Actie om psalm 43 op

zondag 4 mei bij herdenkingen te laten klinken

 

 

- Psalm 43–actie en Wilhelminakerk op EO- en IKON-radio

- Nederlands Dagblad 28 april: Gefusilleerd worden als ‘kortstondig ongeneugt

- Nieuwe stedelijke herdenking 4 mei in Wilhelminakerk is moment van bezinning

- Programmaboekje van herdenking 4 mei in Wilhelminakerk
- Ds Ries van der Zouwen zondag 27 april bij NCRV radio Schepper & Co

- Familie legt bloemen bij eregraf van Dordtse verzetsheld Leendert Keesmaat

- Bloemen op geboortedag van Leendert Keesmaat op zijn Dordtse eregraf

- Herinneringen bij 4 mei en psalm 43 van oud-adjudant Piet Liefaart

- Actie Psalm 43 op zondag 4 mei
- Nederlandse Raad van Kerken doet suggestie voor Psalm 43 op 4 mei

 

meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 

 

Psalm 43 actie en Wilhelminakerk op

EO en IKON radio

 

 
De activiteiten voor de dag van de dodenherdenking rond de psalm 43 actie vanuit Dordrecht en de Wilhelminakerk trekken landelijk veel media-aandacht. Het EO programma Kerk in beweging heeft zaterdagavond 3 mei (22 uur) op radio vijf een programma van een half uur over de Wilhelminakerk en de aktie om overal in Nederland psalm 43 te laten klinken.


Verslaggever Koos van Noppen maakte opnamen bij de herdenking op de geboortedag van Leendert Keesmaat (20 april). Hij was eerst in de kerkdienst en later bij zijn eregraf op de Dordtse Essenhof. Dit programma is na 4 mei ook te beluisteren via de internetsite van de EO!


IKON

Het muziekprogramma van IKON op zondag 4 mei om 18 uur (ook op radio vijf) heeft dirigent/dominee Ries van der Zouwen te gast in de studio. Hij krijgt van de programmamaker alle ruimte om de muziek in het kader van 4 mei te plaatsen. Het gaat natuurlijk over de betekenis van psalm 43 toen en nu in relatie tot de dodenherdenking.


Daarnaast is de muziek van de psalm 43 en ook de Bachcantate op zondag 4 mei twee keer te horen in de Wilhelminakerk. Deze week staat ook een artikel in het omroepblad van de EO (visie) over de inzet vanuit de Wilhelminakerk om met twee bijeenkomsten in eigen huis rond een Bachcantate ook psalm 43 aan te vergetelheid te ontrukken.Nederlands Dagblad 28 april:

Gefusilleerd worden als
 'kortstondig ongeneugt'

Het (Christelijk) Nederlands Dagblad heeft op 28 april zowel op de voorpagina en binnenin als opening van pagina 3 veel aandacht voor de inzet vanuit Dordrecht voor psalm 43. Het verhaal geeft aan waarom psalm 43 weer een plek behoort te hebben tussen het volkslied en het Lied der achttien doden.

HET NEDERLANDS DAGBLAD SCHRIJFT:

Psalm 43 verdient op 4 mei een plaats tussen het Wilhelmus en het Lied der achttien doden. Een initiatief uit Dordrecht is inmiddels door kerken overal in Nederland overgenomen, en als liturgische suggestie op de site van het Comité 4 en 5 mei gezet.


DORDRECHT - In de week van dodenherdenking en bevrijdings-dag wordt alom het Wilhelmus gezongen en het Lied der achttien doden voorgedragen of herlezen:Een cel is maar twee meter lang

En nauw twee meter breed,

Wel kleiner nog is het stuk grond,

Dat ik nu nog niet weet,

Maar waar ik naamloos rusten zal,

Mijn makkers bovendien,

Wij waren achttien in getal,

Geen zal den avond zien.

(...)


Ik zie hoe 't eerste morgenlicht door 't hooge venster draalt. Mijn God, maak mij het sterven licht - en zoo ik heb gefaald gelijk een elk wel falen kan, schenk mij dan Uw gena, opdat ik heenga als een man als 'k voor de loopen sta.


Maar dit lied en het Wilhelmus zijn er twee van een onlosmakelijk drietal, betoogt voorzitter Hans Berrevoets van de Werkgroep 4 mei in Dordrecht.

De achttien doden uit het beroemde gedicht van Jan Campert werden op 13 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte door de Duitsers gefusilleerd. Het was de eerste grote fusillade uit de Tweede Wereldoorlog. De verzetsmensen, vijftien leden van het Geuzenverzet en drie Februaristakers, hadden gevangengezeten in de gevangenis in Scheveningen, die later het Oranjehotel genoemd zou worden. Er zaten op dat moment meer verzetsmensen gevangen, die deels konden horen wat er gebeurde.


Die dag, toen ze begrepen wat er te gebeuren stond, zetten de verzetsmensen het Wilhelmus in. Maar tussen dit volkslied en het gedicht van Campert zit nog een derde lied. Toen de verzetsmensen uit hun cel werden gehaald, in de rij werden gezet en zich naar de fusilladeplaats begaven, zette een van hen - volgens enkele bronnen de gereformeerde onderwijzer Leendert Keesmaat uit Dordrecht - Psalm 43 in, volgens de 'oorgetuigen' het eerste en het vierde vers. ,,De Duitsers wisten eerst niet wat er gebeurde'', zegt Hans Berrevoets. ,,Later is hun uitgelegd dat het Psalm 43 was.''


Dat het Keesmaat was die deze psalm als eerste op de lippen nam, komt Berrevoets zeer waarschijnlijk voor. ,,Hij zat in de gereformeerde Wilhelminakerk in Dordrecht en kende deze psalm ongetwijfeld vanbinnen en vanbuiten.'' De Wilhelminakerk was de geestelijke thuishaven van meer verzetsmensen, zegt Berrevoets. Hij noemt de naam van Arp Alblas. ,,Een van de meest gedecoreerde verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Zijn betekenis wordt nog steeds onderschat.'' Leendert Keesmaat is na de oorlog herbegraven op de erebegraafplaats in Dordrecht.


Monster
In Dordrecht krijgt Psalm 43 een plaats in de gemeentelijke herdenking. Niet-christenen kunnen het meezingen, zegt Berrevoets, als een ,,historische psalm die de mensen kracht gaf''. Maar Berrevoets vindt dat het niet bij Dordrecht mag blijven. ,,Psalm 43 hoort bij de kern van de dodenherdenking in Nederland.'' Berrevoets vond gehoor. De Raad van Kerken heeft het idee overgenomen en het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het als ,,liturgische suggestie'' op haar site gezet. Tal van predikanten, onder meer in Drachten, Zierikzee, Arnhem, Gorcum en Veenendaal, hebben inmiddels laten weten dat ze zondagmiddag in hun liturgie Psalm 43 opnemen. Berrevoets vindt dat Psalm 43 ,,dezelfde positie'' heeft als het Wilhelmus en het Lied der achttien doden, en er ,,onlosmakelijk mee verbonden'' is. Maar is dat niet wat veel gezegd? Berrevoets betoogt dat deze psalm aangeheven werd op een sleutelmoment in de oorlogsgeschiedenis. ,,Op 13 maart 1941 werd duidelijk wat voor soort regime er in Nederland de baas was, toen trok het monster zijn masker af.'' Bovendien is de Waalsdorpervlakte, waar de fusillade plaatsvond, de oudste plek van dodenherdenking in Nederland. Hier werd al in 1946 de eerste dodenherdenking gehouden.

Maar het is ook de psalm zelf, die gaat over recht en uitredding, die bijzonder past op wat er herdacht wordt. Berrevoets: ,,Dichter bij het verhaal kun je niet komen, zeker niet in een kerk.'' De psalm moet natuurlijk gezongen worden in de berijming die de verzetsmannen zelf zongen:Geduchte God, hoor mijn gebeden,

strijd voor mijn recht en maak mij vrij

van hen, die vol arglistigheden

gerechtigheid en trouw vertreden,

opdat mijn ziel uw naam belij

en U geheiligd zij.


Dan ga ik op tot Gods altaren,

tot God, mijn God, de bron van vreugd;

Dan zal ik juichend stem en snaren

ten roem van zijne goedheid paren,

die na kortstondig ongeneugt

mij eindeloos verheugt.Vooral die laatste twee zinnen raken Berrevoets. ,,Het doodgeschoten worden is een 'kortstondig ongeneugt', zing je je vijand toe. Dat is zo'n machtig wapen, daar schieten je eigen woorden bij tekort. Je staat tegenover een macht die de wapens op je gericht heeft, maar die is eigenlijk machteloos geworden. Je hebt gewonnen door het perspectief dat je hebt. Zing deze psalm en stel je voor wat daar gebeurde! Het geeft een extra dimensie als in alle windst reken deze psalm moge klinken.''

 

Nieuwe stedelijke herdenking 4 mei in Wilhelminakerk is moment van bezinning

 

DORDRECHT - De stedelijke herdenking in de Wilhelminakerk (Blekersdijk 41) is zondagmiddag 4 mei een nieuw moment van bezinning. ,,Ons uitgangspunt is geweest - toen we maanden geleden met de voorbereiding begonnen - om met een bijzondere herdenking de dag van dodenherdenking meer en breder te laten leven onder de Dordtenaren", zo zegt de voorzitter van brede werkgroep 4 mei, Hans Berrevoets.  Burgemeester R.J.G. Bandell zal de nieuwe herdenking openen.

 

Nu in 2008 de vierde mei weer eens op een zondag valt, zijn er meer mogelijkheden in tijd om de Dordtenaren te betrekken bij nieuwe vormen van bezinning om de dodenherdenking toekomstbestendig te maken. ,,Juist op deze dag van bezinning vraag je aandacht voor vrijheid, mensenrechten en solidariteit: Dordrecht is een veelkleurige wereldstad. Toen en nu komen mensen overal op de wereld voor menselijke waardigheid op. Helaas is dat nog steeds hard nodig", aldus voorzitter Berrevoets.

 

Bijzondere kerkdienst

De gemeente Dordrecht, het museum 40-45 en de stichting Dordtissimo maken het mogelijk dat een orkest, twee solisten, een koor van meer dan tachtig stemmen en dirigent/dominee Ries van der Zouwen muzikaal medewerking verlenen aan de herdenking. Een deel van het programma rond een Bachcantate en psalm 43 is in de ochtend onderdeel vanaf 10 uur van een bijzondere 4 mei kerkdienst in de Wilhelminakerk.

 

Bach

Volgens voorzitter Hans Berrevoets wordt Bach alom gewaardeerd en daarom leent het zich ook voor een herdenkingsprogramma. ,,De Wilhelminakerk is historisch gezien de logische plek voor een herdenking. Aan verzetsverhalen rond de Wilhelminakerk zijn zelfs landelijk bekende namen als Leendert Keesmaat (Geus) en Aart Alblas (geheim agent) verbonden."

 

De Geuzen

De Dordtse herdenking heeft landelijk ook bekendheid gekregen en een plaats gekregen op de website van de Nationale Raad van Kerken en op de website van het Nationaal comité 4 en 5 mei. Dat komt vooral door de aandacht voor de met de dodenherdenking zo verbonden psalm 43, die hoort bij de eerste Nederlandse verzetsgroep de Geuzen. In Vlaardingen heeft de psalm een plek in de jaarlijkse Geuzenherdenking. Een afvaardiging van het bestuur van de stichting Geuzenverzet zal op zondag 4 mei ook de Dordtse brede herdenking bijwonen. De psalm heeft na de Bachcantate een bijzondere plaats.

 

Piet van Huizen en kleindochter Vera Schop dragen
het veteranengedicht voor

 

Woord en beeld

Verder zal de voorzitter van het Oranjedagcomité, Henk Bax, het gedicht De achttien Dooden van Jan Campert voordragen: Dordtenaar Leendert Keesmaat was één van de achttien. Hij werd onlangs op zijn geboortedag (20 april) nog herdacht bij zijn eregraf op de Essenhof. Op de herdenking is voor de uitvoering van de Bachcantate ruimte gemaakt voor een presentatie in woord en beeld over de jaren 40-45 in Dordrecht. Dit is voorbereid door de historici Kees Weltevrede en Jens van der Vorm met medewerking van fotograaf Cees Schilthuizen. Vera Schop (18) en haar opa en veteraan Piet van Huizen (78) zullen samen het veteranengedicht voordragen. Juist nu door uitzendingen van militairen naar alle windstreken van de wereld is het gedicht actueel. Een aantal organisaties, zoals het Rwandacomité, Amnesty, museum 40-45, Titus Brandsma kapel Dordrecht, www.Dordtopenstad.nl en het Nederland-Israelgenootschap, zal zich de gehele dag in de kerk presenteren.

 

Herdenking

De organisatie hoopt mensen ook met de herdenking te stimuleren om de inter-religieuze herdenking om 19 uur in de aula van het gymnasium aan het Oranjepark te bezoeken en daarna deel te nemen aan de plechtigheid rond 20 uur bij het herdenkingsmonument op het Sumatraplein.

Juist om 4 mei een dag van bezinning te laten zijn, wordt de herdenking in de Wilhelminakerk afgesloten met het eerste deel van Gloria van de componist Antonio Vivaldi, want 4 mei als dag van herdenking en 5 mei als bevrijdingsdag horen bij elkaar. De toegang tot de nieuwe herdenking is gratis.

 

Programmaboekje

 

Alle informatie ook op www.dewilhelminakerk.nl

 

Ds. Ries van der Zouwen zondag 27 april bij NCRV-radio Schepper & Co

 

Het programma Schepper en Co van de NCRV - dat op zondag-middag wordt uitgezonden op radio 5 - besteedt op zondag 27 april aandacht aan psalm 43 als vorm van herdenken op 4 mei.

 

Ds. Ries van der Zouwen zal na 16 uur in de radio-uitzending zijn en meer vertellen over waarom vanuit de Wilhelminakerk in Dordrecht aandacht wordt gevraagd voor psalm 43.  Niet alleen in woord, maar ook in muziek zal op radio 5 aandacht zijn voor psalm 43, die op zondag 4 mei in veel Dordtse kerken ook een plek heeft.

Van der Zouwen zal die zondag als dominee en als dirigent psalm 43 zowel om de kerkdienst om 10 uur als in een stedelijke herdenking om 14 uur een plaats geven.

 

 

Dr Ries van der Zouwen tijdens de bloemlegging

op het eregraf van Leendert Keesmaat

 

Op donderdag 13 maart 2008 werd de landelijke aktie voor psalm 43 door de Dordtse Wilhelminakerk en door de brede werkgroep 4 mei gelanceerd. Die dag werd in Vlaardingen psalm 43 gezonden, in combinatie met het lied van de achttien doden, bij de uitreiking van de Geuzenpenning 2008 aan de Finse president. ,,Met de dood voor ogen zongen mensen op 13 maart 1941 psalm 43",  zo werd toen in Vlaardingen gezegd.

 

 

Zussen en zoon leggen bloemen bij eregraf van vergeten Dordtse verzetsheld

Leendert Keesmaat

 

      

 

DORDRECHT - Ruim honderd mensen woonden zondag 20 april bij de eregraven op de Essenhof de plechtigheid bij ter herinnering aan de Dordtse verzetsheld  Leendert Kees-maat.  Het was een historische dag: Het was zijn geboortedag.

Drie zussen van Leendert Keesmaat (1911-1941) en zijn zoon Freek legden samen als eersten bloemen op zijn eregraf. Daarna was er een moment van stilte. Vervolgens werden de bloemen van de kerk van de familie Keesmaat, de Wilhelminakerk, op het eregraf gelegd.

Namens de Essenhof had directeur Pauline Harmsen gezorgd voor een stijlvolle omlijsting: De Nederlandse driekleur en de  Dordtse vlag hingen halfstok naast de 94 eregraven.

 

 

 

Keesmaat was in 1945 op het Dordtse ereveld direct herbegraven, nadat hij was opgegraven op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag. Op die plaats in de duinen, waar 4 mei 1946 de eerste nationale herdenking was, had Keesmaat op 13 maart 1941 de dood gevonden.

 

De Dordtenaar was na zijn erebegrafenis in de vergetelheid geraakt. Op zijn grafsteen herinnert niets aan zijn historische betekenis. Toch is hij één uit het nationaal bekende verzetsgedicht ,,Het lied der achttien doden" van dichter Jan Campert. Fryke Koegler en Sanne van der Meer droegen namens de jongeren van de kerk dat gedicht voor de bloemlegging voor.

 

Het levensverhaal van leraar Keesmaat maakt nog geen deel uit van het collectief geheugen van Dordrecht, zoals ook eerder de meest gedecoreerde Dordtenaar en geheim agent Aart Alblas was vergeten. De brede werkgroep 4 mei wil met de nieuwe herdenkingsbijeenkomst voor nieuwe impulsen zorgen. Het museum 40-45 werkte op de Essenhof aan de plechtigheid mee. Voorzitter Theo Berendsen gaf bij het eregraf een beeld van de strijd voor de vrijheid, direct na de Duitse bezetting, van de Dordtse leraar.  ,,Keesmaat was in 1940 de commandant in de rang van majoor van zeventien verzetsgroepen in Zwijndrecht, Dordrecht en Rotterdam."

 

Hij zong met de dood voor ogen op 13 maart 1941 in de Scheveningse gevangenis psalm 43: ,,Dan ga ik op tot Gods altaren,  tot God, mijn God, de bron van Vreugd."  Ds. Ries van der Zouwen van de Wilhelminakerk las bij het eregraf deze psalm ook voor. ,,Mensen zingen altijd op bijzondere momenten in hun leven." Ook bij de eregraven zongen aanwezigen de psalm, uit het hoofd.

De Wilhelminakerk en de brede werkgroep 4 mei hebben tevens een actie gelanceerd om op de dag van de dodenherdenking de bijzondere psalm overal in het land een plek te geven. Dat wordt ondersteund door de landelijke Raad van kerken en ook het nationaal comité 4 en 5 mei besteedt op de eigen site aparte aandacht aan de Dordtse activiteiten.

 

Sietse van der Weiden van de jongeren van de Wilhelminakerk liet na de bloemlegging een gedicht horen, dat ook één klein Madeliefje kan staan voor een daad van verzet. ,,Hoe je hem ook probeert uit te roeien: Hij komt toch ieder jaar weer terug. Het worden er ieder jaar steeds meer. Hoe klein ze individueel ook zijn, samen maken zij het verschil."

 

 

 

meer informatie www.dewilhelminakerk.nl

 

 

Bloemen op geboortedag van Leendert Keesmaat op zijn Dordtse eregraf

 

09.04.08 persbericht

DORDRECHT -  Op het eregraf op de begraafplaats de Essenhof, van de Dordtse verzetstrijder Leendert Kees-maat, zal op zondag 20 april om 12 uur een korte plechtigheid zijn. Keesmaat is die dag, 97 jaar geleden, in Dordrecht geboren.  Het museum 40-45 en de kerk van het verzet de Wilhel-minakerk dragen die plechtigheid.

 

Leendert Keesmaat

 

Keesmaat behoorde op 13 maart 1941 tot één van de achttien doden uit het lied van dichter Jan Campert. Na het zingen van psalm 43 werd Keesmaat op de Waalsdorpervlakte doodgeschoten. In 1945, na de bevrijding, kreeg hij in Dordrecht een eregraf onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse oorlogsgraven stichting. 

 

Het is de opzet dat bloemen uit de Wilhelminakerk door jongeren op het eregraf worden gelegd. Predikant Ries van der Zouwen en de voorzitter van het museum 40-45, Theo Berendsen, zullen vooraf enige woorden spreken. Ook zal bij andere eregraven worden stilgestaan. Eventueel kunnen mensen aansluitend daar bloemen neerleggen. De mogelijkheid bestaat tevens om bij het monument De Vallende Man van Cor van Kralingen - dat tussen het erehof staat met 94 grafstenen - bloemen te leggen.

 

De korte plechtigheid op de geboortedag van Keesmaat loopt vooruit op twee uitvoeringen van een Bachcantate in de Wilhelminakerk op zondag 4 mei: om 10 uur als onderdeel van een speciale kerkdienst en om 14 uur als onderdeel van een nieuwe brede stedelijke herdenking. Informatie: www.dewilhelminakerk.nl

 

 

-Herinneringen bij 4 mei en psalm 43

van oud-politieman Piet Liefaard

 

Op de website van de Wilhelminakerk (www.dewilhelminakerk.nl) staat onder het kopje 4 mei de naam van P. Liefaard.

Inderdaad de in de Ontmoetingskerk Sterren-burg zeer vertrouwde en zeer bekende Piet Liefaard. Hij geeft op een ontroerende wijze zijn herinneringen door aan psalm 43.

 

Piet Liefaard


Het verhaal zal ook meegaan eind volgende week in het algemene deel van de Gerefor-meerde Kerkbode. Het is in elk geval nu al te lezen op internet!

Ik denk een terecht saluut op het www voor een bijzondere medemens!

 

 

Persbericht        Actie voor zingen van Psalm 43

 

DORDRECHT -  Psalm 43 is van nationale betekenis. Deze psalm verdient daarom in alle kerken, samenkomsten en herdenkingen in het land op zondag 4 mei een prominente plaats te krijgen.  De Dordtse brede werkgroep 4 mei en de Wihelminakerk

(www.dewilhelminakerk.nl) lanceren deze actie om op de dag van de dodenherdenking psalm 43, vers 1 en 4, overal te laten klinken.

 

 

Psalm 43 is zichtbaar op het Geuzenmonument

 in Vlaardingen, de stad waar elk jaar 13 maart een

 herdenking is, ook voor Dordtenaar Leendert Keesmaat

De initiatiefnemers vinden de psalm zowel van diep religieuze betekenis als van groot historisch belang. De tekst past tevens wonderwel in het landelijke 4 mei thema voor dit jaar: mensenrechten en solidariteit.

De psalm klonk op 13 maart 1941 in de gevangenis - het zogeheten Oranjehotel - in Scheveningen onder dramatische omstandigheden. Die dag werden achttien mannen (vijftien mensen van de verzetsgroep de Geuzen en drie Amsterdamse februaristakers) uit hun dodencel gehaald. Vlak voor dat moment klonk in een aantal cellen eerst het Wilhelmus. Toen zij door de bezetters in een rij in de gang van het cellencomplex werden opgesteld, zongen de mannen eerst aarzelend en al snel hoorbaar voor medegevangenen in hun cellen psalm 43 vers 4: ,,Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van Vreugd". Op weg naar de executie op de fusilladeplaats de Waalsdorpervlakte nabij Den Haag waren er zinnen met een ingrijpende, dubbele betekenis en vol perspectief met de dood voor ogen: ,,Die na kortstondig ongeneugt mij eindeloos verheugt."

De bezetters wilden na een door veel publiciteit omgeven showproces en de executie een voorbeeld stellen aan de Nederlandse bevolking om de mensen angst in te boezemen. De achttien mannen werden daarna algemeen bekend door "het lied der achttien doden", het verzetsgedicht van Jan Campert. 

De plaats in de duinen waar zij op die gedenkwaardige dag, 13 maart 1941 rond vijf uur in de middag,  werden omgebracht, kreeg snel na de oorlog landelijke betekenis. De eerste nationale dodenherdenking, op de Waalsdorpervlakte, werd op de fusilladeplaats op 4 mei 1946 gehouden. Al meer dan twintig jaar klinkt elk jaar psalm 43 ook op 13 maart op de Geuzenherdenking in de Grote kerk van Vlaardingen. Na die herdenking werd in Dordrecht de actie voor psalm 43 bekend gemaakt.

 Volgens de initiatiefnemers uit Dordrecht is het de hoogste tijd om die ,,vergeten" psalm eindelijk een landelijke, prominente plek te gaan geven in herdenkingen op of rond zondag 4 mei. In vers 1 van psalm 43 verwijst de tweede zin, een vraag aan God, direct naar rechten van de mens: ,,Strijd voor mijn recht en maak mij vrij". Dat past perfect in het thema mensenrechten, dat door het nationaal comité 4 en 5 mei als thema is gekozen.

In Dordrecht hebben de Raad van Kerken en het Evangelisch Contact, waarbij tientallen geloofsgemeenschappen zijn aangesloten, zich achter de inzet gesteld van de brede werkgroep 4 mei en de Wilhelminakerk om psalm 43 van grote betekenis te laten zijn.  Meer dan tien kerken in Dordrecht hebben al laten weten die psalm op zondag 4 mei een plaats te gaan geven. Ook uit het land beginnen soortgelijke reacties binnen te komen.

De Dordtse Wilhelminakerk - een bij een verzetskerk zeer treffende naam - plaatst psalm 43 op zondag 4 mei in het hart van de eigen eredienst en tevens is de psalm het draaipunt in een nieuwe, brede herdenking.

Dominee/predikant Ries van der Zouwen zal dat, na een door orkest, solisten en koor uitgevoerde Bachcantate "Komm, du Süße Todesstunde" , inleiden.

Voor de Wilhelminakerk heeft psalm 43 ook een eigen historische betekenis. Verzetsstrijder Leendert Kees-maat, één van de achttien,  werd in Dordrecht geboren en opgeleid.  Hij kerkte in de Wilhel-minakerk. Keesmaat heeft als één van de achttien vanaf 1945 een eregraf op de Dordtse begraafplaats de Essenhof.

Leendert Keesmaat

Achtergrond informatie over de inzet om psalm 43 eindelijk van nationale betekenis te laten zijn en de nieuwe brede herdenking in Dordrecht op zondag 4 mei op de website  www.dewilhelminakerk.nl

                                                      ---------

Bereikbaar voor aanvullende informatie/toelichting namens de breed samengestelde werkgroep 4 mei en de Wilhelminakerk Dordrecht:

Onafhankelijk voorzitter brede werkgroep 4 mei Hans Berrevoets tel. 06-21835422 (J.Berrevoets@chello.nl)

Voorzitter van het centraal comité Oranjedag, Henk Bax: tel. 06-51300636.

Rijk van de Lagemaat,  tel. (078) 651 31 83 of via E-mail rijkvandelagemaat@hetnet.nl

Achtergrond informatie op www.dewilhelminakerk.nl onder 4 mei.

 


Nederlandse Raad van Kerken doet suggestie voor psalm 43 op 4 mei


persbericht

DORDRECHT - De Nederlandse Raad van Kerken besteedt op de eigen website speciale aandacht aan psalm 43. Het landelijke overlegorgaan doet de suggestie overal op zondag 4 mei psalm 43 vers 1 en 4 een plaats te geven in kerkdiensten of samenkomsten.

Het idee om deze psalm, die op 13 maart 1941 werd gezongen door
verzetstrijders van de Geuzengroep met de dood voor ogen,  op de dag van de dodenherdenking een nationale plek te geven komt uit Dordrecht.  De brede werkgroep 4 mei en de Dordtse verzetskerk de Wilhelminakerk kregen al eerder de steun van veel locale kerken.

 
Het advies van de Raad van Kerken is wereldkundig gemaakt op de eigen website. De Projectgroep "Vieren" van de Raad van Kerken in Nederland, onder voorzitterschap van dr. Gert Landman, heeft dat voorbereid.

 

Psalm 43 en een nieuwe stedelijke herdenking in Dordrecht op 4 mei in de Wilhelminakerk krijgen tevens aandacht in documentatie op de website van het Nationaal comité 4 en 5 mei.

 

 
Voorzitter Hans Berrevoets van de brede werkgroep 4 mei in Dordrecht vindt de suggestie van de landelijke Raad van Kerken positief. ,,Gelet op de zelfstandige positie in het land van kerkenraden en kerkbesturen vind ik het woord suggestie zeer respectvol.  We zijn blij met deze nationale steun van de Raad van kerken. Daarmee wordt onderstreept dat psalm 43 voor zondag 4 mei van bijzondere betekenis is."

 
De psalm klonk op 13 maart 1941 in de gevangenis - het zogeheten Oranjehotel - in Scheveningen onder dramatische omstandigheden. Die dag werden achttien mannen (vijftien mensen van de verzetsgroep de Geuzen en drie Amsterdamse februaristakers) uit hun dodencel gehaald. Vlak voor dat moment klonk in een aantal cellen eerst het Wilhelmus. Toen zij door de bezetters in een rij in de gang van het cellencomplex werden opgesteld, zongen de mannen eerst, aarzelend maar al snel hoorbaar voor medegevangenen in hun cellen, psalm 43 vers 4: ,,Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd".

 

Zij werden omgebracht op de Waalsdorpervlakte, nabij Den Haag.

Volgens Berrevoets is psalm 43 een directe verbinding met de dodenherdenking, aangezien de achttien werden doodgeschoten op die plek waar in 1946 de eerste 4 mei-herdenking plaatsvond.  ,,Strijd voor mijn recht en maak mij vrij" is een zin uit psalm 43, die perfect past in het thema "Mensenrechten en Solidariteit" dat door het nationaal comité 4 en 5 mei als thema is gekozen voor 2008.

Al eerder hebben in Dordrecht de Raad van Kerken en het Evangelisch Contact zich achter de inzet gesteld van de brede werkgroep 4 mei en de Wilhelminakerk. De Stedelijke herdenking op zondagmiddag 4 mei is overigens geen kerkdienst, maar een algemene bijeenkomst, waarop psalm 43 een plek heeft. Daarnaast zal de psalm in het weekeinde van 3 en 4 mei op veel plaatsen in de stad een plaats krijgen.

 
Achtergrondinformatie over de inzet om psalm 43 van nationale betekenis te laten zijn en de nieuwe brede herdenking in Dordrecht op zondag 4 mei is te vinden op de website   <http://www.dewilhelminakerk.nl>


 

www.tomsschaakboeken.nl