Voor meer (schaak)columns en (schaak)nieuws:

www.tomsschaakboeken.nl

 

 

Velgroeten

Velgroeten wenste ik laatst iemand. In elektronische berichten sluipen dit soort fouten er gemakkelijk in. Omdat mijn groeten vaak verbonden zijn met het jaargetijde (winderige groet), de verhouding (veel liefs) of mijn onderhavige stemming (ha(r)telijke groet) kan deze velgroet nog opgevat worden als een wintergroet, waarin warme chocolade en ijspretgedachten doorschemeren. Zoals vervelgroeten zomerse strandgeuren oproepen. Dat vraagt van de ontvanger dat hij de rust neemt voor een inlevende gevoelsreflectie, waartoe het dagelijkse e-mailverkeer niet altijd gelegenheid geeft. Hij die het op weet te brengen slechts één keer per dag zijn e-mail te beantwoorden, ontvangt bewonderende blikken. Er zijn al bedrijven die e-mailvrije dagen inroosteren om het personeel tot rust te brengen vanwege deze constante bron van afleiding. Naast de informele kledingkeuzevrije vrijdag een nieuw fenomeen. Het is overigens al heel wat dat dit soort ingrepen plaatsvinden, want het neemt - zo is proefondervindelijk bewezen - geruime tijd in beslag voordat zaken die spelen op de werkvloer de hogere echelons in het bedrijf bereiken. Hoezo miscommunicatie in mijn bedrijf? Hoe komt het dat ik daar niet van op de hoogte ben?, schijnt een uitspraak van een directeur.

 

In werksituaties wordt leidinggevenden vaak weinig voeling met hun werknemers verweten. Een paar keer per jaar is dat de kop van een of ander managementblad. Voorspelbare kost en in de kern steeds bevreemdend. Zo is er een voorbeeld bekend van een man die binnen een productomgeving drie weken lang met een balk op zijn schouder heeft rondgelopen. In de kantine circuleerden weddenschappen over de vraag hoelang het zou duren voordat hij daarop zou worden aangesproken. Ik stel me dit balkgesprek als volgt voor:

 

Voorman                   : ´Wat sjouw je?´

Medewerker              : ´Een balk.´

Voorman                   : ´Dat bedoel ik niet. Wat sjouw je?`

Medewerker              : ´Wat ik draag?´

Voorman                   : ´Ik ben niet aan het psychologiseren!´

Medewerker             : ´Ik vast ook niet.´ Ik sjouw een balk.´

Voorman                  : ´Waar naar toe, is de vraag.´

Medewerker             : ´Is dat de vraag?´

Voorman                  : ´Ja, dat is de vraag.´

Medewerker             : ´Ik leg het af.´

 

Waarop zich een gesprek ontspint over balk en splinter en het belang van

aandacht. Als de ander mij waarneemt word ik bevestigd in mijn bestaan.

 

Ik groet u allerhartelijkst.

 

drs. Bert den Boer
Werkenmondestraat 1
3312 JV Dordrecht
tel. 078 6142690
fax 078 6319227
tel. mobiel 06 28430164
e-mail: b.bdb@worldonline.nl
website: http://www.bbdb.info

 

www.tomsschaakboeken.nl