eerdere columns van Bert den Boer


meer schaak- en ander nieuws op

www.tomsschaakboeken.nl

 

 

 

 

Stand van het land

 

In de studio is de sfeer gespannen. Alle lijsttrekkers zijn aanwezig. Dit moet hèt debat worden. Uniek dat ze allemaal ja hebben gezegd tegen het voorstel om het ditmaal compleet anders te doen, met als centraal thema: visie op de toekomst. Het voorafgaande debat met alle spindoctors en communicatie-voorlichters - een zaal vol - werd natuurlijk erg beïnvloed door de uitkomst van een grootschalige enquête, waaruit bleek dat maar liefst 80 % van alle kiezers - ongeacht politieke voorkeur - het helemaal gehad heeft met tegenstellingen als links versus rechts, de saaiheid van de voorspelbaarheid, de steken onder de gordel, de nietszeggende woordenbrij.

 
Bij de start vertelt de ene presentator de anekdote van de oude Arabier die op zijn sterfbed bepaalt dat hij aan de eerstgeboren zoon de helft van zijn kamelen nalaat, aan de tweede zoon een kwart en aan de derde zoon een zesde. In totaal heeft hij 11 kamelen. Als de drie zoons na zes dagen het verdelingsprobleem nog niet opgelost hebben, komt er op de zevende dag een politicus voorbij. Aan hun gezichten ziet hij dat ze zich zorgen maken en daarom vraagt hij wat er aan de hand is. De broers vertellen hem dat waarop de politicus zegt: ´Ik zal mijn kameel er even bij zetten.´ De eerste zoon krijgt zes kamelen, de helft. De tweede zoon drie, een kwart. De derde zoon twee, een zesde. En daarmee zijn de 11 kamelen verdeeld zoals de oude Arabier het zich wenste. De politicus stapt weer op zijn eigen kameel en rijdt de woestijn in, een volgend vraagstuk tegemoet.

 

Vervolgens neemt de andere presentator de overeengekomen aanpak nog even door:

1. Neem de tijd. Een dialoog is een vorm van langzaam denken, gericht op diepgang.

2. Luister. Stel vragen. Verplaats je in een ander. Bekijk de wereld door diens ogen.

3. Er hoeft geen beslissing uit te komen. Begrip kweken en zicht krijgen op elkaars

    denkbeelden is voldoende resultaat.

4. Denk niet tegen de ander (´Ja maar´), denk met de anderen samen, denk als één

    hoofd (´Ja, en´).

5. Fixeer u niet op de oplossingen. Onderzoek de onderliggende redenen, waarden of visies

    van een probleem of een oplossing.

6. Maak ruimte voor nieuw denken. Ga voorbij aan je oude denken.

 

>Voorzitter, graag neem ik het woord. Wij van onze partij zijn blij dat nu eindelijk eens een debat op dergelijke leest wordt geschoeid. Want zo´n miljoenennota, wat zegt die een eenvoudige burger? Hoeveel brengt de informele economie bijvoorbeeld op. Weet u bijvoorbeeld dat Nederlanders jaarlijks 66o miljoen euro besteden aan prostitutie. Dat is per inwoner gemiddeld 40 euro. Zijn dat soort cijfers verwerkt? Denkt het kabinet daar aan?

>Collega, als ik even mag onderbreken. Daar gaan we meteen weer. U van de oppositie begint meteen weer met het creëren van een tegenstelling. Wat heeft prostitutie te maken met onze visie op Nederland anno 2020? Heeft u de aanpak van vanavond niet begrepen?

>Collega´s, collega´s toch. Laten we elkaar vanuit gelijkwaardigheid benaderen. Verval toch niet meteen in die posities van aanklager of slachtoffer.

>Slachtoffer, voorzitter, die mensen die onvrijwillig in de prostitutie zijn aanbeland dat zijn slachtoffers, ik begrijp werkelijk niet wat mijn collega bedoelt.

>Ik ben nog niet aan de beurt geweest, mij valt op dat we weer niet luisteren naar elkaar.

>Fijn om te horen dat u over zoveel zelfkennis beschikt, collega… Luister…

                                                                                                                                           

Bert den Boer

 

www.tomsschaakboeken.nl