Ds. Ries van der Zouwen van de Wilhelminakerk:

 Het draait altijd om de ontmoeting tussen mensen

             meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 

De Wilhelminakerk ontplooit veel activiteiten. Activiteiten die aangestuurd worden door visie en ideaal. Ofwel: het gaat wel ergens om. Dominee Ries van der Zouwen wil gelijk de juiste toon raken, als hij praat over het wezen van de kerk op de hoek Blekersdijk/Kon. Wilhelminastraat.

 

Als gebouw heeft de kerk veel historie. In 1898 werd tijdens de kroning van Wilhelmina tot Koningin de eerste paal geslagen voor de gereformeerde kerk. Tegenwoordig behoort de Wilhelminakerk tot de in 2004 gevormde fusiekerk Protestants Kerk Nederland (PKN).

 

Onder het PKN-dak neemt de kerk een eigen, herkenbare plek in. Ds. Van der Zouwen: ,,We willen een kerk in beweging zijn. Het woord dynamiek is passend in dit verband. Het gaat niet om de beweging op zichzelf. De open gemeenschap die de Wilhelminakerk wil zijn, draait altijd om de ontmoeting tussen mensen. We zien elk mens als creatieve uiting van de schepper, een beeld van God. Dat maakt elke ontmoeting interessant en spannend. Het is alsof je voor een kunstwerk staat."

 

Onlangs was in de kerk de succesvolle tweede huiskamerdag met zevenhonderd bezoekers voor allerlei activiteiten en allerlei ontmoetingen. ,,Een dergelijke dag is een goede ontwikkeling. De kerk behoort een huis voor mensen te zijn. Wij richten ons ook op de binnenstad. De kerk is betrokken bij activiteiten, waarbij het echt om mensen gaat. Zo is in de kerk het platform dak- en thuislozen opgericht.”

 

Onderdeel van de huiskamerdag was de geschiedeniskamer. ,,Veertig mensen kwamen langs om hun herinneringen te vertellen bij het bombardement op park Merwesteyn op 24 oktober 1944. Die grote belangstelling verraste ons. Nog zoveel jaren later willen nog zoveel mensen hun verhaal vertellen, dat met hun leven en verdriet verbonden is. Wij vinden dat voor die levensverhalen onze kerk bij uitstek de plek is.  Luisteren naar verhalen van mensen is ook een ontmoeting. Mensen voelen dat zij er zo mogen zijn. De actieve rol is trouwens alleen mogelijk dankzij ongeveer tweehonderd vrijwilligers die op allerlei manieren actief zijn rond de Wilhelminakerk," aldus Van der Zouwen.

 

De kerk maakt gebruik van zijn dubbele rol: de predikant is tevens afgestudeerd als dirigent voor koor en orkest.  Ook is hij afgestudeerd als theoloog op het vak apostolaat, wat onderzoek doet naar het gesprek tussen religie en cultuur, kerk en maatschappij. Dat was mede ook een reden dat de Wilhelminakerk in oktober 2004 met hem in zee wilde.

 

Zo laat de dominee/dirigent koor en orkest in Bachcantates op aansprekende wijze samen klinken in een overvolle kerk.  De muziek, die bijna driehonderd jaar geleden is gecomponeerd, blijkt nog steeds een enorme zeggingskracht te hebben. Tijdens de vierde mei (de dag van de dodenherdenking) wordt een speciale Bachcantate twee keer uitgevoerd: Om 10 uur in de eredienst en vanaf 14 uur als onderdeel van een nieuw stedelijk 4 mei evenement.

 

Ds. Van der Zouwen vindt dit een voorbeeld van hoe de kerk betrokken wil

zijn bij de samenleving en ook juist samenleven wil bevorderen. ,,We willen dynamiek uitstralen van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Dat is voor ons als Wilhelminakerk een duidelijke visie. De Wilhelminakerk is niet alleen een gebouw voor de zondag, maar zeven dagen per week in beweging. Mensen kunnen zich er altijd welkom voelen, zoals zij zijn. Vanuit de weg van geloven die we gaan, geloven we juist in ontmoeting. We hopen dat mensen uit de binnenstad bij ons eens binnen lopen.

 

We hebben een actuele website:  www.dewilhelminakerk.nl. De meest uiteenlopende informatie is erop te vinden. We hopen dat iedereen proeft dat we vanuit onze inspiratie de ontmoeting zoeken met ieder. Dat proberen we gestalte te geven op een bij de tijd passende wijze."

 

(interview in Binnenstadskrant ‘De Poorter’)

 

www.tomsschaakboeken.nl