Hoe gaat ´t ?

 

´Hoe gaat het met je?´ Een eenvoudige vraag die misschien wel tot een van de meest gestelde behoort in onze dagelijkse interactie. Als de vraag door je partner of goede vriend(in) wordt gesteld, ontstijgt deze - als de situatie er zich toe leent; zoals een warm bad, een zwoele zomeravond, een kop thee op een rustig moment - het alledaagse conversatieniveau en leg je voor je het weet je gemoedstoestand van dat moment bloot. Deze simpele vraag kan ervoor zorgen dat je met goede vrienden die je heel lang niet hebt gezien, meteen verder gaat waar je bij het laatst gevoerde gesprek van een half jaar geleden bent gebleven. Het gesprek krijgt moeiteloos een vervolg, daar hoeft geen van beiden woorden aan te geven. Je kunt een dergelijke vertrouwdheid soms ook hebben met iemand die je zomaar ergens ontmoet.

In het dagelijkse spraakverkeer vind ik het een lastige vraag. Ben ik de enige? Als ik me in een redelijk neutrale stemming bevind en als zodanig naar waarheid antwoord, kan dat tot een tegenvraag leiden. ´Redelijk, dat klinkt niet hetzelfde als goed, is er iets?´ Verschaf je Jan en alleman die deze geïnteresseerdheid aan de dag legt dan uitleg over wat je dwars zit? In Amerika raakte ik ooit in verwarring door hun taalverwante ´How are you.´ Vers aangekomen, stelt een caissière van een winkel op de luchthaven me deze vraag, vergezeld van een prachtige glimlach. Wat een hartelijke belangstelling, dacht ik in al mijn naïviteit. Terwijl ik zoekend naar woorden inzicht geef in mijn gemoedstoestand, merk ik al snel dat ze geen wedervragen stelt. Ze kijkt wat paniekerig naar de groeiende rij die zich achter mij begint af te tekenen. Het verwondert mij niet dat het standaardantwoord op deze vraag in onze polder 9 van de 10 gevallen een kort mompelend ´goed´ is. ´Hoezo goed, waarmee gaat het goed´; is geen vaak voorkomende respons. Een ander antwoord in gradaties van ´hartstikke goed´ of alles wat neigt naar minder levert altijd wedervragen op. Met gewoonweg ´goed´ hou je zelf in het midden wat je kwijt wilt aan de ander. Het geeft precies de betekenis van nietszeggend.  Vindt u dit standaardantwoord in uw dagelijkse interacties net als ik onbevredigend dan heb ik, met dank aan een collega, een alternatief. Hij antwoordt percentagegewijs. ´Het gaat voor 80 % goed met me. Op een aantal gebieden prima, qua werk zit het wat tegen.´ Hij slaat de spijker op z´n kop. Neem alle rollen die we in ons werk-, privé- en maatschappelijk leven innemen in ogenschouw. Maak vanuit deze driedeling eens een roloverzicht. Ouder, partner, vriend, collega, sporter, familie- en bestuurslid, lid bewonerscomité, individu (vooral niet vergeten…) etcetera. Onze ´hoe gaat het´ gesprekken krijgen een geheel ander verloop.

Hoe gaat ´t? ´´

Wil je het echt weten? ´

´Hè hoezo?´

´Ja, wil je het echt weten?´

´Ja, anders vraag ik het toch niet!´

´Oké, nou 70 % goed.´

´Wat zei je, wat bedoel je nou?´

´Mijn gezondheid is even wat minder prima. Ik mis het vertrouwde yoga-uurtje en tja; ben even wat uit balans. Vandaar.´

´Ik zit denk ik op 67 %.´

Mooi getal, leg eens uit.´

´Ik heb het afgerond, snap je.Het gaat voor 2/3 prima, alleen die ruzie zit me nog steeds zo dwars….´

´Dus als dat uit de wereld is…´

´Ja dan zit ik zo weer op 100.´

 

                                                                                                Bert den Boer

 

 

 

drs. Bert den Boer
Werkenmondestraat 1
3312 JV Dordrecht
tel. 078 6142690
fax 078 6319227
tel. mobiel 06 28430164
e-mail: b.bdb@worldonline.nl
website: http://www.bbdb.info

 

www.tomsschaakboeken.nl