Experimenteren               


meer (schaak)nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 

 

 

 

Op een plank in mijn wc ligt een boek getiteld Kunst die de wereld schokte. Duchamp stelde ooit een wc als readymade kunstwerk ten toon. Vandaar dit boek op deze plek. Het werk van schilders als Manet, Cèzanne, Matisse en Duchamp onderscheidde zich zo van tijdgenoten dat hun kunstwerken als aanstootgevend werden beschouwd. Deze kunstenaars verbaasden en irriteerden het publiek in hun tijd vanwege hun experimentele aanpak. Het brengt me op de vraag hoe vaak experimenten in ons leven een kans krijgen, want…is ons leven eigenlijk niet gewoon één groot experiment? Zijn we niet op de wereld om onszelf uit te vinden, onszelf te ontdekken? Nu is het kenmerk van een experiment dat het mag mislukken. Daarvoor is het ten slotte een experiment.

 

In de verte zie ik een wandelaar die af en toe stopt om zijn rugzak en gitaar te herschikken. Dichterbij blijkt het een in militaire kloffie gestoken ongeschoren, zwetende man. ´Zwaarbeladen´, merk ik op terwijl ik mijn hardlooppas even inhoud. ´Ja, ´t is wat als je ouders je het huis uit knikkeren. Fijn om even van me af te praten. Lieve mensen hoor, een eitje willen ze best voor je bakken, maar daar houdt het dan wel mee op. Al kan ik ze ook weer geen ongelijk geven, ik ben al 35 tenslotte.´ ´Waar ga je dan nu heen?´, vraag ik. ´Naar een kennis, want om nou zo bij mijn vriendin binnen te stappen, daar kan ze niet tegen, want zij is onder psychiatrische behandeling. Daar wacht ik effe een daggie mee, dan ben ik weer tot rust.´ Hij kijkt me doordringend aan. ´En ja, dan ben ik ook nog failliet verklaard. Komt de belastingdienst trouwens voor 2500 euro je meubelen ophalen, weet je dat?´ Ik stel hem gerust. ´Ja want om nou tussen de junks bij het Leger des Heils te gaan liggen. Ik drink en rook wel eens wat, maar daar heb ik geen zin in. En dan had ik bijna een nieuwe baan, maar ja; krijg ik ruzie met mijn zus en laat ik mijn bestelwagen thuis staan. Die had ik net gemaakt en die deed het weer. Eigenlijk gooit ze gewoon mijn glazen in. Maar ja, ik heb ook nog rijontzegging. Denk je echt dat de belastingdienst je met rust laat voor 2500 euro?´ We praten nog even over zijn kansen bij de sociale dienst als hij weer over een vast adres beschikt. Ik wens hem veel sterkte. ´Leuk gesprek´, merkt hij op.

 

Ik glimlach om zijn slotopmerking, die ik ook bezig als ik met een onbekende tot wederzijds genoegen contact heb gemaakt. Juist dramatische gebeurtenissen in je leven kunnen achteraf veel zelfinzicht opleveren. Principes krijg je helder als ze op de proef worden gesteld. Een drama is dus eigenlijk te beschouwen als een geschenk, mits je in staat bent op het juiste moment terug te blikken. Pas dan weet je namelijk of een experiment is geslaagd.

Ik hoop echt dat mijn kortstondige loopmaatje later goed terugkijkt op deze periode.

                                                                                                                             

 

                                                                                                                      Bert den Boer

 

 

 

www.tomsschaakboeken.nl

S