2e ronde: “Slecht, slim en sluw” (1)


Dat zou je toch van deze twee schaakreuzen niet verwachten...?

"Alle oorlogvoering is gebaseerd op misleiding" (Sun Tzu)

RONDEVERSLAG | Hij schrok op uit zijn overpeinzingen toen er een beslissing viel op een van de andere borden. Even keek hij naar het scorebord. Nu was hij de laatste speler van zijn team die nog speelde. Bij de inmiddels gelijke stand was een een halfje genoeg voor een gelijk spel.

Verliezen zou hij in deze stelling niet dacht hij eerst nog, maar naarmate hij de stand langer bestudeerde leek het wel of het aantal zeer goede mogelijkheden van zijn tegenstander alleen maar toe leken te nemen. Druppeltjes vormden zich op zijn voorhoofd toen hij het zwarte paard zette. Aankoersen op remise leek hem nu het belangrijkste. Aannemen van het stukoffer zou in ieder geval tot eeuwig schaak leiden. Zijn tegenstander keek hem even schichtig aan, zette toen beide ellebogen op de tafel en verzonk in gepeins. Het duurde lang. Hij haatte die momenten in het spel. "Neem nou toch een beslissing man!", dacht hij ongeduldig...

Zijn tegenstander nam het paard niet, maar tot zijn stomme verbazing zei de man wel: "Ik stel u remise voor." Toen deed zijn belager een oersterke zet en drukte zijn klok in. Even was hij van zijn stuk gebracht. Dat had hij niet verwacht. Terwijl hij de stelling steeds beter begon te doorgronden had hij deze zet van zijn tegenstander als absoluut winnend beoordeeld. En nu bood hij remise aan na juist die zet! Hij mompelde iets van: "Ik neem het even in beraad" en voor de vorm bleef hij nog even doen alsof hij diep over het voorstel nadacht. Hij liet een paar minuten voorbijgaan.

Ineens stond zijn tegenstander bruusk op. Met grote stappen baande hij zich een weg van de tafel naar de uitgang. Hij zag hoe de man zich bij het verlaten van de speelruimte op theatrale wijze voor het hoofd sloeg en de handen ten hemel hief. "Wat een komediant", dacht hij en wachtte af. Na vijf minuten verscheen zijn opponent weer aan het bord. Nadat de man was gaan zitten keek hij op uit zijn veinsgepeins, stak zijn hand uit en zei: "Ik accepteer uw remise-aanbod." (Wordt vervolgd)

De partijverslagen van de tweede ronde van de voorjaarscompetitie 2023:

Slecht, slim en sluw (1)

 

Troonpretendent druipt af

 
Pearl Uyttenhove, onze vaste correspondent, schrijft: "Wim Jongeneel voert tegen mij de witte stukken aan. In een Half Open spel bezet wit met zijn d4-e5 keten tegenover mijn f7-e6-d5-c5 opstelling meer ruimte in het centrum. Wim start vage verwikkelingen die hem zijn keten kosten in ruil voor mijn c5 pion. Met afruil van alle lopers en een stel paarden moet ik met een plan komen om de extra pion in winst om te zetten. Het juiste plan is hier druk uitoefenen op de half open c-lijn. Wit heeft dan de handen vol om met stukken zijn achtergebleven c-pion te verdedigen en als hij de pion zou offeren dring ik ófwel zijn damevleugel binnen ófwel dwing ik met stukkenruil de zege af. Botwinnik, Kortsnoj en andere voorvechters van het Frans kunnen dit idee feilloos uitwerken.

Echter, ik besluit met de d- en e-pion te gaan lopen terwijl ik deze nog niet voldoende ondersteund zijn door mijn stukken. De witte stukken kunnen vrij manoeuvreren en mijn twee hangende pionnen zijn kwetsbaar. Wim posteert zijn paard op c5, wat een prachtige voorpost blijkt te zijn.

De witte c-pion wordt voor mijn d-pion geruild. De stelling komt meer open en een witte toren komt op de d-lijn terwijl de witte dame al onheilspellend naar f7 lonkt. Dan slaat het noodlot toe. Ik veronachtzaam mijn verdediging en ga enthousiast naar de witte koning. Helaas kom ik een tempo tekort en ondersteund door het paard op c5 dringt Wims toren binnen op d7 met dreiging tegen zowel f7 als tegen mijn dame op c7. Mat of dameverlies is onafwendbaar en mijn aanval op Wims troon is voorlopig afgeslagen." (Wim Jongeneel - Pearl Uyttenhove 1−0)

Wim Jongeneel 07-02-2023 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Wim Jongeneel 07-02-2023

 

Kansdot gemist

 
Ton van der Breggen miste met wit in een Siciliaan tegen Piet Schuller op de derde zet een dot van een kans. Inslaan op f7 met je loper met schaak en dan na een paardschaak op g5 een loper op g4 terugwinnen. Toch mooi een gratis pion. Hij deed het niet en een tweede kans op de negende zet had hem een dame voor een toren, een loper en een pion kunnen opleveren toen Piet met zijn dame op b2 sloeg. "Sla nooit op b2, zelfs niet als het goed is", lees je wel eens. B2 or not b2, that's the question, nietwaar... Toegegeven: het was niet gemakkelijk te zien. Daarna ging het initiatief over op Piet. Piet won nog een pion en na een incorrect loperoffer van Ton werd de druk langzamerhand te groot. Dat ook de witte dame tenslotte nog verloren ging hielp ook niet echt. (Ton van der Breggen - Piet Schuller 0−1)

Piet Schuller (l) en Ton van der Breggen 07-02-2023 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Piet Schuller (l) en Ton van der Breggen 07-02-2023

 

Winstinslag

 
Dick Korteland bracht tegen John van Waardenberg na 1.e4 d5 met 2.Pc3 de Van Geet-opening op het bord. Er volgde 2...d4 3.Pe2 en dat zie je volgens mij niet zo vaak. Een schijnoffer van een wit paard oogde spectaculairder dan het was, maar werd toch door John niet optimaal behandeld, waardoor Dick iets beter kwam te staan. Na een verkeerde pionzet van John kon Dick in één klap twee verdedigers van veld f7 uitschakelen. Dat leidde na de inslag van een toren op dat veld tot een onhoudbare stelling voor John. (Dick Korteland - John van Waardenberg 1−0)

Cor Paans merkt over zijn partij tegen Koos van Dalen op: "In een Engelse opening kom ik in het begin een pionnetje voor. In een poging van Koos een paar zetten later om dit pionnetje weer terug te winnen, leidt dit tot een loperverlies. Koos bleef daarna voorzichtiger door spelen. En zodoende moesten er toch nog 30 zetten door gespeeld worden om de winst te kunnen opstrijken." (Cor Paans - Koos van Dalen 1−0)

Vlnr Jisk Liemburg, Dick Korteland en Han van Gorkom 07-02-2023 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Vlnr Jisk Liemburg, Dick Korteland en Han van Gorkom 07-02-2023

 

Reuzenremise

 
Het Lengfellner systeem in de Pirc-opening is de lijfvariant van Gijs van Willigen tegen 1.e4. Dat kwam dus tegen Wim Platje op het bord, want die opent vrijwel altijd met 1.e4. Nadeel is toch wel dat zwart wat gedrukt komt te staan als hij te passief speelt. Toen Wim na alle voorbereidingen een koningsaanval inzette reageerde Gijs met een uitval op de damevleugel, maar dat was niet het juiste antwoord. Aan het eind van de schermutselingen bezat Wim een dame en twee pionnen voor een toren en dat materiële surplus was genoeg voor de winst ondanks manhaftig verzet van Gijs. Op de 39ste zet kwam dan toch nog het mat. (Wim Platje - Gijs van Willigen 1−0)

Jisk Liemburg schreef de redactie het volgende: Over deze partij kan ik eigenlijk vrij weinig melden. Dat komt niet omdat er iets geheims aan is Het was gewoon een rustig nogal saai potje. En dat zou je toch van deze twee schaakreuzen (😂) niet verwachten. Een, waarschijnlijk, Philidor-verdediging waarbij beiden vaker net niet de beste voortzetting deden dan net wel. We boden allebei remise aan en dat werd op de 18de zet dan ook gevierd." (Jisk Liemburg - Han van Gorkom ½−½)

Wim Platje (l) en Gijs van Willigen 07-02-2023 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Wim Platje (l) en Gijs van Willigen 07-02-2023

 

Loopgravenwinst

 
Hans Nunnikhoven kreeg tegen de gebundelde krachten van de alleen in de speellocatie van De Willige Dame vertoevende Willie Damen ook nog eens de loopgraven-opening in de vorm van de zogenaamde "Improved Hanhamvariation van de Philidorverdediging" tegen zich. Wat mij betreft mag jet ook een Zwarte Leeuw noemen. Dat werd dus bikkelen. Het middenspel was voor Willie die een aanval op de lang gerokeerde witte koning lanceerde. Voordeel van het spelen tegen de vele ego's van Willie is wel dat de plannen nog al eens schijnen te veranderen. Toch kon Hans niet verhinderen, dat Willie zich met 24.b3 behoorlijke winstkansen zou hebben verschaft. Dat werd echter, ook toen de kans zich op de 25ste en de 27ste zet nogmaals voordeed, niet gespeeld en er kwam een remisestelling op het bord. Na nog wat wisselende kansen draaide de wind tegen het einde van de partij in Hans' voordeel. Willie raakte zoals gewoonlijk in tijdnood en overschreed in verloren stelling de tijd. (Hans Nunnikhoven - Willie Damen 1−0)

De partij tussen Michel Verheij en Fons Claessen eindigde in een overwinning voor Fons. (Michel Verheij - Fons Claessen 0−1)

Hans Nunnikhoven 07-02-2023 (Foto: Pearl Uyttenhove)

Hans Nunnikhoven 07-02-2023


De nieuwe ranglijst en een overzicht van de uitslagen vind je via "Intern" ⇒ "Ranglijst".
Alle foto's van deze ronde kun je zien bij "Intern" ⇒ "Foto's".
Reacties zijn altijd welkom. Plaats ze helemaal onderaan bij "Een reactie plaatsen". Je e-mailadres wordt niet zichtbaar bij de publicatie.

© Wim Platje 20-02-2023 17:35