Persbericht

Succesvolle integratie-inspanningen belonen met prijs

Dit jaar reikt de gemeente voor het eerst de Stimuleringsprijs voor integratieprojecten uit. Wethouder J.W Spigt van Integratie reikt de prijs op 10 december uit aan de instelling of organisatie die zich opvallend heeft ingezet voor de integratie van bewoners in Dordrecht. De prijs is ook bedoeld om het (vrijwilligers)werk dat in Dordtse migrantengemeenschappen wordt gedaan zichtbaar te maken en waardering daarvoor uit te drukken. Deze Stimuleringsprijs is onderdeel van het gemeentelijke Actieprogramma Integratie.

“Er zijn in Dordrecht veel organisaties die zich inzetten voor integratie en het bevorderen van participatie door migrantengroepen. Veel van deze projecten zijn succesvol en kunnen ter inspiratie van andere organisaties gelden”, aldus de wethouder.
 
De Stimuleringsprijs Integratie wordt samen met de Vrijwilligersprijs uitgereikt op de Internationale Vrijwilligersdag op 10 december in Schouwburg Kunstmin.

Criteria
De criteria die de gemeente hanteert voor projecten die in aanmerking komen, zijn:
1.      Het vrijwilligerswerk moet binnen de geografische grenzen van de gemeente Dordrecht gebeuren;
2.      De instelling, organisatie, groep of project moet een rechtspersoonlijke status hebben;
3.      Het project moet een aantoonbare bijdrage leveren aan participatie, ontmoeting en dialoog;
4.      Het project heeft geleid tot samenwerking tussen verschillende organisaties of groepen in de stad;
5.      Het project is vernieuwend, het heeft bijvoorbeeld moeilijk bereikbare groepen bereikt, het heeft geleid tot toeleiding naar scholing en werk.
 
Jury
Een selectiecommissie selecteert op grond van de criteria drie projecten. De genomineerde instellingen/organisaties presenteren de projecten vervolgens aan de jury die uiteindelijk de winnaar kiest. De jury bestaat uit wethouder Integratie Hans Spigt, de voorzitter van de Dordtse Integratie Adviesraad Orhan Zengin en Sieto Zeeman van RTV Dordrecht. Er zullen nog twee juryleden de inzendingen beoordelen. Wie dit zijn, is op dit moment nog niet bekend.
 
Prijs
De gemeente Dordrecht stelt voor de Stimuleringsprijs Integratie een bedrag van € 2.500,-- beschikbaar. 
 
Aanmelden vóór 1 oktober
Projecten of mensen die een project willen voordragen, kunnen een aanmeldingsformulier opvragen bij de sector Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon (078) 639 6348 of per e-mail: sv.voncken@dordrecht.nl. Het is ook mogelijk om een formulier te downloaden op www.dordrecht.nl/samenleven. U kunt tot 1 oktober 2007 uw project inzenden.

 

www.tomsschaakboeken.nl