College kiest voor bebouwing Zuidpolder

Kwaliteit in wonen, werken en voorzieningen centraal in toekomstvisie Dordrecht 2020

op deze site meer schaak- en ander nieuws: www.tomsschaakboeken.nl

 

 

 

 

08.12.08
De Zuidpolder wordt een gebied met duurdere woningen in een groene landelijke sfeer. De Bovenpolder wordt geen woningbouwlocatie, maar blijft tot zeker 2020 behouden als open polder. Het stadsbestuur investeert in moderne en innovatieve bedrijventerreinen, zoals de Westelijke Dordtse Oever. Dit staat in de structuurvisie Dordrecht 2020, de ruimtelijke toekomstvisie voor Dordrecht tot 2020 waarmee het college van Burgemeester en Wethouders vandaag heeft ingestemd. De gemeenteraad moet de structuurvisie Dordrecht 2020 nog goedkeuren. 

 

Groen en natuur
Naast het accent op wonen en werken is er in de plannen voor Dordrecht tot 2020 ook veel aandacht voor groen en natuurontwikkeling. Met nieuwe groene ‘stadslinten’ in Wielwijk en Dubbeldam komt het groen verder de stad in. In het buitengebied komt in De Nieuwe Dordtse Biesbosch ruim 800 hectare aan nieuwe natuur- en recreatiegebieden.


Ook een goede doorstroming van het verkeer krijgt veel ruimte in de toekomstplannen voor Dordrecht. De gemeente wil eerst de afwikkeling van het verkeer aan de oostkant van de stad (in en rond Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg) opgelost hebben, voordat er in de Zuidpolder gebouwd gaat worden. Uit onderzoek blijkt dat aanpassing van de Provincialeweg de beste oplossing is voor de huidige verkeersproblemen. Daarbij denkt de gemeente onder andere aan het slimmer organiseren van de verkeersstromen op de Provincialeweg.


Ruimte bieden aan bedrijven en bedrijvigheid is belangrijk voor de toekomst van Dordrecht, zo staat in de structuurvisie. Zo moet het bedrijvengebied Westelijke Dordtse Oever zorgen voor een versterking van de economie en werkgelegenheid van de Dordtse regio.


Met de structuurvisie Dordrecht 2020 wil het college van B&W de kwaliteit verhogen van het gebruik van de ruimte in de stad. Het college legt de structuurvisie met de inspraakreacties die daarop zijn binnengekomen, binnenkort voor aan de gemeenteraad. Het is de gemeenteraad die begin 2009 uiteindelijk een definitief besluit neemt over de structuurvisie en de inspraakreacties. Meer informatie over de structuurvisie
is te vinden op www.dordrecht.nl/dordrecht2020.

 

www.tomsschaakboeken.nl