Willige Dame heeft zo derhalve een eigen smoeltje gekregen!

 

Aan de inhoud is evenwel niets wezenlijks veranderd. Vanuit deze hoofdpagina kan nog steeds genavigeerd worden naar de verslagen van het Kampioenschap, de Teamwedstrijden en het Lunchschaken. Links bovenin deze pagina treft u de betreffende koppelingen aan. Wel veranderd is de toegang tot de Archieven. Deze zijn nu alle op één pagina ondergebracht, waarvanuit een keuze uit de beschikbare archieven kan worden gemaakt

 

Ook blijft de “site” van De Willige Dame een zelfstandig opererende eenheid binnen het geheel van tomsschaakboeken.nl en dus blijft de toegang tot de verschillende pagina’s vanuit de hoofdpagina van tomsschaakboeken.nl op dezelfde manier mogelijk als u gewend was. Op die pagina zal Tom van Bokhoven als vanouds alle nieuws over onze schaaksociëteit door middel van koppelingen naar deze site blijven plaatsen. Aan de samenwerking met Tom (foto rechts) van tomsschaakboeken is ook niets veranderd, hooguit is die geïntensiveerd en is er sprake van een groeiende wederzijdse waardering voor onze samenwerking.

 

De site wordt tevens mede mogelijk gemaakt door Sixsights Software voor ondernemers, waarvoor onze dank uitgaat naar Fons Claessen. De vaste correspondenten hebben ook voor het nieuwe seizoen hun medewerking weer toegezegd. Bedankt!

 

Hier en daar wordt natuurlijk nog wat gesleuteld en zijn nog niet alle koppelingen naar de nieuwe situatie omgezet, maar dat vordert gestaag en is naar verwachting voor de start van het nieuwe seizoen afgerond.

 

Heeft u zelf iets te schrijven? Schroom niet en stuur uw bijdrage aan w.platje@upcmail.nl. Heeft u op- of aanmerkingen? Maak ze kenbaar via hetzelfde mail-adres! Doen! Samen maken we er een fraaie Willige Dame-site van!

 

Uw sitemaster en alle vaste correspondenten wensen u alvast veel schaak- en leesplezier!

Terug naar boven

Willem Platje

 

Agenda

Het Kampioenschap, het Lunchschaken en de thuiswedstrijden van schaaksociëteit De Willige Dame (behalve die van het Combiteam 3) worden gespeeld in: Visser’s Poffertjessalon aan de Groenmarkt 9 te Dordrecht.

De volledige indeling van de teams en de wedstrijdprogramma’s van de RSB staan op de RSB-Site.

 

Blauw: Interne competitie. Groen: Lunchschaken. Rood: Externe competitie R.S.B.

Maandag

11 jan 2010

De Willige Dame 1 - Nieuwerkerk a/d IJssel 1

Dinsdag

12 jan 2010

Simultaan van de kampioen: Juan Garcia

Woensdag

13 jan 2010

Start van het Lunchschaken voorjaar 2010: Eerste ronde

Dinsdag

19 jan 2010

Eerste ronde DWD Voorjaarskampioenschap 2010

Woensdag

20 jan 2010

Lunchschaken voorjaar 2010: Tweede ronde

Dinsdag

26 jan 2010

Tweede ronde DWD Voorjaarskampioenschap 2010

Woensdag

27 jan 2010

Lunchschaken voorjaar 2010: Derde ronde

Maandag

1 feb 2010

Erasmus 1 - De Willige Dame 1

Dinsdag

2 feb 2010

Derde ronde DWD Voorjaarskampioenschap 2010

Dinsdag

2 feb 2010

Dordrecht 5 - Zwijndrecht/DWD 3

Wownsdag

3 feb 2010

Lunchschaken voorjaar 2010: Vierde ronde

Maandag

8 feb 2010

De Willige Dame 2 - Barendrecht 1

Dinsdag

9 feb 2010

Vierde ronde DWD Voorjaarskampioenschap 2010

Maandag

1 mrt 2010

De Willige Dame 2 - Nieuwerkerk a/d IJssel 2

Maandag

15 mrt 2010

De Willige Dame 1 - Charlois Europoort 3

Donderdag

25 mrt 2010

Shah Mata 3 - De Willige Dame 2

Vrijdag

16 apr 2010

Spijkenisse 2 - De Willige Dame 1

 

 

 

 

Terug naar boven

 

Nieuwsbrief

06-01-2010

* Alle gelukwensen en alle lof voor debutant JUAN GARCIA: de nieuwe kampioen van de Willige Dame

* De eindstand, de laatste uitslagen en nog meer commentaar natuurlijk op ww.tomsschaakboeken.nl

* Juan speelt as dinsdag 12 januari de eresimultaan. Een mooie gelegenheid voor mensen, die aan de nieuwe competitie vanaf dinsdag 19 januari willen meedoen, om sfeer te  proeven.

* Inlichtingen/aanmeldingen via Cor Paans: 6311090.

* Vanzelfsprekend rekenen we op alle deelnemers die net de competitie hebben afgesloten

* Dordts nieuws op www.dordrecht.net

* DWD 1 speelt in beginsel as maandag THUIS tegen Nieuwerkerk aan de IJssel

* Zwijndrecht 1 boekt eerste overwinning in eerste klasse RSB *

Terug naar boven

04-01-2010

* Goed 2010: we hopen op veel mooie (schaak) ontmoetingen

* Meer dan vijftigduizend bezoekers voor onze website www.tomsschaakboeken.nl

* Een gelukwens voor de redacteuren TOM VAN BOKHOVEN EN WILLEM PLATJE

* Maandag 4 januari DWD 1 THUIS vanwege de weersomstandigheden helaas afgelast

* Dinsdag 5 januari Slotavond wintercompetitie (20 uur)

* Woensdag 6 januari: Lunchschaken (half één)

* Donderdag 7 januari: Nieuwe competitie de Klockelaer (half tien)

* Dinsdag 12 januari: SIMULTAAN TEGEN DE NIEUWE KAMPIOEN

* Dinsdag 19 januari: Eerste ronde nieuwe competitie

* Lees ook www.dordrecht.net van schaker Hans Huisman

Terug naar boven

16-12-2009

* Dinsdag 29 december: 10 uur Hoogendoorntoernooi: Kees van 't Hoff weet er alles over: bel hem even voor aanmelding via 6141418

* Maandag 4 januari: De Willige Dame 1 THUIS tegen Nieuwerkerk 1 !!!

* Dinsdag 5 januari: SLOT kampioenschap met Juan Garcia en Pierre Smeets als de kanshebbers..

* Woensdag 6 januari: LUNCHSCHAAK in poffertjessalon Visser half één.

 * ALLES OP www.tomsschaakboeken.nl en voorts: Het Dordtse Nieuws op www.dordrecht.net *

Terug naar boven

07-12-2009

* Na twee jaar en 17 dagen verliest clubkampioen/koploper Pierre Smeets in kampioenschap met debutant  JUAN GARCIA als triomfator!

* Pierre, Juan, Jaap en Joop nog in de race voor titel en ereplaatsen

* Opmars van VVD-schaker Kees van 't Hoff: Hij juicht twee keer!

* Denk ook aan Kees voor de inschrijving voor het vierde Hoogendoorn-schaak op 29 december! * As dinsdag 15 december: laatste schaakavond in 2009!!!

* Lees meer over (schaak) nieuws op www.tomsschaakboeken.nl en op www.dordrecht.net *

Terug naar boven

03-12-2009

* Vandaag de stelling DE SCHAAKSPORT IS DE OUDSTE SPORT IN DE OUDSTE STAD VAN HOLLAND (Dordrecht dus!) op www.dordrecht.net bij www.tomsschaakboeken.nl en ook in de historische rubriek DORDT TOEN in weekblad DORDT NU (oplage 55.000). *

Terug naar boven

02-12-2009

* Pierre Smeets, Joop de Jong en Juan Garcia de mensen voor de medailles bij DWD

* alles op www.tomsschaakboeken.nl

* Schaakhistorie morgen in Dordt Toen (bijlage in Dordt Nu).

* Nieuws welkom voor www.tomsschaakboeken.nl: op weg naar vijftig duizend bezoekers !

* Volg op www.dordrecht.net *

Terug naar boven

01-12-2009

* www.dordrecht.net vermeldt het al: www.tomsschaakboeken.nl op weg naar vijftigduizend unieke bezoekers: een compliment voor Tom van Bokhoven.... en zijn rechterhand Willem Platje

* Aanmelden bij Kees van 't Hoff voor Hoogendoorntoernooi dinsdag 29 dec

* Schaken overdag ook leuk in dienstencentrum de Klockelaer: donderdag 17 december vanaf half tien feestelijke afronding van het jaar. Volg het bericht de komende dagen op www.tomsschaakboeken.nl

* Vanavond (1 december): Play-offs beginnen in schaaksoos de Willige Dame vanaf 20.15 met als topfavorieten Pierre Smeets en Joop de Jong. Komt Jaap Verhoef nog opzetten? Wat doet Juan Garcia? Wie zijn de outsiders?

* Morgen half één: lunchschaken Visser *

Terug naar boven

26-11-2009

* Lees alle achtergronden op www.tomsschaakboeken.nl over de bijzondere partij van titelhouder Pierre Smeets en koploper Juan Garcia

* Meer over het DWD-kampioenschap met historische partij van Willem Platje

* www.dordrecht.net meldt ook: Pierre Smeets weer koploper

* www.tomschaakboeken.nl: elke dag een bezoek waard!

* 1 december: dwd ronde 12 tevens eerste ronde play-offs

* 7 december DWD 1 UIT  tegen Krimpen aan de IJssel 1

* Gisteren was onze Gerrit de Wolf jarig en hij vierde zijn zestigste verjaardag

* Ook via deze weg een gelukwens. Gerrit denkt weer aan schaken!!

* Aanmelden voor Hoogendoorntoernooi op 29 dec. bij Kees van't Hoff (gegevens in kalender RSB-site of bij www.tomsschaakboeken.nl)

Terug naar boven

20-11-2009

* Met dank aan Tom van Bokhoven en Teun Koorevaar: op de nieuwssite www.dordrecht.net veel beelden van de succesvolle jeugd-schaakmanifestatie woensdag in de Grote kerk

* Vier scholen deden met meer dan 60 leerlingen mee. Een mooie vorm van samenwerking van de gemeente/sportbedrijf en schaakclub Dordrecht

* aanmelding voor Hoogendoorn-toernooi (29 december) en multi-tempo (19 december) is open gesteld. Zie vandaag sportpagina Dordt centraal en natuurlijk op www.tomsschaakboeken.nl

* Voor agenda alvast: schaakclub De Klockelaer sluit op donderdagmorgen 17 december vanaf half elf het jaar 2009 op een bijzondere manier af

* De kampioen lijkt al bekend te zijn: De koploper van de Willige Dame, Juan Garcia, heeft nog een honderd procent score *

Terug naar boven

18-11-2009

* Juan Garcia weer koploper na verlies Joop de Jong tegen Pierre Smeets

* Alle uitslagen op www.tomsschaakboeken.nl

* Aanmelding voor het vierde Hoogendoorntoernooi op dinsdag 29 december is bij Kees van 't Hoff opengesteld.

* Meer Dordts nieuws en ook schaaknieuws op http://www.dordrecht.net/ *

Terug naar boven

11-11-2009

* Op www.tomsschaakboeken: Ton van der Breggen in het zonnetje! WINST!

* DWD 1 staat nu op twee overwinningen

* Maandag 16 november DWD 2 thuis tegen CSV 1

* Dinsdag 17 november alweer nieuwe kansen, nieuwe prijzen intern in ronde 10!

* Zie dus www.tomsschaakboeken.nl

* Voor Dordts nieuws en ook schaakzaken www.dordrecht.net

* De nieuwssite met ook vaak schaaknieuws is van de Papendrechtse schaakliefhebber Hans Huisman en is te vinden op: www.dordrecht.net *

Terug naar boven

04-11-2009

* Op www.tomsschaakboeken.nl: Joop de Jong en Juan Garcia aan de kop

* Verwacht: bericht over samenwerking Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en de Willige Dame met als eerste activiteiten Den Witten Haen- en Hoogendoorntoernooi

* Ouders van Wertheim op TV bij Rob Trip: zie www.tomsschaakboeken.nl

* Maandag a.s. DWD 1 thuis tegen Shah Mata 1

* Lunchschakers blijven elke woensdag welkom om half één *

Terug naar boven

28-10-2009

* Op www.tomsschaakboeken.nl en bij sport www.dordrecht.net Joop de Jong voor eerste maal in het geel bij schaaksociëteit De Willige Dame in Dordrecht

* Donderdag Sliedrecht 3 - DWD 2: Johan Went zet DWD tegen Henk Prins alvast op voorsprong

* Maandag 9 nov. DWD 1 thuis

* Bij DWD ook in het nieuws: een beestachtige partij !*

Terug naar boven

14-10-2009

* Op www.dordrecht.net onder sport: Hans Nunnikhoven de koploper

* Bij www.tomsschaakboeken.nl vandaag de nieuwe stand na zes ronden kampioenschap DWD

* Opvallend werk van o.a. Koos van Dalen, Juan Garcia, Hans Verberg, Piet Schuller en Jaap Mol

* Dinsdag 20 oktober: één avond snelschaken vanaf 20 uur

* Woensdag 21 oktober: meedoen aan het zevende Den Witten Haentoernooi door aanmelding bij KEES van 't HOFF zelf.

* Alles daarover bij www.tomsschaakboeken.nl of op de RSB site! *

Terug naar boven

07-10-2009

* Vandaag bij www.tomsschaakboeken: DWD competitie Hans Nunnikhoven in het geel

* Spaanse veldheer Hans Verberg houdt Pierre Smeets op remise

* Dinsdag 13 oktober ronde zes en dinsdag 20 oktober een snelschaaktoernooi in de herfstvakantie!

* Verrassende uitslag: Mark van Hulst klopt bij DWD Wim Platje en Wim Vink sterk tegen Paul de Roos

* Meer op www.tomsschaakboeken.nl *

Terug naar boven

30-09-2009

* Opvallend schaakwerk van Koos van Dalen, Willem Platje en Juan Garcia in DWD-competitie 

* Zie www.tomsschaakboeken.nl

* Aanmelding bij Kees van 't Hoff voor zevende witte haentoernooi op woensdag 21 oktober is mogelijk:

  welkom!

* Nieuwe stand bij Tom op de site: www.tomsschaakboeken.nl! *

Terug naar boven

16-09-2009

* Debutant Juan Garcia na winst op Theunis den Rooijen  nieuwe koploper bij de Willige Dame voor Hans Berrevoets en Pierre Smeets

* Straks verslag en vanmiddag stand en uitslagen op een rij!

* Alles bij www.tomsschaakboeken.nl en de speciale afdeling van DWD mede dankzij Willem Platje en Tom van     Bokhoven

* Maandag aanstaande: Supporters welkom thuis bij DWD 1

* Deze nieuwsbrief komt alleen per mail als ontvangers hebben laten weten deze post te willen ontvangen!

* Opmerkelijk intern: numnmer drie van vorige competitie Teus Slotboom jr. houdt het spannend en moet van onderop in de achtervolging.

* Hans Verberg terug met zege net zoals in hun eerste partij Joop de Jong en Jaap Verhoef.

* Jan Sulman houdt Hans Nunnikhoven weer op remise: lees later alles op de site van     www.tomsschaakboeken.nl *

Terug naar boven

28-08-2009

* Nieuwe seizoen De Willige Dame vanaf dinsdag 8 september: 20 uur (acht uur)

* Een nieuw seizoen, een nieuwe site voor de Willige Dame onder de vlag van www.tomsschaakboeken.nl

* Wim Platje verdient hiervoor alle lof. Vanzelfsprekend betrekken we daar ook Tom van Bokhoven bij!

* DINSDAG 8 SEPTEMBER (20 UUR) LOTING EERSTE RONDE. Inlichtingen schaken Cor Paans 6311090

* Dan zal ook bekend zijn, wie allemaal in actie gaan komen: In elk geval komt de kampioen van de Klockelaer mee doen: Juan Garcia!

* Henriëtte Kros heeft zich afgemeld. Ze gaat zich meer richten op haar creatieve mogelijkheden en was afgelopen weekeinde met haar schilderwerk op het Scheffersplein te bewonderen!

 Terug naar boven

12-07-2009

* De lokaliteit van de Willige Dame gaat van 14 juni tot en met 14 juli dicht ivm de gebruikelijke zomervakantie

* Schaaksoos de Willige Dame is na de eresimultaan van kampioen Pierre Smeets al met reces gegaan

* De tweede dinsdag van september komen de borden in Visser weer op tafel

* Op woensdag 19 en 26 augustus en op 2 september kan er (informeel worden geschaakt) in het kader van het lunchschaken in Visser’s Poffertjessalon*

Terug naar boven

Hans Berrevoets

 

Algemene informatie

Schaaksociëteit De Willige Dame is in Dordrecht te vinden in Visser’s Poffertjessalon aan de Groenmarkt 9  in hartje stad en te bereiken op telefoonnummer 078-6137373. Het Scheffersplein is vlakbij en daar was in de negentiende eeuw ook al een schaaksociëteit te vinden.

 

De sociëteit houdt zijn clubavond op dinsdagavond vanaf 20.00 uur. Het eerste en het tweede team spelen er hun wedstrijden op maandagavond eveneens vanaf 20.00 uur.

 

Praeses is Cor Paans. Jaap Mol is wedstrijdleider. Bezoekers en leden krijgen altijd als advies zo goedkoop mogelijk te parkeren in de parkeergarage Veemarkt of in de parkeergarage Spuihaven achter het Stadskantoor, beide te bereiken via de Spuiboulevard. Daarvandaan is het ongeveer tien minuten wandelen. In de avonduren is het tarief éénmalig € 1,00. (maandag tot en met zaterdag van 18.00 tot 03.00 uur). Een derde mogelijkheid is het parkeren in parkeergarage Visstraat, die vrijwel om de hoek ligt, maar parkeren daar is met € 1,00 per uur aanmerkelijk prijziger.

Terug naar boven

 

Meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl