Persbericht

 

Opvanghuis voor daklozen lijkt haalbaar

Een hostel, een opvanghuis voor verslaafde daklozen die nu vooral op straat leven en slapen, is een welkome aanvulling op bestaande voorzieningen op het terrein van maatschappelijke zorg in de Regio Zuid-Holland Zuid en lijkt financieel haalbaar. Dit blijkt uit overleg tussen de betrokken instellingen voor maatschappelijke zorg, de gemeente Dordrecht en zorgkantoor Waardenlanden. B&W stelt de gemeenteraad voor de komende maanden te werken aan een samenwerkingsovereenkomst.

De laatste voortgang rondom het hostel werd eind 2005 gemeld. Leger des Heils, De Grote Rivieren, Bouman GGZ hebben nadien aanvullend onderzoek gedaan naar de omvang en samenstelling van de groep, hun leefsituatie en hulpbehoefte. Bij de instellingen zijn 100 mensen bekend die voldoen aan het profiel; hiervan zouden er 60 in staat zijn in een hostel te wonen en zouden 29 personen dat ook daadwerkelijk willen. Geïnterviewde ‘zorgmijders’ geven aan dat een eigen kamer in een huis waar 24 uur per dag toezicht en begeleiding is, maar waar behandeling in eerste instantie niet wordt verplicht, veel innerlijke rust en zelfvertrouwen kan opleveren. De acceptatie van hulp is volgens enkelen groter als de woonsituatie is verzekerd.

 

Een hostel is een AWBZ-erkende voorziening waarvoor erkenning moet worden aangevraagd bij het ministerie van VWS. Dit is mogelijk nu het zorgkantoor het initiatief ondersteunt. Het gaat om een hostel met 24 plaatsen. De jaarlijkse verblijfkosten worden geraamd op 950.000 euro en de jaarlijkse behandelkosten op 650.000 euro. De investeringskosten zijn nog niet bekend.

 

Wat is een hostel?

Een hostel is een voorziening om verslaafde dak- en thuislozen op te vangen bij wie verschillende behandelmethoden herhaaldelijk zijn mislukt. Meestal is er ook sprake van psychosociale of psychiatrische problematiek. Opvang is veelal niet mogelijk, omdat drugsgebruik binnen de instelling niet is toegestaan en/ of behandeling te snel wordt ingebracht.

 

Een hostel kan de overlast van dak- en thuislozen op straat beperken en hen een vaste woonplek bieden. Het kan ook een bijdrage leveren aan het capaciteitsprobleem van het slaaphuis van het Leger des Heils. Voor de daklozen zelf is het een laagdrempelige voorziening waarin de nadruk ligt op het bieden van structuur, beheer en opvang  en niet direct op hulpverlening en behandeling. Doordat een woonsituatie is verzekerd en cliënten er rust vinden, is de kans op hulpverlening of behandeling wel groter.

 

 

Dordrecht, 18 september 2007

Redactie

Karin Notenboom
Communicatie

telefoon (078) 639 6908

Informatie