Nieuwe stedelijke herdenking op
zondag 4 mei

 
meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nlDORDRECHT - De dodenherdenking 2008 krijgt er in Dordrecht in de middag van 4 mei een nieuwe, passende stedelijke manifestatie bij. Het is de opzet om daarin op een eigentijdse manier het bijzondere van die dag, met respect voor verleden, heden en toekomst, te laten doorklinken.

 

De organisatie heeft er bewust voor gekozen om de herdenking op 4 mei om 14 uur in de Wilhelminakerk aan de Blekersdijk 41 te beginnen. Die herdenking heeft toegevoegde waarde voor alle andere activiteiten op 4 mei.

 

De mogelijkheid van een extra vertolking van een speciale cantate van J.S. Bach was het vertrekpunt om na te denken over de mogelijkheid te komen tot een extra herdenking op het eiland van Dordrecht.  Bachcantate 161 "Komm, du süße Todesstunde zal met koor en orkest onder leiding van dominee/dirigent Ries van der Zouwen eerst om 10 uur in de normale eredienst worden uitgevoerd in de Wilhelminakerk.

 

Vervolgens krijgt het werk van J.S. Bach in de middag een tweede, zeer speciale uitvoering. Een breed samengestelde werkgroep draagt die herdenking, waarbij wordt gewerkt aan een gevarieerd programma.

 

De gemeente Dordrecht maakt met een (deel) subsidie de nieuwe stedelijke activiteit mede mogelijk. Daarom is - met steun van de stichting Dordtissimo - nu reeds besloten om bekend te maken dat het  bijzonder toepasselijke muziekstuk van Bach twee keer zal klinken op 4 mei. De nieuwe stedelijke herdenking zal tevens gratis toegankelijk zijn.

 

In de breed samengestelde werkgroep, die de nieuwe 4 mei herdenking draagt, werken inmiddels al samen: Het Museum 40-45 (in de persoon van voorzitter Theo Berendsen), Henk Bax (voorzitter van het centraal comité Oranjedag), Jens van der Vorm (initiatiefnemer van de manifestatie Dordt-open-stad), Gert van Bemmel (historisch onderzoeker), Ries van der Zouwen (dominee/dirigent), Kees Weltevrede (historicus), Piet van Huizen (veteraan), Rijk van de Lagemaat en Hester van Wingerden (bestuur stichting Dordtissimo) en onafhankelijk voorzitter Hans Berrevoets.

 

Voorzitter Berrevoets vindt het vooral positief, dat mensen die op allerlei manieren met de jaren 40-45 en de tijd daarna bezig zijn elkaar hebben gevonden. ,,We willen samen het verleden een plek geven met respect voor elk verhaal.  Nog steeds willen veel mensen over die periode hun verhalen kwijt. Dat blijkt zeker uit de enorme interesse van mensen voor de bombardementen die Dordrecht in oorlogstijd hebben getroffen. We willen die tijd niet vergeten."  

 

Daarnaast heeft de werkgroep er oog voor om de combinatie 4 en 5 mei in Dordrecht levend houden. De voorzitter: ,,We willen zoals dat heet dit op een nieuwe manier toekomst-bestendig maken. We hopen jong en oud voor de nieuwe stedelijke herdenking op 4 mei te interesseren.  De invulling van het programma is nog niet rond. Het is nu toch de tijd om bekend te maken dat Dordrecht een bijzondere stedelijke herdenking rijker is."

 

Poster

 

www.tomsschaakboeken.nl