Gemeente publiceert feiten en cijfers Antilliaanse Dordtenaren


Antilliaanse Dordtenaren doen mee

meer (schaak) -nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 


persbericht

Het aantal Antilliaanse jongeren met een bijstandsuitkering is sterk gedaald. Dat blijkt uit de factsheet Antilliaanse Dordtenaren. Het Sociaal Geografisch Bureau in Dordrecht heeft cijfers over bevolking, migratie, werkloosheid en criminaliteit onder Antilliaanse Dordtenaren in een overzicht (factsheet) verzameld. Daarnaast is onderzoek gedaan naar het totale ondersteuningsaanbod voor Dordtse Antilliaanse tienermoeders.

 

Eerste feiten en cijfers 2007

 

  • Dordtse Antillianen wonen vooral in Dordt-West
  • Er vertrekken meer Antilliaanse Dordtenaren dan er binnen komen. 
  • Dordtse Antillianen zijn relatief jong, bijna de helft is jonger dan 24. Dat is voor de totale Dordtse bevolking een derde. 
  • Vier op de tien Dordtse Antillianen leven in een eenoudergezin. Dat is voor de totale Dordtse bevolking een op de tien. 
  • De criminaliteit onder Antilliaanse Dordtenaren blijft hoog, maar daalt licht sinds 2004. 

In 2008 volgen nog twee factsheets. Naast gegevens de over bevolking, migratie, werkloosheid en criminaliteit, worden ook onderwijsgegevens meegenomen. De factsheet hier is te downloaden:

Factsheet_I_Antilliaanse_Dordtenaren_-30-11-2007.pdf 

 

Meer Antilliaanse jongeren in trajecten naar werk of opleiding
Projectcoördinator Marjan Middelburg van Route 23, dat samenwerkt met het Antillianenprogramma is hoopvol over de cijfers: “Wij zien dat meer jongeren aan het werk gaan, maar wij zien ook dat we er nog lang niet zijn.
Teveel jongeren met meervoudige problemen vallen nog buiten te boot.” Route 23 is een samenwerking van verschillende ketenpartners die als doel hebben schooluitval en werkloosheid onder jongeren te bestrijden. Route 23 heeft onlangs een team van coaches geïnstalleerd dat Antilliaanse jongeren met meervoudige problemen gaat helpen bij het afmaken van hun trajecten naar een baan of een opleiding.
 
Aandacht voor Antilliaanse tienermoeders
Naast het feitenoverzicht met cijfers presenteert het SGB ook de eerste van een serie verdiepingsstudies. De eerste studie betreft Antilliaanse tienermoeders in Dordrecht. In de studie is gekeken naar de achtergronden van tienermoederschap dat onder Antillianen vaker voorkomt dan bij andere groepen. Uit het onderzoek komen aandachtspunten naar voren van de hulpverlening aan Antilliaanse tienermoeders, zoals de schuldenproblematiek. “De gemeente voert samen met partners beleid uit dat ook gericht is op jonge Antilliaanse moeders. Wat we hieruit concluderen is dat we voorlopig specifieke arrangementen voor deze moeder moeten voortzetten.”, aldus Karoll Kock, projectleider van het programma Antilliaanse Dordtenaren doen mee’ van de gemeente Dordrecht. De factsheet is uitgebracht in opdracht van dit programma.

 

www.tomsschaakboeken.nl

S