Open Huis Ontmoetingskerk

 

Elke 2e en 4e woensdag van de maand

van 10.00 tot 12.00 in de Ontmoetingskerk

 

07.12.11 Kerstliederen in Open Huis op woensdag 14 december

16.11.11 Veteraan T. Roos spreekt over de Koninklijke Marine

04.11.11 Gevangenenzorg’ in Open Huis op woensdag 9 november

17.10.11 26 okt. op woensdagochtend Rusland in Open Huis

10.10.11 Woensdag 12 okt. Alpenflora in Open Huis

21.09.11 Historische Kalender Dordrecht in Open Huis Ontmoetingskerk

13.09.11 Programma Open Huis Sept. 2011 – Januari 2012

05.09.11 ”Ervaringen van een Indië-veteraan”  Open Huis woensdag 14 sept.

07.06.11Kunst van geloven’ in Open Huis op woensdag 8 juni

19.05.11 Transsylvanië in Open Huis Ontmoetingskerk

02.05.11 Fotoserie Kenia op 11 mei in Open Huis

21.04.11 Vlinders in Ontmoetingskerk

04.04.11 Verbeeld geloof in de veertigdagen naar Pasen

20.03.11 Weizigt Natuur- & Milieucentrum 23 maart in Open Huis Ontm. kerk

06.03.11 Erfgoedcentrum DIEP met beeledmateriaal Dordt 9 maart in Open Huis

14.02.11 23 februari is er Open Huis met regenwoud Australië

10.02.11 Programma Open Huis Voorjaar 2011

30.01.11 Vereniging Dordts Museum in beeld: Open Huis 9 februari

17.01.10 Vrienden van de Witt in Open Huis op woensdag 26 januari

03.01.11 Feestelijk Open Huis op 12 januari

 

Open Huis 2010

Nieuws uit de kerken 2010-2

Nieuws uit de kerken 2010-1

Nieuws uit de kerken 2009-2

Voorgaande berichten te lezen via Dordts Nieuws 2008

 

op deze site meer schaak- en ander nieuws: www.tomsschaakboeken.nl

 

 

 

Kerstliederen op 14 december in Open Huis Ontmoetingskerk

 

07.12.11

Woensdagmorgen 14 december is er weer Open Huis in de Ontmoe-tingskerk aan de Slangenburg 3 in Sterrenburg. Musicus Arie de Bruijn uit Papendrecht zal deze morgen een muzikaal programma verzorgen, waarin hij in een interactief programma bekende kerst-liederen zal laten horen en zingen. Hij zal daarbij ook ingaan op het ontstaan en de ontwikkeling van deze liederen.

 

Iedereen is van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom in dit feestelijke (Kerst) Open Huis. Er is koffie en thee met wat lekkers en gelegenheid voor ontmoeting in een gezellige gastvrije omgeving. 

 

Per openbaar vervoer is de kerk te bereiken via de buslijnen 5 en 7.

De bussen stoppen voor de ingang van de kerk.

 

 

 

 

Veteraan spreekt over Koninklijke Marine

 

16.11.11

Op woensdagmorgen 23 november is de heer T. Roos uit Zwijndrecht de speciale gast in het Open Huis. Hij zal als veteraan vertellen over zijn ervaringen bij de Koninklijke Marine met als thema "Rechtsom of Linksom".

 

Van 10.00 uur tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom in het Open Huis.

Er wordt koffie en thee geschonken en er is gelegenheid voor ontmoeting in een gastvrije omgeving in de Ontmoetingskerk aan de Slangenburg 3 in Sterrenburg.

 

Per openbaar vervoer is de Ontmoetingskerk te bereiken via de buslijnen 5 en 7. De bussen stoppen voor de ingang van de kerk.

 

 

 

Gevangenenzorg onderwerp presentatie in Open Huis Ontmoetingskerk.

 

04.11.11

Op woensdag 9 november is er weer Open Huis in de Ontmoetingskerk in Sterrenburg. Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom. Er is koffie en thee en gelegenheid voor ontmoeting in een gastvrije omgeving. Deze morgen zal mevr. Martine Fortuijn een presentatie houden over het werk van Gevangenenzorg Nederland.

 

Ze zal ingaan op de verschillende soorten zorg die aan gedetineerden en hun relaties (achterban) wordt geboden. Die zorg bestaat onder andere uit bezoekwerk en concrete hulpverlening om het leven weer op de rails te krijgen en uit allerlei cursussen die worden aangeboden om de integratie van ex-gedetineerden te vergemakkelijken. Dit alles kan worden gedaan dankzij de inzet van vrijwilligers in heel Nederland. Zij ondersteunen en begeleiden de gedetineerden ook na het verblijf in de gevangenis.

 

Dit alles vanuit de overtuiging, dat het een Bijbelse roeping  is om de gevangenen en hun familie te bezoeken en te helpen en niet te veroordelen, maar hen als medemensen te zien. Alle activiteiten zijn er op gericht de kans op een succesvolle integratie na detentie te vergroten en herhaling te voorkomen.

 

Het Open Huis duurt tot 12.00 uur. De Ontmoetingskerk aan de Slangenburg 3 is per openbaar vervoer te bereiken via de buslijnen 5 en 7. De bussen stoppen voor de ingang van de kerk.

 

 

 

 

 

Rusland in Open Huis Ontmoetingskerk

 

17.10.11

Woensdag 26 oktober is er weer Open Huis in de Ontmoetings-kerk in Sterrenburg. Deze morgen verzorgt Sander Bos een presentatie over Rusland. Sander heeft een aantal jaren in Rusland gewoond en is Russisch tolk-vertaler.

 

Hij neemt de gasten mee op een treinreis dwars door Rusland en zal zijdelings onderwerpen als cultuur, natuur en geschiedenis aantippen.

 

Van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom in de ontmoe-tingsruimte van de kerk.

Er wordt koffie en thee geschonken, er is gelegenheid voor ontmoeting en een gezellig gesprek in een gastvrije omgeving.

 

De kerk aan de Slangenburg 3 is per openbaar vervoer te bereiken via de buslijnen 5 en 7. De bussen stoppen voor de ingang van de kerk.

 

 

 

 

Alpenflora in Open Huis Ontmoetingskerk.

 

Op woensdag 12 oktober is er weer Open Huis in de Ontmoetingskerk aan de Slangenburg 3 in Sterrenburg. Van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de kerk.

 

Deze morgen is Dick Apon de speciale gast. Hij zal aan de hand van prachtig beeldmateriaal vertellen over de Alpenflora van voornamelijk Tirol en de Italiaanse Alpen.

 

Naast foto's van bloemen zal hij ook landschapsfoto's en foto's van vlinders laten zien. Door de vele vakanties die hij daar heeft doorgebracht en zijn grote passie voor de natuur, heeft Dick Apon een prachtige collectie foto's kunnen maken.

 

Ook deze morgen staat de koffie of thee weer klaar en  is er gelegenheid voor ontmoeting ,een fijn gesprek of het maken van nieuwe contacten .

Per openbaar vervoer is de kerk te bereiken via de buslijnen 5 en 7. De bussen stoppen voor de ingang van de kerk.

 

 

 

Historische kalender Dordrecht in Open Huis Ontmoetingskerk.

 

21.09.11

Woensdag 28 september is er weer Open Huis in de Ontmoetingskerk aan de Slangenburg 3 in Sterrenburg. Van 10.00 uur tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom , er is koffie en thee en gelegenheid voor ontmoeting en gezellig samen zijn. 

Deze morgen verzorgt Hans Berrevoets een presentatie over de Dordtse Historische kalender die door hem is bedacht.

 

Erfgoedcentrum DiEP heeft de verjaardagskalender van de stad geadopteerd.  Iedereen kan gebeurtenissen uit het verleden voor de toekomst nomineren om niet te vergeten. 

 

Vermeldingen zijn soms aanleiding tot activiteiten, zoals in december het Godfried Bomans-weekeinde. De populaire schrijver begon in 1936 zijn eerste boek Pieter Bas in Dordrecht. 

De Bieb heeft het Bomansweekeinde geadopteerd.

 

Tevens is Hans Berrevoets voorzitter van het Platform Stedelijke herdenking.

De kalender is een middel om het collectief geheugen van de Dordtenaren te voeden. Je eigen verhaal, je eigen wortels kennen helpt je thuis te voelen in je eigen omgeving, je eigen stad. 

De historie bepaalt mee het DNA van Dordrecht.

 

Er wordt ook aandacht gevraagd voor het jaar 2016, waarin het vijftig jaar geleden is dat de eerste bewoners van Sterrenburg, van huizen aan de Eddingtonweg, hun huissleutel kregen.

Berrevoets zal in gaan op de mogelijkheden om vijftig jaar Sterrenburg te vieren.

 

De kerk is per openbaar vervoer te bereiken met de buslijnen 5 en 7. de bussen stoppen voor de ingang van de kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Huis Start Seizoen 2011 – 2012 met:

 

Ervaringen van een Indië-veteraan

 

 

05.09.11

Op woensdagmorgen 14 september start het nieuwe seizoen van het Open Huis in de Ontmoetingskerk in Sterrenburg.

 

Van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom in de ontmoetings-ruimte van de kerk. Er is koffie en thee en gelegenheid voor ontmoeting en een goed gesprek.

Speciale gast deze morgen is Ing. G. de Jong uit Zwijndrecht, die een lezing verzorgt met als onderwerp :

 

Ervaringen van een Indië-veteraan in de periode 1945 tot en met 1950 in voormalig Nederlands-Indië. (Indonesië).

 

Aanvankelijk werden in 1944 en 1945 bij de Nederlandse Krijgsmacht vrijwilligers gevraagd om samen met de geallieerden Nederlands-Indië te bevrijden van de Japanners.

Toen in augustus 1945 Japan capituleerde werd de opdracht gewijzigd in het brengen van orde en vrede in Nederlands-Indië, omdat er geen bestuur was en het landsbestuur van voor de oorlog niet in functie was. 

 

Inmiddels had Soekarno samen met Hatta de Republiek Indonesië  gevormd onder protest van de Nederlandse Regering. De door de Indonesiërs gevormde troepen gingen de Nederlandse militairen bestrijden om een complete zelfstandigheid te verkrijgen. Deze strijd duurde tot eind 1949 toen de Nederlandse regering onder druk van o.a. Amerika Indonesië de volledige zelfstandigheid verleende. 

Inmiddels hadden ongeveer 6300 Nederlandse militairen het hoogste offer gebracht.

 

In de genoemde periode was Ger de Jong als pelotonscommandant ingedeeld bij de 1ste Divisie "7 december ", die als operatiegebied West-Java had. 

Ing. G. de Jong is res. kap. der Grenadiers b.d., Ere-voorzitter VOMI-Zuid-Holland-Zuid (Vereniging Oud Militairen Indië-en Nieuwe Guinea-gangers Zuid-Holland-Zuid), Vice-voorzitter Bond van Wapenbroeders afdeling Zuid-Holland-Zuidoost en lid Veteranencomité Zwijndrecht.

 

De kerk aan de Slangenburg 3 is per openbaar vervoer te bereiken via de buslijnen 5 en 7. de bussen stoppen voor de ingaan van het kerkgebouw ( naast de Jumbo supermarkt)

 

 

 

“ KUNST VAN GELOVEN ”

in Open Huis Ontmoetingskerk.

 

07.06.11

Op woensdagmorgen 8 juni zal er in het Open Huis in de Ontmoetingskerk extra aandacht worden gegeven aan de tentoonstelling “KUNST VAN GELOVEN “.

 

Verschillende deelnemers aan de expositie zullen iets vertellen over het tot stand komen van hun werkstuk en hun beweegredenen om het op deze wijze vorm te geven.

Het thema van de expositie is “HOOP “.

 

Van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom. Er is koffie en thee en gelegenheid voor gezellig contact en een fijn gesprek. Ook is er een boekentafel.

 

Per openbaar vervoer is te kerk te bereiken via de buslijnen 5 en 7. De bussen stoppen voor de ingang van de kerk aan de Slangenburg 3.

 

 

Transsylvanië (Roemenië) in Open Huis Ontmoetingskerk.

 

19.05.11

Op woensdag 25 mei is er weer  Open Huis in de Ontmoetings-kerk in Sterrenburg. Réka Deuten Makkai, die in Transsylvanië geboren en opgegroeid is, zal een korte inleiding geven tot de geheimen van Transsylvanië van de 20e eeuw. Réka is kunst-historicus met als specialisatie moderne en hedendaagse kunst.

 

Aan de hand van  20 kunstwerken en 20 levensverhalen schept Réka een kleurrijk, aangrijpend, complex en intiem beeld van de boeiendste provincie van Roemenië.

 

De ontmoetingsruimte van de kerk is open van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Het Open Huis biedt u de gelegenheid voor een ontspannen en gezellige morgen.

 

De kerk aan de Slangenburg 3 is per openbaar vervoer te bereiken via de buslijnen 5 en 7. De bussen stoppen voor de ingang van de kerk.

 

 

 

 

Kenia in Open Huis Ontmoetingskerk

 

Natuurfotograaf Hans van Wijk: Kenia

 

02.05.11

Op woensdagmorgen 11 mei is er Open Huis in de Ontmoetingskerk in Sterrenburg. Natuurfotograaf Hans van Wijk uit Gorinchem zal een fotoserie met toelichting laten zien over zijn reis naar Kenia.

 

Hij legde er in augustua in de Masai Mara het spektakel vast van de trekkende gnoes en zebra’s, vergezeld door de grote roofdieren. De reis ging verder door het Samburu Game Reserve,wat een enorme rijkdom aan vogels herbergt. Via de bergen rond Mount Kenya ging het naar het wereldberoemde Lake Nakuru, vooral bekend door de Lesser Flamingo’s en vele zoogdier-soorten. Ook werd het voor vogelaars beroemde meer Lake Baringo bezocht.

 

Iedereen is van 10.00 - 12.00 uur van harte welkom in de kerk aan de Slangenburg 3.

De bussen van de lijnen 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk.

 

 

Vlinders in Ontmoetingskerk

 

21.04.11

Tijdens het Open Huis op woensdagmorgen 27 april in de Ont-moetingskerk in Sterrenburg zal Cees Mastenbroek, IVN-natuurgids en natuurfotograaf, een presentatie over vlinders geven. Het gaat over dagvlinders uit de regio en ook over hoe vlinders een inspiratiebron kunnen zijn  voor kunst en poëzie, voor decoratie en in de commercie.

 

foto Cees Mastenbroek

 

De plaats van vlinders in het dierenrijk en de levenscyclus komen aan bod, geïllustreerd met eigen foto’s.

Iedereen is welkom vam 10.00 tot 12.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk , er is koffie en thee en gelegenheid voor ontmoeting  en gezellig samen zijn.

De kerk aan de Slangenburg 3 is per bus te bereiken via de lijnen 5 en 7. De bussen stoppen voor de ingang van de kerk.

 

 

Open Huis met Verbeeld geloof in de Veertigdagen naar Pasen.

 

04.04.11

Woensdagmorgen 13 april is er weer Open Huis in de Ontmoetings-kerk  aan de Sangenburg 3 in Sterrenburg. Van 10.00 uur tot 12.00 uur is iedereen welkom in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Er wordt koffie of thee geschonken en er is gelegenheid voor ontmoeting en gezellig samen zijn.

 

Wijkpredikant Cees Streefkerk zal in dit Open Huis een presentatie houden met als onderwerp Verbeeld geloof in de Veertigdagen naar Pasen.

 

Per openbaar vervoer is de kerk te bereiken via de buslijnen 5 en 7. De bussen stoppen voor de ingang van de kerk.

 

 

Weizigt Natuur- & milieucentrum in

Open Huis Ontmoetingskerk

 

 

20.03.11

Op woensdag  23 maart is er weer Open Huis in de Ontmoetingskerk in Sterrenburg. Speciale gast deze morgen is Saskia den Ouden van het Weizigt Natuur-& milieucentrum.

 

In haar presentatie gaat ze in op de vraag wat Weizigt doet , wat het de inwoners van Dordrecht te bieden heeft, hoe  de nieuwe stadsboerderij eruit ziet en waarom dit een duurzaam gebouw is. Men krijgt deze morgen een voorproefje op de officiële opening op 23 april.

Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom , er is koffie en thee en de morgen duurt tot 12.00 uur.

De kerk staat aan de Slangenburg 3 en de bussen van lijn 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk.

 

 

Erfgoedcentrum Diep met beeldmateriaal Dordrecht in Open Huis Ontmoetingskerk

 

Woensdagmorgen 9 maart is er weer Open Huis in de Ontmoetings-kerk  aan de Sangenburg 3 in Sterrenburg.

Deze morgen zal er beeldmateriaal worden vertoond uit het archief van Erfgoedcentrum Diep over Dordrecht vanaf de jaren  50 van de vorige eeuw.

 

Van 10.00 uur tot 12.00 uur is iedereen welkom in de ontmoetings-ruimte van de kerk.

Elke 2e en 4e woensdagmorgen van de maand is er Open Huis. Er wordt koffie of thee geschonken en er is gelegenheid voor ontmoeting en gezellig samen zijn.

Per openbaar vervoer is de kerk te bereiken via de buslijnen 5 en 7. De bussen stoppen voor de ingang van de kerk.

 

Informatie over DiEP: http://www.erfgoedcentrumdiep.nl/

 

 

Open Huis Ontmoetingskerk

met regenwoud Australië

 

Woensdag 23 februari is er weer Open Huis in de Ontmoetingskerk in Sterrenburg. Van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen welkom. Er is koffie en thee en gelegenheid voor een gezellig praatje of een goed gesprek. Speciale gast deze morgen is Piet Wentzel.

 

Hij geeft een presentatie met woord en beeld over het regenwoud van noord-oost Australië, speciaal het gebied rondom Cairns in Queensland, wat recentelijk nog werd getroffen door de cycloon Yasi. Prachtige beelden laten de indrukwekkende schoonheid en variatie van de natuur daar zien.

 

De Ontmoetingskerk aan de Slangenburg 3 is per openbaar vervoer te bereiken via de buslijnen 5 en 7. De bussen stoppen voor de ingang van de kerk, die staat naast de nieuwe, pas geopende Jumbo supermarkt.

 

‘Vereniging Dordrechts Museum in beeld’

in Open Huis Ontmoetingskerk.

 

30.01.11

Op 9 februari is er weer Open Huis in de Ontmoetingskerk in Sterrenburg.

Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur is iedereen welkom . Er is koffie en thee en gelegenheid voor ontmoeting.

 

Speciale gasten deze morgen zijn Geesken Bloemendal-ter Horst en Hans van Lelieveld van de Vereniging Dordrechts Museum. Nu het Dordrechts Museum sinds eind vorig jaar na een lange periode van verbouwing weer open is, staat ook de Vereniging Dordrechts Museum weer volop in de belangstelling. In de presentatie wordt ingegaan op het ontstaan van de Vereniging en de plaats die ze nu in neemt in Dordrecht.

De Ontmoetingskerk staat aan de Slangenburg 3 en de buslijnen 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk.

 

 

 

Vrienden van de Witt in Open Huis Ontmoetingskerk op 26 januari.

 

17.01.10

 

Woensdag 26 januari is er weer Open Huis in de Ontmoetingskerk aan de Slangenburg 3 in Sterrenburg. Speciale gast deze morgen is dhr. Christian Melsen van de vereniging Vrienden van De Witt, die een presentatie zal verzorgen.

 

De Dordtse broers Johan en Cornelis de Witt hadden in hun eigen tijd nationale, zo niet internationale faam. Zij werkten samen met Michiel de Ruyter, hielden Nederland 20 jaar buiten oorlog en installeerden een regering van burgers. Uniek vergeleken met andere landen in die tijd. Helaas zijn deze markante staatsmannen nu bij een groot deel van de Nederlanders vergeten. Reden voor hun "fans" om in 2005 de vereniging Vrienden van De Witt op te richten.

Voorzitter Christian Melsen zal in zijn presentatie ingaan op het leven van de broers, hun glorietijd en hun jammerlijke ondergang in het beruchte Rampjaar 1672. Melsen zal betogen dat De Witt zich wist los te maken uit de regentenklasse door het belang van de republiek in zijn politiek steeds meer boven het beoogde gewin voor zijn eigen 'achterban' te stellen. Dit bracht hem tegelijkertijd in toenemende mate in conflict met (vooral de Amsterdamse) regenten en bleek helaas een van de belangrijkste aanleidingen voor het einde van zijn loopbaan en leven.

Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom, er is koffie en thee en gelegenheid voor ontmoeting . Het Open Huis duurt tot 12.00 uur en per openbaar vervoer is de kerk te bereiken via de buslijnen 5 en 7. De bussen stoppen voor de kerk.

 

 

Feestelijk Open Huis in Ontmoetingskerk

12 januari 2011  Lezing “Et cetera” met muziek!

 

03.01.11   Zie ook Poster

“et cetera”: een verklaring van alledaagse woorden.

Het Open Huis begint het nieuwe jaar feestelijk met een lezing door Percival Stubbs, met muzikale medewerking van harpiste Minou den Hals.

Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom in de Ontmoetingskerk aan de Slangenburg 3 in Sterrenburg, er is koffie of thee en  gelegenheid voor ontmoeting. Vanaf 10.30 uur begint het programma, wat na een korte pauze tot ongeveer 12.00 uur zal doorlopen, waarna er nog gelegenheid is om kennis te maken met de auteur en de harpiste  en om nog wat na te praten. Per openbaar vervoer is de kerk te bereiken met de buslijnen 5 en 7, die stoppen voor de ingang van de kerk.

 

 

Percival Stubbs

We staan er eigenlijk niet bij stil maar veel uitdrukkingen en woorden die wij dagelijks uitspreken of lezen in de kranten zijn afkomstig uit het Grieks en Latijn. Toen de Romeinen in de eerste eeuw v. Chr. aan de macht waren in ons land, kwamen de Germanen in contact met deze taal. De Romeinen die Latijn spraken, hadden namelijk vele woorden van de Grieken overgenomen, nadat zij in 146 v. Chr. Griekenland hadden ingenomen. Vele woorden hebben wij dan ook letterlijk overgenomen of zijn iets aangepast.

In dit boek (ISBN 978-90-8891-0159) wordt onder elk woord uitgelegd wat het betekende in de oudheid. Ook worden er citaten genoemd die wij vandaag de dag nog steeds gebruiken en zullen de gewoontes en laatste woorden van beroemde keizers de revue passeren. De auteur van dit boek zal u door deze lezing meer inzicht verschaffen in de achtergrond van onze woorden. Tevens zal de auteur aangeven dat de beroemde filosofen Socrates, Plato en Aristoteles diepe sporen hebben nagelaten in het Westerse denken over mens en samenleving.

 

Minou den Hals, harpiste.

Zij studeert momenteel aan het Rotterdams Conservatorium, Codarts, bij docente Saskia Kingma.

Voor zij aan haar studie begon volgde zij al diverse harpcursussen en masterclasses. Een Zuid-Amerikaanse harpcursus bij Alfredo Rolando Ortiz een klassieke masterclass aan het Koninklijk conservatorium Den Haag, bij Isabella Perez en twee harpcursussen bij Park Stickney en Rosetty de Ruiter. Minou won diverse prijzen bij verschillende concoursen. Zoals in 2008 tijdens de Maassluisse muziekweken; daar kende de jury haar de 1e prijs toe als zijnde de beste muzikant. Haar andere prijs mocht ze in ontvangst nemen voor de mooiste uitvoering van een Nederlandse componist.

2009 aanmoedigingsprijs Prinses Christina concours.

2009 Wergelmir muziekfestival.

 

Websites Dordtse kerken etc.

 

www.dewilhelminakerk.nl

 

Wilhelminakerk

www.geloofindordrecht.nl 

Gereformeerde Kerkbode 2009

 

www.grotekerk-dordrecht.nl

Grote Kerk

 

www.katholiekdordrecht.nl

Katholieke parochies

 

www.kerkenvandordrecht.nl

Gezamenlijke kerken

 

www.rvkdordrecht.nl 

Raad van Kerken

 

www.waalsekerken.nl

 

Waalse Hervormde Gemeenten

 

 

 

www.tomsschaakboeken.nl