Maranathakerk in Dubbeldam 

geeft  kunst de ruimte

 

meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 

 

02.03.08

 

DORDRECHT - Kunst van geloven. Dat krijgt vanaf dit weekeinde de ruimte in de Maranathakerk aan de Gravensingel in Dordrecht/ Dubbeldam. De expositie van veertien mensen, die heel verschillende creativiteit laten zien, werd zondag 2 maart geopend na de kerkdienst.

 

Voorgangster Marianne Pompert vindt kunst een belangrijke uiting van diepe inspiratie.  ,,Kunst leeft, want het geeft weer wat mensen beleven. Door beelden heen kunnen mensen zelfs spreken, ook zonder woorden."  Marianne Pompert hecht aan kunst in de brede zin van het woord. ,,We hebben in onze kerkdienst zondagmorgen ook stil gestaan bij het overlijden van onze stadsdichter Jan Eijkelboom. Ik heb in de kerk zijn gedicht ,,De Lege stad"  voorgedragen met als laatste zin: ,,Want mijn behoeder sluimert nooit."

 

Daarmee geeft voorgangster Marianne Pompert gelijk aan, waarom in de kerk kunst zichtbaar wordt gemaakt, zowel in kleur als in vorm.  De organisatie van de expositie is in handen van de stichting Vrienden van de Maranthakerk samen met de werkgroep Kunst van geloven. Deze stedelijke kunstgroep heeft in het najaar ook nog tentoonstellingen in de Wilhelminakerk (Blekersdijk) en de Ontmoetingskerk (Sterrenburg).

 

De groep heeft een geschiedenis van bijna twintig jaar, zo vertelt woordvoerster Lenie Anceaux.  Ds. H.H. Wind, voorganger in Sterrenburg, lanceerde in 1990 het idee om binnen de kerk de kunst een plek te geven. Mensen voelden zich direct aangesproken om hun hobby een extra dimensie mee te geven. Zo ontstond de werkgroep kerk en hobby. Inmiddels zijn de veertien exposanten meer dan hobbyisten. Een groot aantal heeft opleidingen in kunst gevolgd of heeft een academie gedaan. Verschillende deelnemers exposeren regelmatig binnen en buiten Dordrecht. Zij beschouwen kunst als veel meer dan een hobby. Daarom is er gekozen voor de nieuwe naam voor de organisatie: werkgroep Kunst en Geloven.

In de naam blijft wel de doelstelling besloten liggen om mensen te stimuleren om met creatieve vormen uiting te gaan geven aan diepere gevoelens, zo gaf namens de stichting vrienden van de Maranathakerk ook Cora in 't Veld aan.

 

De tentoonstelling van de werkgroep Kunst van geloven in de Maranathakerk is voor en na elke kerkdienst te bezichtingen.

 

Belangstellenden zijn tevens welkom op de zaterdagmiddagen 15 maart, 29 maart, 12 april en 26 april telkens van 14 tot 16 uur.

 

De veertien exposanten en hun techniek

 

Rianda van der Zouwen

Ad Anceau

Lenie Anceaux

Harry Bais

Connie Braanker

Nel Flach

Nel van de Lagemaat

Anneke Spriensma

Dickie Trumpie

Melanie Versteeg

Henny Witt

Annie Vogels

Hennie Bollekamp

Gerda Vroon

 

speksteen

draadfiguren

3D werkstukken

olieverf

keramiek

schilderijen

schilderijen

schilderijen/etsen

3D werkstukken

borduren

schilderijen

speksteen

schilderijen

keramiek

 

Inlichtingen bij:

Dickie Trumpie  078 6175719)

Anneke Spriensma 078 6175781

Lenie Anceaux  078 6174041

 

 

www.tomsschaakboeken.nl