KRAKERS IN MONUMENT VRIESEWEG


meer (schaak) -nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 

 

Persbericht

DORDRECHT - Krakers hebben zondag bezit genomen van een karakteristiek pand aan de Vrieseweg in Dordrecht. Een projectontwikkelaar heeft hiervoor sloopplannen, maar de krakers keuren dit af vanwege de monumentale status die 'De Reus', zoals het kraakpand is omgedoopt, in hun ogen heeft.

Projectontwikkelaar en eigenaar Arie van Pelt heeft sloopplannen voor Vrieseweg 80. Volgens de krakers heeft de gemeente nagelaten het pand op de monumentenlijst te zetten, waardoor het nu vogelvrij is verklaard. Nadat de krakers hun intrek hadden genomen in het pand, constateerde de politie dat vanwege de langdurige leegstaand de actie rechtmatig was.

Arie van Pelt kocht het pand in 2005 van makelaar Boogerman met de belofte het op te knappen. Dezelfde dag vroeg hij echter nog een sloopvergunning bij de gemeente aan. Deze werd prompt toegekend, ondanks de vele protesten tegen de sloop van zowel buurtbewoners als vanuit de lokale pers. Van Pelt heeft aangekondigd een oprit voor een parkeerplaats op de locatie van het pand te maken, en gaat daarmee niet in op het aanbod van de gemeente om een goedkope lening voor de restauratie van het pand te verstrekken.

Begin mei deed Stichting Heemschut bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aanvraag om het pand als monument te erkennen een procedure die momenteel nog loopt. Van Pelt reageerde laaiend en begon illegaal aan de sloop, iets wat hij eerder ook al op de Dordtse Sluisweg zou hebben gedaan. Inmiddels is de sloop stilgelegd, maar verkeert het perceel in vergaande verkrotte staat.

De gemeente Dordrecht heeft volgens de krakers nagelaten het pand op de monumentenlijst te plaatsen, ondanks positief advies van de Welstands- en Monumentencommissie. Hier kan tot 15 december (schriftelijk) bezwaar tegen aangetekend worden. De krakers protesteren met de bezetting van het pand tegen nodeloze sloop en vernietiging van het stadsgezicht.

 

(bron krakers website voor de aktie)

 

www.tomsschaakboeken.nl

S