Het belang van literatuur en literaire prijzen voor Dordrecht

 

meer schaak- en ander nieuws op deze site: www.tomsschaakboeken.nl

 

 

 

UITNODIGING

 

Op 19 juni wordt er weer een inspiratiebijeenkomst georganiseerd in het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Dordrecht. De bijeenkomst is tot stand gekomen in nauw overleg met de Dordtse literaire Stichting Perspektief. Cultureel adviseur Han Bakker heeft ditmaal Henk Pröpper uitgenodigd. Pröpper is directeur van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF) en zal met Wil Boesten van gedachten te wisselen over het belang van literatuur en literaire prijzen voor Dordrecht in het algemeen en meer specifiek over de betekenis van de Academica DebutantenPrijs.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag19 juni in het CBK aan de Voorstraat 180 te Dordrecht en begint om 17.00 uur. Met deze brief nodig ik u van harte uit om hieraan deel te nemen.

                          

Terwijl Amsterdam tegenwoordig fungeert als wereldboekenhoofdstad vindt in het CBK Dordrecht een inspiratiebijeenkomst plaats rond het thema literatuur en boeken.

Literatuur is weinig plaatsgebonden. Boeken worden weliswaar ergens gemaakt, maar zijn daarna overal. Een levendig literair klimaat –zowel aan de schrijvende als de lezende kant- bevordert het geestelijke klimaat in een stad ongetwijfeld, maar straalt literair succes af op de stad waar de schrijver zijn pen hanteert? Of een prijs wint? Want in Dordrecht wordt al veertien jaar een literaire prijs uitgeloofd voor het beste fictiedebuut van dat jaar: de Academica DebutantenPrijs.

Wat kan de betekenis van een dergelijke prijs zijn voor een stad? Hoe fijn vertakt zich het net van gevolgen van een uitreiking, het succes van een winnaar? Kunnen het de haarwortels worden die de stad mede voeden? Kortom: hoe kan de positieve uitstraling van een landelijke prijs een stimulans zijn op lokaal niveau?

Deze vragen probeert Henk Pröpper, schrijver, publicist, maar vooral uitgenodigd in zijn hoedanigheid als directeur van het NLPVF -een belangrijke motor achter het succes van de Nederlandse letteren in het buitenland- te beantwoorden in een gesprek met Wil Boesten, schrijver en vertaler te Dordrecht, tevens bestuurslid van St. Perspektief.

 

De inspiratiebijeenkomsten zijn een initiatief van cultureel adviseur Han Bakker i.s.m. het CBK. Het gaat bij de gastsprekers steeds om mensen die een invloedrijke rol spelen op het gebied van culturele ontwikkeling op (inter)nationaal niveau. De achtergrond en verbindende factor tussen alle bijeenkomsten is de vraag hoe Dordrecht zich verder zou kunnen ontwikkelen op cultureel gebied. Of beter gezegd: waar willen we staan in 2020 als Dordrecht zijn 800 jaar stad viert, in welke stad willen we dan leven en wonen. Kortom, welk Dordrecht presenteren we met trots aan de buitenwereld?

 

De bijeenkomsten volgen een vast format: onze gast wordt geïnterviewd en u krijgt de gelegenheid hem of haar vragen te stellen. Daarna wordt u een drankje aangeboden en kunt u de gast persoonlijk aanspreken. Het gaat bij de gasten om mensen die een invloedrijke rol spelen op het gebied van culturele ontwikkeling op (inter)nationaal niveau.

 

Gezien de grote belangstelling voor eerdere bijeenkomsten vragen wij u om u vooraf aan te melden èn op tijd aanwezig te zijn. De inloop is vanaf 16.30 uur, de aanvang van de bijeenkomst is rond 17.00 uur. Na afloop is er een drankje en rond 19.00 uur sluit het CBK. De toegang is gratis.

Aanmelden kunt u bij het CBK 078 – 6314689 of cbk@dordrecht.nl

 

Wij hopen u op 19 juni a.s. te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Drs. J.F. (Han) Bakker

Cultureel adviseur Gemeente Dordrecht

 

Maaike van de Wiel

Beleidsmedewerker en plv. directeur Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

 

 

www.tomsschaakboeken.nl