Nieuws uit de Ontmoetingskerk
in Sterrenburg 2008

 

 

14.12.08  Programma Spoor van Licht op vrijdag 19 december (bijgewerkt)

05.12.08  Kerk is open huis met lage drempels en bijzondere Kerstprojecten
19.11.08 
Engelen en een markt in de Ontmoetingskerk op woensdag 26 nov.
13.11.08  Oud-koster J.Aarnoudse spreekt 18/11 in Sterrenburg over Grote Kerk

06.11.08  Schaker/dominee Guus Oudheusden op weg naar pensioen

30.10.08  Ceders van de Libanon, lezing open huis op 10 november
19.10.08 
Gezamenlijk bezoek aan Catharijneconvent ‘Allemaal engelen’

29.09.08  ”Zorg in geborgenheid” in Open Huis woensdag 8 oktober

24.09.08  Ontmoetingskerk aangepast

14.09.08  “Kijk de Kerk”  Openingsfeest Ontmoetinskerk

10.09.08  Open Huis Ontmoetingskerk in trek bij kerk en buurt

07.09.08  Programma Open Huis Seizoen 2008-2009   

 

 

op deze site meer schaak- en ander nieuws: www.tomsschaakboeken.nl

 

 

 

De Ontmoetingskerk, een open huis met lage drempels en bijzondere Kerstprojecten

 

DORDRECHT De Ontmoetingskerk aan de Slangenburg in Sterrenburg heeft in de maand december aantrekkelijke en bijzondere projecten voor kerk en buurt.

 

Open Huis
Op woensdag 10 december is er, tijdens het twee-wekelijks open huis, een lezing over het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. Tussen 10.00 en 12.00 krijgen aanwezigen uitleg over dit muzikale meesterwerk van de Dordtse musicus Bernhard Nelleke en worden er fragmenten ten gehore gebracht. De toegang is gratis, voor koffie en thee wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 's Middag wordt dit open huis voortgezet met een workshop, waar o.l.v. Ria van der Sluijs kerstdecoraties worden gemaakt. Opgave vooraf is gewenst, maar bij voldoende plek is aanschuiven om 12.30 uur ook mogelijk. Deelname aan deze workshop kost 3 Euro.

 

Voor (groot)ouders en anderen die met kinderen werken heeft het opbouwwerk een eigen kerstmap uitgegeven, getiteld "Lichtsporen". Deze is te koop voor 6 Euro en bevat een schat aan liederen, verhalen, teksten, info over Advent en Kerst, creatieve ideeën en suggesties voor de Viertafel. 

 

Spoor van Licht

Topper onder de evenementen is het jaarlijkse "Spoor van licht", dit jaar op vrijdag 19 december. Honderden mensen (jong en oud) trekken om 18.00 uur met lampionnen en lantaarns door de wijk. Een tocht van drie kwartier, met verrassingen en vol avontuur. Bij de kerk worden deelnemers na de tocht "warm onthaald". Binnen volgt een kort creatief programma en is er een markt. Enkele organisaties vragen uw aandacht of verkopen spullen voor een goed doel. Ook zijn de kerstmappen "Lichtsporen" te koop, evenals boeken en kerstbouwplaten. Van 19.30 tot 20.30 uur wordt het project afgesloten met een kerstgala. Daaraan werken muzikanten mee, het koor Cantate Domino, maar ook een Spoor-van-licht-kinderkoor, samengesteld met kinderen uit groep 3 t/m 6 van verschillende basisscholen. Op woensdag 17 december repeteert het koor, in de Ontmoetingskerk. Natuurlijk is een origineel beeldverhaal onderdeel van het gala en worden er veel bekende kerstliederen gezongen. Iedereen krijgt aan het einde een aandenken mee aan het evenement, dat dit jaar haar vierde editie meemaakt.

Behalve voor deelname aan het kinderkoor zijn de basisscholen van Sterrenburg ook uitgenodigd om kerststallen te maken. Deze worden samengebracht in een kleine expositie, die vanaf 19 december (18.30 uur; Spoor van licht) tot na de zondagviering van 21 december te zien is.

 

Voor informatie, opgave en bestellingen kunt u terecht bij Ria Keijzer, opbouwwerker in de Ontmoetingskerk, tel. 070 - 3191938, ria.keijzer@casema.nl

 

Engelen en een markt in de Ontmoetingskerk van Sterrenburg

 

DORDRECHT - Op woensdag 26 november houdt Riet Kraaijeveld, predikant, een lezing over engelen. Dat gebeurt tussen 10 en 12 uur, tijdens het twee-wekelijkse open huis in de Ontmoetingskerk aan de Slangenburg.

In de ochtend (met een doorloop in de middag, tot 16.30 uur) is er tegelijkertijd een markt. Deze wordt georganiseerd door creatieve dames, die handwerkartikelen en leuke cadeautjes voor de decemberdagen verkopen. 's Middags houden zij een verloting; de opbrengst is voor een goed doel.

Het open huis en de markt zijn bedoeld voor mensen uit de kerk en de buurt.

De Ontmoetingskerk is gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer: de eindhalte van bus 5 en 7 ligt vlak voor het kerkgebouw.

 

Oud-koster Jan Aarnoudse geeft in Sterrenburg presentatie over de Grote Kerk

 

DORDRECHT -  Hij kent de kerk vanaf het water, maar ook kijkend op het water: Jan Aarnoudse. Samen met zijn vrouw Corry is hij jarenlang koster en gids geweest in de Grote Kerk, na een lang leven als schipper. Over 'zijn' kerk kan hij enthousiast vertellen. De Grote Kerk, een monument. Onmiskenbaar het centrum van wat je met recht het cultureel en religieus erfgoed van Dordrecht mag noemen. 

 

Foto mogelijk van M.C. van Dijk, 1979 (uitsnede)

 

Aarnoudse kent alle bijzondere plekken in het gebouw en weet veel over de historie van de kerk en het interieur. Intussen is hij oud-koster, maar nog altijd valt hij in als er een beroep op hem gedaan wordt. Zijn vrouw Corry doet mee in het grote team van gidsen, die gasten in het kerkgebouw rondleiden. En dat zijn er duizenden.

 

Op dinsdag 18 november is Aarnoudse te gast in de Ontmoetingskerk. Tijdens een zogenaamde ZAP-activteit leidt hij ons rond in de Grote Kerk aan de hand van verhalen en beeldopnames. Het belooft een bijzondere lezing te worden.

ZAP is een serie van bijeenkomsten, die staan voor Zingeving, Actieve betrokkenheid en Plezier. Elke avond heeft een verschillend thema, en zo ZAPpen mensen uit de kerk en de omgeving van Sterrenburg om de zoveel tijd naar iets nieuws.

 

De opzet is: u wordt verwacht om 17.30 uur, waarna een eenvoudige maaltijd wordt aangeboden. Dan volgt de presentatie met ruimte voor gsprek en verdere ontmoeting. Om 19.45 uur sluit de bijeenkomst. Wilt u de ZAP-onmoeting bijwonen, mail of bel dan met Ria Keijzer, kerkelijk opbouwwerker in de Ontmoetingskerk,

tel. 070 - 3191938, ria.keijzer@casema.nl.

Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd van drie Euro. Aanschuiven bij de lezing, dus na de maaltijd, is dit keer ook mogelijk: zorg dan dat u er om 18.30 uur bent.

De Ontmoetingskerk is gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer: de eindhalte van de buslijnen 5 en 7 ligt vlak voor het kerkgebouw.    

 

 

Schaker/dominee Guus Oudheusden op weg naar pensioen

 

De kerk in Sterrenburg gaat afscheid nemen in juni 2009 van ds. Oudheusden, die ook in de schaakwereld van de Willige Dame bekendheid geniet. Zijn bericht heeft de volgende tekst:

Er is een tijd van komen en ….

 

Na rijp beraad heb ik besloten om volgend jaar juni (ik word dan 64) met vervroegd emeritaat te gaan. Voor Annelies en mij is dat geen gemakkelijk besluit geweest. Toen ik in 1991 vanuit Culemborg naar Dordrecht kwam was dat een welbewuste keuze. In mijn werk als ziekenhuispredikant heb ik al vroeg de betrekkelijkheid van de verschillende geloofsrichtingen leren inzien.

Daarom zocht ik een gastvrije open gemeenschap die over de grenzen van de eigen kerkmuren heen durfde kijken. Sterrenburg wás (én is) zo’n gemeente die al vroeg het proces van Samen-op-Weg durfde aan te gaan. Het werden goede jaren tot op de dag van vandaag. Veel geleerd, veel gedeeld in lief en leed, veel gelachen, veel plannen gemaakt, veel mensen als vrienden leren kennen.

 

Nu ik het besluit heb genomen besef ik meer en meer hoeveel ik zal missen. Maar dan troost ik mezelf met de gedachte dat dit een goed teken is. En, overigens, het is nog lang geen juni: er staat nog van alles op stapel: het beleidsplan dat in de maak is, de cursus 7+1 over geloven die Ria, Riet en ik in januari-februari organiseren, naast alle andere activiteiten die gewoon doorgaan.

 

Er mag dan ‘een tijd van komen en een tijd van gaan’ zijn, allereerst komt nu de tijd van gewoon doorwerken.

 

Guus Oudheusden

 

 

‘Allemaal engelen’.

 

In het Museum Catharijneconvent in Utrecht is de tentoonstelling over engelen begonnen.

De mogelijkheid bestaat om gezamenlijk een bezoek te brengen.

De datum wordt dinsdag 2 december overdag. Er kunnen 20 mensen mee.

 

Als u zin hebt om mee te gaan, geef u dan op bij:

 

Riet Ouwehand-Struijk, Deimospad 5, tel 6175268, of mstruijk@solcon.nl

 

N.B. In het Open Huis van woensdag 26 november spreekt Ds Riet Kraaijveld over ‘Engelen’

 

"Zorg in geborgenheid"

De Patio te gast in Ontmoetingskerk

 


29.09.08

DORDRECHT  Op woensdag 8 oktober is Martha Bor te gast in het open huis van de Ontmoetingskerk (Sterrenburg). Zij is coördinator van hospice De Patio en vertelt aan de hand van haar ervaringen in het hospice over de begeleiding van mensen in de laatste levensfase.

 

Het open huis is geopend van 10 tot 12 uur en vindt plaats op elke tweede en vierde woensdag van de maand. Allen uit kerk en buurt zijn er welkom voor ontmoeting en gesprek. Tijdens elke bijeenkomst is er een kort thema-programma, verzorgd door mensen met een speciale interesse of met betrokkenheid op een bepaalde organisatie. Koffie, thee en toegang zijn gratis.

 

Deze keer, op 8 oktober, is er voor het eerst een open huis PLUS. Dit betekent dat er een vervolgprogramma wordt aangeboden. Na de lunch is er tot 14.00 uur gelegenheid om o.l.v. ds. Guus Oudheusden door te praten over persoonlijke ervaringen met verlies. Zij die daaraan mee willen doen moeten zelf voor een lunchpakketje zorgen. Voor deelname aan het ochtend- of middagprogramma is opgave vooraf niet nodig.

 

De Ontmoetingskerk is gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer: de buslijnen 5 en 7 hebben hun eindhalte vlak voor het kerkgebouw aan de Slangenburg.  

Informatie: Ria Keijzer-Meeuwse, opbouwwerker in de Ontmoetingskerk (070 - 3191938)

 

 

Ontmoetingskerk aangepast

 

24.09.08

De Ontmoetingskerk aan de Slangenburg in de Dordtse wijk Sterrenburg is uitgebreid en aangepast aan de wensen van deze tijd.  Architect/ontwerper Freek Prins speelde daarbij een belangrijke rol.

In het weekeinde van 20 en 21 september kwamen ook verschillende mensen uit de kring van de Wilhelminakerk een kijkje nemen bij de eens gereformeerd gebouwde kerk in Sterrenburg 3. Op zondagmorgen was er een speciale kerkdienst.

 

In de Ontmoetingskerk kon zeker worden gesproken over een historisch weekeinde. In de inmiddels 42 jaar oude wijk Sterrenburg werd eerst de Hervormde Morgensterkerk gebouwd. Later volgde de Ontmoetingskerk. 

Door de samenwerking tussen Hervormd en Gereformeerd, SOW en later de fusie onder het dak van PKN kwam een zogeheten locatiediscussie op gang. Na een aantal jaren werd gekozen voor één kerkgebouw. De Morgensterkerk werd verkocht.

Om de activiteiten onder één Ontmoetingsdak mogelijk te maken, waren wel extra ruimtes nodig.  Architect Prins wist daarvoor een inpandige oplossing te vinden. Hierdoor ontstond in de kerk een nieuwe, speelse wand. De akoestiek werd ook verbeterd. Tevens werd de kerk voorzien van een lift, waardoor de twee verdiepingen wordt iedereen bereilkbaar zijn geworden. 

Voor de wijk rond de Ontmoetingskerk was het weekeinde van 20 en 21 september zeker een belangrijk moment om terug te kijken, dankbaar te zijn en zeker vooruit te zien op het werk dat nu weer extra goed onder dak is.

Een gelukwens ook op deze plek is meer dan gepast.

 

 

 

“Kijk de kerk”
Openingsfeest Ontmoetingskerk

 

DORDRECHT

De Ontmoetingskerk is grondig verbouwd en klaar voor een nieuwe start. Deze protestantse kerk aan de Slangenburg opent op zaterdag 20 september haar deuren voor mensen uit kerk en buurt. Zij kunnen een kijkje nemen, een drankje nuttigen en genieten van een gevarieerd programma.

 

De Ontmoetingskerk aan de Slangenburg

heeft haar deuren open

 

Om 15.00 uur is de officiële opening, met aansluitend een vossenjacht in de wijk voor kinderen van de basisschool en een muziekfestival in de kerkzaal. De werkgroep “Kunst van geloven”, bekend van eerdere exposities in Dordrecht, verzorgt een tentoonstelling. Ook is er een kijkmarkt, samengesteld door vrijwilligers, over alle activiteiten, kringen, en opbouwwerkprojecten.

 

Als dank aan alle vrijwilligers in het bezoekwerk en in andere activiteiten wordt om 17.00 uur een verrassingsoptreden verzorgd van een half uur. Dit ‘theater’ is ook voor anderen vrij toegankelijk. Om half zes worden ballonnen opgelaten op het Lunenburgplein, en daarna volgt een barbecue.

 

Bamenda

Er zijn leuke spellen. Er is een kleurwedstrijd uitgeschreven. En… wie wil kan knutselen naar Kameroens recept; dit omdat er goede projectbanden bestaan tussen de kerk en Bamenda. Onder het motto ”Delen is vermenigvuldigen” hebben jongere en oudere gemeenteleden meegedaan aan een project, waarbij een tientje geleend geld met eigen talent moest worden vermeerderd. Het geld is besteed aan orthopedische hulp voor kinderen. In de kerk is bij dit openingsfeest beeldmateriaal beschikbaar over dit project en de resultaten.

 

‘Kijk de Kerk’

Tijdens het middagprogramma is er oppas voor de allerkleinste kinderen in de nieuwe soosruimte van de kerk.

Op zondag wordt het weekend afgesloten met een feestelijke kerkdienst, die om 10.00 uur begint en waaraan de band “Imagine” medewerking verleent.   

Het startweekend krijgt als thema mee “Kijk de kerk”. Rond dit thema en alle activiteiten in het komend seizoen is een kleurrijk en informatief “Jaar- en bewaarboekje” uitgegeven, dat te verkrijgen is in de kerk.

 

www.tomsschaakboeken.nl