Dordrecht wil gezonde wijken en sterke sportverenigingen

meer (schaak) -nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 


persbericht

Dordrecht en het Rijk gaan extra investeren in sportieve en gezonde wijken en sterke sportverenigingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag een verklaring aan het Rijk afgegeven om de samenhang te versterken tussen School in de Samenleving (SiS), sport en cultuur. Hiermee wil het college tussen 2008 en 2012 maximaal negentien combinatiefuncties creëren voor mensen die werkzaam zijn op meerdere vakgebieden. De gemeente sluit voor deze regeling aan bij de landelijke ‘Impuls Brede scholen, Sport en Cultuur’.

 

Door het afgeven van de verklaring kan Dordrecht in 2008 starten met negen fulltime combinatiefuncties. Dit zijn functies voor professionals die bij één werkgever in dienst zijn, maar voor meerdere sectoren werken. Het gaat bijvoorbeeld om vakleerkrachten die naschoolse sportactiviteiten organiseren en werkzaam zijn bij een sportvereniging. Het is de bedoeling dat deze professionals in samenwerking met bureau Sportstimulering en het onderwijs in Dordrecht het sport- en cultuuraanbod op scholen in het primair en voortgezet onderwijs gaan uitbreiden. Daarnaast ligt er een taak om het dagelijkse aanbod van sport en beweging op en rond scholen te stimuleren en om jongeren tot 18 jaar vertrouwd te maken met kunst en cultuur.

 

Het college wil het komende jaar gebruiken om de behoefte voor verdere combinatiefuncties in beeld te brengen. Burgemeester en wethouders willen onder andere bekijken of het mogelijk is om overeenkomsten te sluiten met lokale partijen. Op basis van die analyse doet het college een voorstel aan de gemeenteraad voor mogelijk extra geld. In combinatie met de financiering van het Rijk is het mogelijk om van negen combinatiefuncties in 2008 naar negentien functies in 2012 te groeien. De totale kosten hiervoor zijn 406.000 euro in 2008 oplopend naar maximaal 860.000 in 2012. Het Rijk financiert de 406.000 euro die met het eerste jaar gemoeid is. In de daarop volgende jaren worden de kosten gedeeld.
 
Dordt Sport
De financiële injectie om de samenhang tussen brede scholen, sport en cultuur te versterken is een verdere uitwerking van de gemeentelijke sportspeerpunten om te werken aan sportieve en gezonde wijken en sterke sportverenigingen. Dordrecht heeft op basis van het beleidskader Dordt Sport 2006-2010 vijf speerpunten geformuleerd: sportieve en gezonde wijken, sterke verenigingen, aantrekkelijke accommodaties, ruimte voor talent en aansprekende (sport)evenementen.

 

 

www.tomsschaakboeken.nl

S