Dordrecht komt met maatregelenpakket aanpak alcoholgebruik jongeren

op deze site meer schaak- en ander nieuws: www.tomsschaakboeken.nl

 

 

 

 

19.12.08
Bewustwording van de jeugd van de risico’s van alcohol, acties gericht op uitgaanspubliek en verstrekkers van alcohol en de campagne ‘De Gezonde Sportvereniging’ vormen de hoofdmoot van de ‘Aanpak overmatig alcoholgebruik jongeren’. Hiermee wil het college van B&W bereiken dat jongeren tussen de 10 en de 23 jaar láter beginnen met drinken en mínder drinken

 

De acties zijn een intensivering van het beleid dat Dordrecht op dit terrein al heeft. Deze intensiveringen zijn nodig. Weliswaar steekt het gebruik van alcohol onder Dordtse jongeren gunstig af tegen de landelijke cijfers, maar het feit dat te veel jongeren al op zeer vroege leeftijd starten met drinken, dat er door jongeren steeds meer wordt gedronken en dat één op de tien jongeren tot de categorie ‘zware drinkers’ behoort, maakt de situatie zorgelijk. Genoeg redenen om meer te doen aan de aanpak van het alcoholgebruik onder Dordtse jongeren.
 
De raadscommissie van de gemeenteraad vroeg het college in oktober 2008 om met een concrete aanpak te komen. De raadscommissie vroeg daarbij nadrukkelijk om acties die op korte termijn uit te voeren zijn. Aanleiding was de behandeling van het meerjarenbeleidplan ‘Gezondheid in Dordrecht’ met als speerpunt ‘alcoholgebruik bij jongeren’.
 
Combinatie maatregelen
De notitie ‘Aanpak overmatig alcoholgebruik jongeren 2008-2010’ is het antwoord op de vraag van de raadscommissie en bevat drie samenhangende uitvoeringspakketten om het alcoholgebruik terug te dringen. Het verschil tussen de pakketten zit in de intensiteit en daarmee de kosten. In elk pakket zitten maatregelen die zijn gericht op zowel preventie als handhaving/regelgeving. En op zowel jongeren, opvoeders als alcoholverstrekkers. Alcoholpreventie blijkt namelijk het meest effectief als interventies worden ingezet op meerdere fronten tegelijk.

Het college stelt de raad voor het volgende pakket aan maatregelen uit te werken:

  • Invoering van het preventieprogramma De Gezonde School en Genotmiddelen in de hoogste klassen van het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs loopt al een dergelijk programma.
  • Een campagne De Gezonde Sportvereniging.
  • Meer alcoholcontroles en handhavingacties.
  • Opzetten en ondersteunen van voorlichtingsacties gericht op het uitgaanspubliek.
  • Het aanbieden van een handreiking aan organisaties waar jongeren komen en die iets willen doen aan alcoholbeleid.
  • Samen met detailhandel en horeca de naleving van de leeftijdsgrenzen versterken.
  • Verbeteren van het vroeg signaleren en aanpakken van alcoholproblemen, door hulp- en dienstverleners.
  • Aanbieden van trainingen voor verstrekkers van alcohol, gericht op het signaleren van en omgaan met klanten met een alcoholprobleem.


Regionale aanpak
Het lokale beleid wordt afgestemd op de regionale aanpak in regio Zuid-Holland Zuid. Gemeenten hoeven dan niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Het college van Dordrecht vindt deze regionale aanpak met name op het punt van regelgeving en handhaving nuttig.

 

www.tomsschaakboeken.nl